soi cau mien bac
Bây giờ là

COMBO SIÊU LÔ VÀ BẠCH THỦ ĐỀ TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 96% - 100%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

COMBO SIÊU LÔ VÀ BẠCH THỦ ĐỀ TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99.99%:

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ:

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, vd 5 cái 100k'Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ COMBO SIÊU LÔ VÀ BẠCH THỦ ĐỀ TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99.99-100%%

NGÀY COMBO SIÊU LÔ VÀ BẠCH THỦ ĐỀ KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
13/08/2020 GÓI: SIÊU LÔ 68 + ĐỀ 79 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 68 + TRƯỢT ĐỀ )
12/08/2020 GÓI: SIÊU LÔ 21 + ĐỀ 45 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 21 + TRƯỢT ĐỀ )
11/08/2020 GÓI: SIÊU LÔ 52 + ĐỀ 19 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 52X2 + TRƯỢT ĐỀ )
10/08/2020 GÓI: SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 28 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 28)
09/08/2020 GÓI: SIÊU LÔ 79 + ĐỀ 52 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 79 + TRƯỢT ĐỀ )
08/08/2020 GÓI: SIÊU LÔ 43 + ĐỀ 78 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 43X2 + TRƯỢT ĐỀ )
07/08/2020 GÓI: SIÊU LÔ 21 + ĐỀ 19 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 21 + TRƯỢT ĐỀ )
06/08/2020 GÓI: SIÊU LÔ 56 + ĐỀ 75 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 75 )
05/08/2020 GÓI: SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 65 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 39X2 + TRƯỢT ĐỀ )
04/08/2020 GÓI: SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 83 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
03/08/2020 GÓI: SIÊU LÔ 56 + ĐỀ 78 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 56 + TRƯỢT ĐỀ )
02/08/2020 GÓI: SIÊU LÔ 93 + ĐỀ 57 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 93 + TRƯỢT ĐỀ )
01/08/2020 GÓI: SIÊU LÔ 29 + ĐỀ 12 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 12 )
31/07/2020 GÓI: SIÊU LÔ 71 + ĐỀ 53 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 71X3 + TRƯỢT ĐỀ )
30/07/2020 GÓI: SIÊU LÔ 89 + ĐỀ 34 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 89 + TRƯỢT ĐỀ )
29/07/2020 GÓI: SIÊU LÔ 28 + ĐỀ 17 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 17)
28/07/2020 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 59 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 32 + TRƯỢT ĐỀ )
27/07/2020 GÓI: SIÊU LÔ 89 + ĐỀ 63 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 89 + TRƯỢT ĐỀ )
26/07/2020 GÓI: SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 52 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 67 + TRƯỢT ĐỀ )
25/07/2020 GÓI: SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 08 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 08)
24/07/2020 GÓI: SIÊU LÔ 97 + ĐỀ 21 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 97 + TRƯỢT ĐỀ )
23/07/2020 GÓI: SIÊU LÔ 35 + ĐỀ 95 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 35X2 + TRƯỢT ĐỀ )
22/07/2020 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 42 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 42 )
21/07/2020 GÓI: SIÊU LÔ 86 + ĐỀ 84 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 86 + TRƯỢT ĐỀ )
20/07/2020 GÓI: SIÊU LÔ 35 + ĐỀ 21 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 35X2 + TRƯỢT ĐỀ )
19/07/2020 GÓI: SIÊU LÔ 90 + ĐỀ 36 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
18/07/2020 GÓI: SIÊU LÔ 57 + ĐỀ 86 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 57 + ĂN ĐỀ 86 )
17/07/2020 GÓI: SIÊU LÔ 96 + ĐỀ 84 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 96X2 + TRƯỢT ĐỀ )
16/07/2020 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 19 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 59 + TRƯỢT ĐỀ )
15/07/2020 GÓI: SIÊU LÔ 21 + ĐỀ 09 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
14/07/2020 GÓI: SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 89 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 39X2 + ĂN ĐỀ 89 )
13/07/2020 GÓI: SIÊU LÔ 56 + ĐỀ 32 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 56 + TRƯỢT ĐỀ )
12/07/2020 GÓI: SIÊU LÔ 93 + ĐỀ 97 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 93X2 + TRƯỢT ĐỀ )
11/07/2020 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 16 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 16 )
10/07/2020 GÓI: SIÊU LÔ 95 + ĐỀ 67 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 95 + TRƯỢT ĐỀ )
09/07/2020 GÓI: SIÊU LÔ 57 + ĐỀ 89 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
08/07/2020 GÓI: SIÊU LÔ 53 + ĐỀ 78 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 53 + TRƯỢT ĐỀ )
07/07/2020 GÓI: SIÊU LÔ 17 + ĐỀ 60 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 17 + ĂN ĐỀ 60 )
06/07/2020 GÓI: SIÊU LÔ 09 + ĐỀ 42 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 09X2 + TRƯỢT ĐỀ )
05/07/2020 GÓI: SIÊU LÔ 89 + ĐỀ 32 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
04/07/2020 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 08 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 32 + TRƯỢT ĐỀ )
03/07/2020 GÓI: SIÊU LÔ 98 + ĐỀ 27 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 98 + ĂN ĐỀ 27 )
02/07/2020 GÓI: SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 87 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
01/07/2020 GÓI: SIÊU LÔ 68 + ĐỀ 32 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 68 + TRƯỢT ĐỀ )
30/06/2020 GÓI: SIÊU LÔ 78 + ĐỀ 58 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 78 + TRƯỢT ĐỀ )
29/06/2020 GÓI: SIÊU LÔ 56 + ĐỀ 20 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 56 + ĂN ĐỀ 20 )
28/06/2020 GÓI: SIÊU LÔ 58 + ĐỀ 63 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
27/06/2020 GÓI: SIÊU LÔ 36 + ĐỀ 87 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 36X3 + TRƯỢT ĐỀ )
26/06/2020 GÓI: SIÊU LÔ 58 + ĐỀ 19 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 58 + TRƯỢT ĐỀ )
25/06/2020 GÓI: SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 82 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 82 )
24/06/2020 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 25 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 59X2 + TRƯỢT ĐỀ )
23/06/2020 GÓI: SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 69 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 67 + TRƯỢT ĐỀ )
22/06/2020 GÓI: SIÊU LÔ 43 + ĐỀ 17 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 43X2 + ĂN ĐỀ 17 )
21/06/2020 GÓI: SIÊU LÔ 54 + ĐỀ 21 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
20/06/2020 GÓI: SIÊU LÔ 78 + ĐỀ 42 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 78 + TRƯỢT ĐỀ )
19/06/2020 GÓI: SIÊU LÔ 35 + ĐỀ 30 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 35 + ĂN ĐỀ 30 )
18/06/2020 GÓI: SIÊU LÔ 97 + ĐỀ 85 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
18/06/2020 GÓI: SIÊU LÔ 97 + ĐỀ 85 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
17/06/2020 GÓI: SIÊU LÔ 41 + ĐỀ 12 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 41 + TRƯỢT ĐỀ )
16/06/2020 GÓI: SIÊU LÔ 87 + ĐỀ 69 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 87 + TRƯỢT ĐỀ )
15/06/2020 GÓI: SIÊU LÔ 90 + ĐỀ 52 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 52 )
14/06/2020 GÓI: SIÊU LÔ 72 + ĐỀ 59 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 72 + TRƯỢT ĐỀ )
13/06/2020 GÓI: SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 73 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 67X2 + TRƯỢT ĐỀ )
12/06/2020 GÓI: SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 09 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 39 + TRƯỢT ĐỀ )
11/06/2020 GÓI: SIÊU LÔ 89 + ĐỀ 34 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 34 )
10/06/2020 GÓI: SIÊU LÔ 12 + ĐỀ 79 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 12 + TRƯỢT ĐỀ )
09/06/2020 GÓI: SIÊU LÔ 98 + ĐỀ 34 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 98X2 + TRƯỢT ĐỀ )
08/06/2020 GÓI: SIÊU LÔ 90 + ĐỀ 65 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
07/06/2020 GÓI: SIÊU LÔ 76 + ĐỀ 39 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 76 + ĂN ĐỀ 39 )
06/06/2020 GÓI: SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 34 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 23 + TRƯỢT ĐỀ )
05/06/2020 GÓI: SIÊU LÔ 29 + ĐỀ 19 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
04/06/2020 GÓI: SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 78 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 67 + ĂN ĐỀ 78 )
03/06/2020 GÓI: SIÊU LÔ 93 + ĐỀ 03 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 93X2 + TRƯỢT ĐỀ )
02/06/2020 GÓI: SIÊU LÔ 83 + ĐỀ 76 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 83 + TRƯỢT ĐỀ )
01/06/2020 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 29 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
31/05/2020 GÓI: SIÊU LÔ 51 + ĐỀ 34 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 51 + ĂN ĐỀ 34 )
30/05/2020 GÓI: SIÊU LÔ 45 + ĐỀ 90 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 45X2 + TRƯỢT ĐỀ )
29/05/2020 GÓI: SIÊU LÔ 90 + ĐỀ 54 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 54)
28/05/2020 GÓI: SIÊU LÔ 62 + ĐỀ 73 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 62 + TRƯỢT ĐỀ )
27/05/2020 GÓI: SIÊU LÔ 90 + ĐỀ 67 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
26/05/2020 GÓI: SIÊU LÔ 64 + ĐỀ 59 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 64 + TRƯỢT ĐỀ )
25/05/2020 GÓI: SIÊU LÔ 53 + ĐỀ 11 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 53X2 + ĂN ĐỀ 11 )
24/05/2020 GÓI: SIÊU LÔ 38 + ĐỀ 76 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
23/05/2020 GÓI: SIÊU LÔ 71 + ĐỀ 90 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 71 + TRƯỢT ĐỀ )
22/05/2020 GÓI: SIÊU LÔ 82 + ĐỀ 62 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 82X2 + TRƯỢT ĐỀ )
21/05/2020 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 98 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 32 + TRƯỢT ĐỀ )
20/05/2020 GÓI: SIÊU LÔ 69 + ĐỀ 65 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 65 )
19/05/2020 GÓI: SIÊU LÔ 57 + ĐỀ 23 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 57X2 + TRƯỢT ĐỀ )
18/05/2020 GÓI: SIÊU LÔ 46 + ĐỀ 59 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 46 + TRƯỢT ĐỀ )
17/05/2020 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 80 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 80)
16/05/2020 GÓI: SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 49 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 23 + TRƯỢT ĐỀ )
15/05/2020 GÓI: SIÊU LÔ 95 + ĐỀ 76 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 95X2 + TRƯỢT ĐỀ )
14/05/2020 GÓI: SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 63 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 63 )
13/05/2020 GÓI: SIÊU LÔ 95 + ĐỀ 21 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 95 + TRƯỢT ĐỀ )
12/05/2020 GÓI: SIÊU LÔ 52 + ĐỀ 06 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 52 + TRƯỢT ĐỀ )
11/05/2020 GÓI: SIÊU LÔ 37 + ĐỀ 19 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 19 )
10/05/2020 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 23 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 59 + TRƯỢT ĐỀ )
09/05/2020 GÓI: SIÊU LÔ 58 + ĐỀ 76 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 58 + TRƯỢT ĐỀ )
08/05/2020 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 41 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 41 )
07/05/2020 GÓI: SIÊU LÔ 56 + ĐỀ 69 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 56 + TRƯỢT ĐỀ )
06/05/2020 GÓI: SIÊU LÔ 68 + ĐỀ 39 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 68 + TRƯỢT ĐỀ )
05/05/2020 GÓI: SIÊU LÔ 90 + ĐỀ 72 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 72 )
04/05/2020 GÓI: SIÊU LÔ 97 + ĐỀ 21 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 97 + TRƯỢT ĐỀ )
03/05/2020 GÓI: SIÊU LÔ 57 + ĐỀ 49 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 57X2 + TRƯỢT ĐỀ )
02/05/2020 GÓI: SIÊU LÔ 90 + ĐỀ 32 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 32 )
01/05/2020 GÓI: SIÊU LÔ 85 + ĐỀ 76 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 85 + TRƯỢT ĐỀ )
30/04/2020 GÓI: SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 04 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
29/04/2020 GÓI: SIÊU LÔ 75 + ĐỀ 98 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 75 + ĂN ĐỀ 98 )
28/04/2020 GÓI: SIÊU LÔ 97 + ĐỀ 13 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 97 + TRƯỢT ĐỀ )
27/04/2020 GÓI: SIÊU LÔ 56 + ĐỀ 61 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 56 + ĂN ĐỀ 61)
26/04/2020 GÓI: SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 21 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
25/04/2020 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 12 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
24/04/2020 GÓI: SIÊU LÔ 37 + ĐỀ 89 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 37 + TRƯỢT ĐỀ )
23/04/2020 GÓI: SIÊU LÔ 94+ ĐỀ 03 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 94 + ĂN ĐỀ 03 )
31/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 38 + ĐỀ 16 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 38 + TRƯỢT ĐỀ )
30/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 02 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 59X2 + ĂN ĐỀ 02 )
29/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 46 + ĐỀ 87 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
28/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 21 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
27/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 29 + ĐỀ 36 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
26/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 83 + ĐỀ 54 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
25/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 57 + ĐỀ 91 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 57 + TRƯỢT ĐỀ )
24/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 31 + ĐỀ 78 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 31 + ĂN ĐỀ 78 )
23/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 27 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
22/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 35 + ĐỀ 47 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 35 + TRƯỢT ĐỀ )
21/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 86 + ĐỀ 21 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 86 + ĂN ĐỀ 21 )
20/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 54 + ĐỀ 18 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
19/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 68 + ĐỀ 23 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
18/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 91 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
17/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 51 + ĐỀ 89 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 51 + TRƯỢT ĐỀ )
16/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 45 + ĐỀ 12 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 45 + TRƯỢT ĐỀ )
15/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 35 + ĐỀ 09 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
14/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 21 + ĐỀ 15 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 21 + ĂN ĐỀ 15 )
13/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 81 + ĐỀ 19 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 81 + TRƯỢT ĐỀ )
12/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 51 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 32X2 + ĂN ĐỀ 51 )
11/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 19 + ĐỀ 60 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
10/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 21 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 65 + TRƯỢT ĐỀ )
09/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 78 + ĐỀ 34 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 78 + TRƯỢT ĐỀ )
08/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 60 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 60 )
07/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 76 + ĐỀ 09 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 76 + TRƯỢT ĐỀ )
06/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 57 + ĐỀ 12 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 57X2 + TRƯỢT ĐỀ )
05/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 76 + ĐỀ 95 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 76 + TRƯỢT ĐỀ )
04/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 95 + ĐỀ 23 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 23 )
03/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 76 + ĐỀ 21 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 76 + TRƯỢT ĐỀ )
02/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 56 + ĐỀ 89 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 56 + TRƯỢT ĐỀ )
01/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 15 + ĐỀ 35 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 15 + ĂN ĐỀ 35 )
29/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 49 + ĐỀ 09 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
28/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 87 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 65 + TRƯỢT ĐỀ )
27/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 73 + ĐỀ 22 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 73 + ĂN ĐỀ 22 )
26/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 25 + ĐỀ 95 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
25/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 61 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 39 + TRƯỢT ĐỀ )
24/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 21 + ĐỀ 09 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 21 + ĂN ĐỀ 09)
23/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 75 + ĐỀ 94 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 75X3 + TRƯỢT ĐỀ )
22/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 93 + ĐỀ 25 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
21/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 89 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 65 + ĂN ĐỀ 89)
20/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 68 + ĐỀ 04 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 68 + ĂN ĐỀ 04)
19/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 90 + ĐỀ 93 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
18/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 12 + ĐỀ 56 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 12 + TRƯỢT ĐỀ )
17/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 78 + ĐỀ 17 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 78 + ĂN ĐỀ 17 )
16/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 98 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 67 + TRƯỢT ĐỀ )
15/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 37 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 32X2 + TRƯỢT ĐỀ )
14/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 86 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
13/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 35 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
12/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 38 + ĐỀ 19 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 38 + TRƯỢT ĐỀ )
11/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 97 + ĐỀ 96 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 97 + ĂN ĐỀ 96 )
10/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 31 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
09/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 45 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 23 + TRƯỢT ĐỀ )
08/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 81 + ĐỀ 91 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 81 + ĂN ĐỀ 91 )
07/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 21 + ĐỀ 36 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 21 + TRƯỢT ĐỀ )
06/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 35 + ĐỀ 79 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
05/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 97 + ĐỀ 15 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 97 + ĂN ĐỀ 15)
04/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 41 + ĐỀ 79 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 41X2 + TRƯỢT ĐỀ )
03/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 56 + ĐỀ 09 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
02/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 18 + ĐỀ 45 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 18X2 + TRƯỢT ĐỀ )
01/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 82 + ĐỀ 30 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 82 + ĂN ĐỀ 30 )
31/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 78 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 39 + TRƯỢT ĐỀ )
30/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 46 + ĐỀ 19 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
29/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 25 + ĐỀ 87 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 25 + TRƯỢT ĐỀ )
28/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 17 + ĐỀ 40 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 17 + ĂN ĐỀ 40 )
23/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 69 + ĐỀ 71 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 69 + TRƯỢT ĐỀ )
22/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 35 + ĐỀ 43 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
21/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 19 + ĐỀ 93 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 19 + TRƯỢT ĐỀ )
20/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 51 + ĐỀ 50 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 51 + ĂN ĐỀ 51 )
19/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 23 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
18/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 18 + ĐỀ 35 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 18X2 + TRƯỢT ĐỀ )
17/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 92 + ĐỀ 76 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 92 + TRƯỢT ĐỀ )
16/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 82 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 32 + ĂN ĐỀ 82 )
15/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 83 + ĐỀ 54 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
14/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 69 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 67 + TRƯỢT ĐỀ )
13/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 45 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
12/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 53 + ĐỀ 80 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 53 + ĂN ĐỀ 80 )
11/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 76 + ĐỀ 54 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 76 + TRƯỢT ĐỀ )
10/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 98 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
09/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 27 + ĐỀ 74 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 27X2 + ĂN ĐỀ 74 )
08/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 93 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 32 + TRƯỢT ĐỀ )
07/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 87 + ĐỀ 59 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 87X2 + TRƯỢT ĐỀ )
06/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 51 + ĐỀ 12 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 12 )
05/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 73 + ĐỀ 26 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 73X2 + TRƯỢT ĐỀ )
04/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 59 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 67 + TRƯỢT ĐỀ )
03/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 37 + ĐỀ 43 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 37X2 + ĂN ĐỀ 43 )
02/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 15 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
01/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 46 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮCC •*´¨`*•.

3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (HĐXS) MIỀN BẮC 100%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (HĐXS) MIỀN BẮC:

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ: VINAFONE

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, vi du 5 cái 100k Lưu NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (HĐXS) MIỀN BẮC

NGÀY 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (HĐXS) MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
13/08/2020 NHẬN SỐ :135.653.236 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
12/08/2020 NHẬN SỐ :625.852.126 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 852 (HĐXS)
11/08/2020 NHẬN SỐ :734.943.135 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
10/08/2020 NHẬN SỐ :768.986.367 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
09/08/2020 NHẬN SỐ :728.782.129 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
08/08/2020 NHẬN SỐ :557.875.958 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 958 (HĐXS)
07/08/2020 NHẬN SỐ :636.063.137 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
06/08/2020 NHẬN SỐ :747.674.248 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
05/08/2020 NHẬN SỐ :734.043.135 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
04/08/2020 NHẬN SỐ :127.872.528 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
03/08/2020 NHẬN SỐ :435.853.836 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 836 (HĐXS)
02/08/2020 NHẬN SỐ :625.953.752 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
01/08/2020 NHẬN SỐ :136.963.437 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
31/07/2020 NHẬN SỐ :726.362.163 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 362 (HĐXS)
30/07/2020 NHẬN SỐ :635.053.136 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
29/07/2020 NHẬN SỐ :527.872.973 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
28/07/2020 NHẬN SỐ :629.382.083 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 382(HĐXS)
27/07/2020 NHẬN SỐ :734.043.535 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
26/07/2020 NHẬN SỐ :756.065.866 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
25/07/2020 NHẬN SỐ :508.780.909 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 508(HĐXS)
24/07/2020 NHẬN SỐ :649.895.757 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
23/07/2020 NHẬN SỐ :759.095.897 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
22/07/2020 NHẬN SỐ :524.942.125 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 942(HĐXS)
21/07/2020 NHẬN SỐ :789.098.397 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
20/07/2020 NHẬN SỐ :712.021.813 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
19/07/2020 NHẬN SỐ :834.043.135 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 834(HĐXS)
18/07/2020 NHẬN SỐ :748.984.185 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
17/07/2020 NHẬN SỐ :774.047.912 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
16/07/2020 NHẬN SỐ :756.058.054 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
15/07/2020 NHẬN SỐ :102.802.603 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 102(HĐXS)
14/07/2020 NHẬN SỐ :178.087.579 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
12/07/2020 NHẬN SỐ :489.098.197 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
11/07/2020 NHẬN SỐ :116.861.617 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 116(HĐXS)
10/07/2020 NHẬN SỐ :645.054.146 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
09/07/2020 NHẬN SỐ :790.409.508 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
08/07/2020 NHẬN SỐ :187.078.985 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
07/07/2020 NHẬN SỐ :606.860.908 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 860(HĐXS)
06/07/2020 NHẬN SỐ :629.892.093 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
05/07/2020 NHẬN SỐ :724.042.826 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
04/07/2020 NHẬN SỐ :706.460.805 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
03/07/2020 NHẬN SỐ :827.672.374 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 872(HĐXS)
02/07/2020 NHẬN SỐ :658.085.287 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
01/07/2020 NHẬN SỐ :636.063.864 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
30/06/2020 NHẬN SỐ :749.894.648 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
29/06/2020 NHẬN SỐ :723.032.624 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
28/06/2020 NHẬN SỐ :615.352.952 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 351 (HĐXS)
27/06/2020 NHẬN SỐ :623.732.534 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
26/06/2020 NHẬN SỐ :712.721.613 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
25/06/2020 NHẬN SỐ :489.098.388 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
24/06/2020 NHẬN SỐ :128.084.637 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
23/06/2020 NHẬN SỐ :526.062.963 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 062 (HĐXS)
22/06/2020 NHẬN SỐ :638.783.439 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
21/06/2020 NHẬN SỐ :623.932.124 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
20/06/2020 NHẬN SỐ :147.874.248 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
19/06/2020 NHẬN SỐ :560.203.630 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 630 (HĐXS)
18/06/2020 NHẬN SỐ :658.785.286 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
17/06/2020 NHẬN SỐ :645.954.246 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
16/06/2020 NHẬN SỐ :167.876.368 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
15/06/2020 NHẬN SỐ :625.952.526 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 952(HĐXS)
14/06/2020 NHẬN SỐ :745.954.346 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
13/06/2020 NHẬN SỐ :167.076.568 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
12/06/2020 NHẬN SỐ :509.890.408 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
11/06/2020 NHẬN SỐ :634.843.135 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 634 (HĐXS)
10/06/2020 NHẬN SỐ :337.073.738 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
09/06/2020 NHẬN SỐ :745.054.147 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
08/06/2020 NHẬN SỐ :767.876.368 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
07/06/2020 NHẬN SỐ :738.039.493 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 039 (HĐXS)
06/06/2020 NHẬN SỐ :734.043.135 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
05/06/2020 NHẬN SỐ :615.051.718 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
04/06/2020 NHẬN SỐ :278.087.379 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 278 (HĐXS)
03/06/2020 NHẬN SỐ :803.830.404 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
02/06/2020 NHẬN SỐ :179.097.578 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
01/06/2020 NHẬN SỐ :725.052.126 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
31/05/2020 NHẬN SỐ :139.093.638 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
30/05/2020 NHẬN SỐ :964.046.747 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 964 (HĐXS)
29/05/2020 NHẬN SỐ :389.098.197 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
28/05/2020 NHẬN SỐ :834.053.739 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
27/05/2020 NHẬN SỐ :815.051.716 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
26/05/2020 NHẬN SỐ :645.154.346 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 154 (HĐXS)
25/05/2020 NHẬN SỐ :109.890.608 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
24/05/2020 NHẬN SỐ :756.065.957 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
23/05/2020 NHẬN SỐ :812.021.713 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
22/05/2020 NHẬN SỐ :185.558.086 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
21/05/2020 NHẬN SỐ :134.043.635 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
20/05/2020 NHẬN SỐ :856.265.057 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 265 (HĐXS)
19/05/2020 NHẬN SỐ :327.768.889 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
18/05/2020 NHẬN SỐ :758.085.959 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
17/05/2020 NHẬN SỐ :407.570.406 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
16/05/2020 NHẬN SỐ :146.064.847 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 146 (HĐXS)
15/05/2020 NHẬN SỐ :745.854.146 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
14/05/2020 NHẬN SỐ :635.053.136 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
13/05/2020 NHẬN SỐ :734.043.138 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
12/05/2020 NHẬN SỐ :589.098.187 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
11/05/2020 NHẬN SỐ :419.791.692 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 419 (HĐXS)
10/05/2020 NHẬN SỐ :745.054.146 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
09/05/2020 NHẬN SỐ :179.097.478 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
08/05/2020 NHẬN SỐ :614.241.042 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 241 (HĐXS)
07/05/2020 NHẬN SỐ :623.032.126 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
06/05/2020 NHẬN SỐ :138.983.639 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
05/05/2020 NHẬN SỐ :427.872.129 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 872 (HĐXS)
04/05/2020 NHẬN SỐ :623.032.129 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
03/05/2020 NHẬN SỐ :579.097.395 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
02/05/2020 NHẬN SỐ :823.632.137 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 632 (HĐXS)
01/05/2020 NHẬN SỐ :176.078.479 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
30/04/2020 NHẬN SỐ :702.320.603 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 702 (HĐXS)
29/04/2020 NHẬN SỐ :609.190.591 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
28/04/2020 NHẬN SỐ :048.984.149 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
27/04/2020 NHẬN SỐ :716.561.017 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 561 (HĐXS)
26/04/2020 NHẬN SỐ :412.321.067 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
25/04/2020 NHẬN SỐ :167.076.468 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
24/04/2020 NHẬN SỐ :376.867.095 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
23/04/2020 NHẬN SỐ :503.730.906 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 503 (HĐXS)
31/03/2020 NHẬN SỐ :734.943.136 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
30/03/2020 NHẬN SỐ :090.808.607 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
29/03/2020 NHẬN SỐ :914.541.715 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 914 (HĐXS)
28/03/2020 NHẬN SỐ :638.983.139 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
27/03/2020 NHẬN SỐ :456.965.157 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
26/03/2020 NHẬN SỐ :135.853.236 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 135 (HĐXS)
25/03/2020 NHẬN SỐ :739.093.594 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
24/03/2020 NHẬN SỐ :067.976.468 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
23/03/2020 NHẬN SỐ :123.732.624 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 123 (HĐXS)
22/03/2020 NHẬN SỐ :547.874.348 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
21/03/2020 NHẬN SỐ :127.872.328 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
20/03/2020 NHẬN SỐ :736.563.137 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 736 (HĐXS)
19/03/2020 NHẬN SỐ :627.872.173 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
18/03/2020 NHẬN SỐ :138.783.139 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
17/03/2020 NHẬN SỐ :267.976.168 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 267 (HĐXS)
16/03/2020 NHẬN SỐ :723.932.124 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
15/03/2020 NHẬN SỐ :109.890.608 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
14/03/2020 NHẬN SỐ :915.851.516 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 915(HĐXS)
13/03/2020 NHẬN SỐ :713.921.714 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
12/03/2020 NHẬN SỐ :341.251.287 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
11/03/2020 NHẬN SỐ :224.742.125 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 224(HĐXS)
10/03/2020 NHẬN SỐ :156.765.859 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
09/03/2020 NHẬN SỐ :178.987.579 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
08/03/2020 NHẬN SỐ :506.060.708 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 060(HĐXS)
07/03/2020 NHẬN SỐ :548.084.143 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
06/03/2020 NHẬN SỐ :278.987.479 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
05/03/2020 NHẬN SỐ :619.991.592 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 991 (HĐXS)
04/03/2020 NHẬN SỐ :748.984.147 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
03/03/2020 NHẬN SỐ :128.782.129 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
02/03/2020 NHẬN SỐ :378.787.979 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 787 (HĐXS)
01/03/2020 NHẬN SỐ :352.265.559 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
29/02/2020 NHẬN SỐ :609.890.808 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
28/02/2020 NHẬN SỐ :178.487.689 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
27/02/2020 NHẬN SỐ :823.632.422 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 422(HĐXS)
26/02/2020 NHẬN SỐ :628.982.129 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
25/02/2020 NHẬN SỐ :136.863.237 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
24/02/2020 NHẬN SỐ :609.890.108 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 609(HĐXS)
23/02/2020 NHẬN SỐ :635.053.136 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
22/02/2020 NHẬN SỐ :534.943.135 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
21/02/2020 NHẬN SỐ :359.989.239 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
20/02/2020 NHẬN SỐ :204.840.905 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 204 (HĐXS)
19/02/2020 NHẬN SỐ :168.086.569 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
18/02/2020 NHẬN SỐ :256.876.339 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
17/02/2020 NHẬN SỐ :573.817.279 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 817 (HĐXS)
16/02/2020 NHẬN SỐ :786.559.378 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
15/02/2020 NHẬN SỐ :327.417.448 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 417 (HĐXS)
14/02/2020 NHẬN SỐ :658.789.335 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
13/02/2020 NHẬN SỐ :236.763.137 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
12/02/2020 NHẬN SỐ :719.691.318 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
11/02/2020 NHẬN SỐ :569.696.797 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 696 (HĐXS)
10/02/2020 NHẬN SỐ :739.093.894 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
09/02/2020 NHẬN SỐ :645.954.146 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
08/02/2020 NHẬN SỐ :519.191.792 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 191 (HĐXS)
07/02/2020 NHẬN SỐ :432.023.724 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
06/02/2020 NHẬN SỐ :679.897.378 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
05/02/2020 NHẬN SỐ :615.451.916 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 615 (HĐXS)
04/02/2020 NHẬN SỐ :639.893.294 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
03/02/2020 NHẬN SỐ :158.986.379 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
02/02/2020 NHẬN SỐ :434.354.447 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 434 (HĐXS)
01/02/2020 NHẬN SỐ :378.487.676 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
31/01/2020 NHẬN SỐ :715.851.352 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 715 (HĐXS)
30/01/2020 NHẬN SỐ :613.531.114 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
29/01/2020 NHẬN SỐ :376.876.798 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
28/01/2020 NHẬN SỐ :397.490.940 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 940 (HĐXS)
23/01/2020 NHẬN SỐ :759.095.396 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
22/01/2020 NHẬN SỐ :645.854.146 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
21/01/2020 NHẬN SỐ :078.587.179 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
20/01/2020 NHẬN SỐ :705.850.151 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 850 (HĐXS)
19/01/2020 NHẬN SỐ :723.632.124 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
18/01/2020 NHẬN SỐ :135.853.236 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
17/01/2020 NHẬN SỐ :717.571.972 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 571 (HĐXS)
16/01/2020 NHẬN SỐ :758.985.186 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
15/01/2020 NHẬN SỐ :539.893.638 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
14/01/2020 NHẬN SỐ :164.846.265 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 164 (HĐXS)
13/01/2020 NHẬN SỐ :486.768.287 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
12/01/2020 NHẬN SỐ :589.798.199 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
11/01/2020 NHẬN SỐ :154.645.755 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
10/01/2020 NHẬN SỐ :578.087.197 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
09/01/2020 NHẬN SỐ :647.574.157 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 574 (HĐXS)
08/01/2020 NHẬN SỐ :639.893.194 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
07/01/2020 NHẬN SỐ :759.895.158 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
06/01/2020 NHẬN SỐ :012.513.814 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 012 (HĐXS)
05/01/2020 NHẬN SỐ :236.863.557 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
04/01/2020 NHẬN SỐ :489.098.187 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
03/01/2020 NHẬN SỐ :638.983.139 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
02/01/2020 NHẬN SỐ :145.854.246 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
01/01/2020 NHẬN SỐ :905.650.106 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 905 (HĐXS)
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮC•*´¨`*•.

DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (HĐXS) MIỀN BẮC 100%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (3 con đề) (HĐXS) MIỀN BẮC:

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ:

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, vi dụ 5 cái 100k. Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (3 con đề) (HĐXS) MIỀN BẮC

NGÀY DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (3 con đề) (HĐXS) MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
13/08/2020 NHẬN SỐ:67.76.57 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 57 (HĐXS)
12/08/2020 NHẬN SỐ:57.75.76 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
11/08/2020 NHẬN SỐ:68.86.69 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
10/08/2020 NHẬN SỐ:49.94.95 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
09/08/2020 NHẬN SỐ:79.97.96 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
08/08/2020 NHẬN SỐ:57.75.58 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 58 (HĐXS)
07/08/2020 NHẬN SỐ:36.63.64 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
06/08/2020 NHẬN SỐ:78.87.79 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
05/08/2020 NHẬN SỐ:57.75.58 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
04/08/2020 NHẬN SỐ:17.71.18 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 17 (HĐXS)
03/08/2020 NHẬN SỐ:57.75.58 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
02/08/2020 NHẬN SỐ:46.64.49 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
01/08/2020 NHẬN SỐ:78.87.76 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
31/07/2020 NHẬN SỐ:26.62.27 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 62 (HĐXS)
30/07/2020 NHẬN SỐ:68.86.69 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
29/07/2020 NHẬN SỐ:13.31.14 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
28/07/2020 NHẬN SỐ:28.82.83 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 82 (HĐXS)
27/07/2020 NHẬN SỐ:47.74.48 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
26/07/2020 NHẬN SỐ:58.85.86 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
25/07/2020 NHẬN SỐ:08.80.09 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 08 (HĐXS)
24/07/2020 NHẬN SỐ:78.87.76 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
23/07/2020 NHẬN SỐ:58.85.59 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
22/07/2020 NHẬN SỐ:24.42.25 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 42 (HĐXS)
21/07/2020 NHẬN SỐ:68.86.87 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
20/07/2020 NHẬN SỐ:79.97.98 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
19/07/2020 NHẬN SỐ:34.43.44 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 34 (HĐXS)
18/07/2020 NHẬN SỐ:78.87.88 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
17/07/2020 NHẬN SỐ:46.64.48 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
16/07/2020 NHẬN SỐ:01.10.11 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 11 (HĐXS)
15/07/2020 NHẬN SỐ:59.95.58 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
14/07/2020 NHẬN SỐ:78.87.79 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
13/07/2020 NHẬN SỐ:07.70.08 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 08 (HĐXS)
12/07/2020 NHẬN SỐ:89.98.97 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
11/07/2020 NHẬN SỐ:12.21.13 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
10/07/2020 NHẬN SỐ:69.96.68 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 69 (HĐXS)
09/07/2020 NHẬN SỐ:12.21.13 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
08/07/2020 NHẬN SỐ:89.98.87 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
07/07/2020 NHẬN SỐ:06.60.08 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 60 (HĐXS)
06/07/2020 NHẬN SỐ:58.85.87 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
05/07/2020 NHẬN SỐ:79.97.98 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
04/07/2020 NHẬN SỐ:06.60.07 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
03/07/2020 NHẬN SỐ:27.72.73 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 27 (HĐXS)
02/07/2020 NHẬN SỐ:67.76.68 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
01/07/2020 NHẬN SỐ:39.93.94 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
30/06/2020 NHẬN SỐ:68.86.69 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
29/06/2020 NHẬN SỐ:02.20.03 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 20(HĐXS)
28/06/2020 NHẬN SỐ:59.95.96 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
27/06/2020 NHẬN SỐ:34.43.35 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
26/06/2020 NHẬN SỐ:16.61.17 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 16 (HĐXS)
25/06/2020 NHẬN SỐ:58.85.86 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
24/06/2020 NHẬN SỐ:89.98.93 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
23/06/2020 NHẬN SỐ:26.62.63 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 62 (HĐXS)
22/06/2020 NHẬN SỐ:19.91.92 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
21/06/2020 NHẬN SỐ:23.32.24 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
20/06/2020 NHẬN SỐ:47.74.48 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
19/06/2020 NHẬN SỐ:03.30.31 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 30 (HĐXS)
18/06/2020 NHẬN SỐ:58.85.86 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
17/06/2020 NHẬN SỐ:15.51.16 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
16/06/2020 NHẬN SỐ:68.86.69 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
15/06/2020 NHẬN SỐ:25.52.26 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 52(HĐXS)
14/06/2020 NHẬN SỐ:78.87.79 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
13/06/2020 NHẬN SỐ:37.73.38 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
12/06/2020 NHẬN SỐ:09.90.08 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
11/06/2020 NHẬN SỐ:34.43.35 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 34(HĐXS)
10/06/2020 NHẬN SỐ:35.53.36 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
09/06/2020 NHẬN SỐ:78.87.79 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
08/06/2020 NHẬN SỐ:67.76.68 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
07/06/2020 NHẬN SỐ:39.93.94 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 39 (HĐXS)
06/06/2020 NHẬN SỐ:34.43.35 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
05/06/2020 NHẬN SỐ:27.72.28 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
04/06/2020 NHẬN SỐ:78.87.79 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 78 (HĐXS)
03/06/2020 NHẬN SỐ:09.90.08 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
02/06/2020 NHẬN SỐ:58.85.59 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
01/06/2020 NHẬN SỐ:25.52.26 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
31/05/2020 NHẬN SỐ:39.93.38 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
30/05/2020 NHẬN SỐ:46.64.65 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 64 (HĐXS)
29/05/2020 NHẬN SỐ:89.98.97 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
28/05/2020 NHẬN SỐ:46.64.47 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
27/05/2020 NHẬN SỐ:35.53.36 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
26/05/2020 NHẬN SỐ:45.54.46 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 54 (HĐXS)
25/05/2020 NHẬN SỐ:34.84.04 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
24/05/2020 NHẬN SỐ:67.76.68 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
23/05/2020 NHẬN SỐ:09.90.08 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
22/05/2020 NHẬN SỐ:78.87.88 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
21/05/2020 NHẬN SỐ:34.43.35 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
20/05/2020 NHẬN SỐ:56.65.57 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 65 (HĐXS)
19/05/2020 NHẬN SỐ:78.87.89 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
18/05/2020 NHẬN SỐ:56.65.57 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
17/05/2020 NHẬN SỐ:08.80.09 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 80 (HĐXS)
16/05/2020 NHẬN SỐ:68.86.69 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
15/05/2020 NHẬN SỐ:45.54.46 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
14/05/2020 NHẬN SỐ:14.41.15 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
13/05/2020 NHẬN SỐ:59.95.58 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 95 (HĐXS)
12/05/2020 NHẬN SỐ:48.84.49 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
11/05/2020 NHẬN SỐ:37.73.38 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
10/05/2020 NHẬN SỐ:68.86.69 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
09/05/2020 NHẬN SỐ:07.70.08 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 70 (HĐXS)
08/05/2020 NHẬN SỐ:45.54.46 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
07/05/2020 NHẬN SỐ:78.87.79 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
06/05/2020 NHẬN SỐ:34.43.35 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
05/05/2020 NHẬN SỐ:27.72.73 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 72 (HĐXS)
04/05/2020 NHẬN SỐ:58.85.59 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
03/05/2020 NHẬN SỐ:48.84.49 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
02/05/2020 NHẬN SỐ:23.32.39 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 32 (HĐXS)
01/05/2020 NHẬN SỐ:78.87.79 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
30/04/2020 NHẬN SỐ:02.20.03 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 02 (HĐXS)
29/04/2020 NHẬN SỐ:69.96.97 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
28/04/2020 NHẬN SỐ:48.84.49 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
27/04/2020 NHẬN SỐ:16.61.17 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 61(HĐXS)
26/04/2020 NHẬN SỐ:23.32.34 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
25/04/2020 NHẬN SỐ:12.21.13 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
24/04/2020 NHẬN SỐ:56.65.67 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
23/04/2020 NHẬN SỐ:02.20.03 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 03 (HĐXS)
31/03/2020 NHẬN SỐ:19.91.18 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 19 (HĐXS)
30/03/2020 NHẬN SỐ:34.43.35 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
29/03/2020 NHẬN SỐ:18.81.19 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
28/03/2020 NHẬN SỐ:59.95.58 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 59 (HĐXS)
27/03/2020 NHẬN SỐ:56.65.57 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
26/03/2020 NHẬN SỐ:37.73.38 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
25/03/2020 NHẬN SỐ:29.92.93 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
24/03/2020 NHẬN SỐ:78.87.79 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 78 (HĐXS)
23/03/2020 NHẬN SỐ:67.76.68 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
22/03/2020 NHẬN SỐ:47.74.48 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
21/03/2020 NHẬN SỐ:12.21.13 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 21 (HĐXS)
20/03/2020 NHẬN SỐ:79.97.95 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
19/03/2020 NHẬN SỐ:37.73.38 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
18/03/2020 NHẬN SỐ:89.98.87 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 89 (HĐXS)
17/03/2020 NHẬN SỐ:79.97.78 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
16/03/2020 NHẬN SỐ:24.42.25 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
15/03/2020 NHẬN SỐ:01.10.02 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 01 (HĐXS)
14/03/2020 NHẬN SỐ:79.97.98 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
13/03/2020 NHẬN SỐ:78.87.79 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
12/03/2020 NHẬN SỐ:15.51.51 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 51 (HĐXS)
11/03/2020 NHẬN SỐ:24.42.25 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 24 (HĐXS)
10/03/2020 NHẬN SỐ:78.87.79 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
09/03/2020 NHẬN SỐ:47.74.76 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
08/03/2020 NHẬN SỐ:06.60.07 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 60 (HĐXS)
07/03/2020 NHẬN SỐ:23.32.24 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
06/03/2020 NHẬN SỐ:47.74.48 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
05/03/2020 NHẬN SỐ:58.85.59 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
04/03/2020 NHẬN SỐ:23.32.24 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 23 (HĐXS)
03/03/2020 NHẬN SỐ:24.42.25 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
02/03/2020 NHẬN SỐ:78.87.79 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 87 (HĐXS)
01/03/2020 NHẬN SỐ:25.52.53 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
29/02/2020 NHẬN SỐ:06.60.07 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
28/02/2020 NHẬN SỐ:28.82.29 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 82 (HĐXS)
27/02/2020 NHẬN SỐ:58.85.59 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
27/02/2020 NHẬN SỐ:58.85.59 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
26/02/2020 NHẬN SỐ:19.91.92 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
25/02/2020 NHẬN SỐ:37.73.38 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
24/02/2020 NHẬN SỐ:09.90.08 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 09 (HĐXS)
23/02/2020 NHẬN SỐ:79.97.78 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
22/02/2020 NHẬN SỐ:34.43.35 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
21/02/2020 NHẬN SỐ:78.87.89 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 89 (HĐXS)
20/02/2020 NHẬN SỐ:04.40.05 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 04 (HĐXS)
19/02/2020 NHẬN SỐ:68.86.69 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
18/02/2020 NHẬN SỐ:23.32.34 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
17/02/2020 NHẬN SỐ:17.71.18 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 17 (HĐXS)
16/02/2020 NHẬN SỐ:23.32.34 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
15/02/2020 NHẬN SỐ:15.51.17 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 17 (HĐXS)
14/02/2020 NHẬN SỐ:23.32.34 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
13/02/2020 NHẬN SỐ:19.91.18 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
12/02/2020 NHẬN SỐ:23.32.24 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
11/02/2020 NHẬN SỐ:69.96.97 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 96 (HĐXS)
10/02/2020 NHẬN SỐ:78.87.79 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
09/02/2020 NHẬN SỐ:58.85.59 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
08/02/2020 NHẬN SỐ:19.91.92 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 91 (HĐXS)
07/02/2020 NHẬN SỐ:13.31.14 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
06/02/2020 NHẬN SỐ:58.85.59 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
05/02/2020 NHẬN SỐ:15.51.16 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 15 (HĐXS)
04/02/2020 NHẬN SỐ:09.90.91 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
03/02/2020 NHẬN SỐ:67.76.68 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
02/02/2020 NHẬN SỐ:34.43.45 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 34 (HĐXS)
01/02/2020 NHẬN SỐ:37.73.38 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮC •*´¨`*•.

LÔ 1 SỐ CHẮC CHẮN (HĐXS) MIỀN BẮC 100%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

LÔ 1 SỐ CHẮC CHẮN CHUẨN XÁC:

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ:

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, ví dụ 5 cái 100k. Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ LÔ 1 SỐ CHẮC CHẮN CHUẨN XÁC MB

NGÀY LÔ 1 SỐ CHẮC CHẮN MIỀN BẮC KẾT QUẢ
Hôm Nay

HÔM NAY Đã chốt số
13/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
12/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 97 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 97
11/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 52 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 52X2
10/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 91 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 91
09/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 63 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
08/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 95 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 95
07/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 21 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 21
06/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 68X2
05/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 79 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
04/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 83 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 83
03/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 36 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 36X2
02/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 19 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 19
01/08/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 21 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
31/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 93 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 93
30/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23X2
29/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 86 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 86
28/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
27/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 17 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 17
26/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 67 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 67
25/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 98 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 98
24/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
23/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 67 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 67X2
22/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 97 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 97
21/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 36 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 36X2
20/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
19/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 81 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 81
18/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 57 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 57
17/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
16/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 90X2
15/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 34 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 34
14/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 29 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
13/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 56 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56
12/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 93 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 93X2
11/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
10/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 95 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 95
09/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 89 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 89
08/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
07/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 56 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56
06/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 09 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 09X2
05/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 81 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 81
04/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 63 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
03/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 98 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 98
02/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 31 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 31
01/07/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 86 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 86
30/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 69 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
29/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 45 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 45
28/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 93 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 93
27/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 97 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 97
26/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 83 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
25/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 09 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 09
24/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 59X2
23/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 67 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 67
22/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 29 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
21/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 98 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 98
20/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 95 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
19/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 38 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 38X2
18/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32
17/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 95 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
16/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 45 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 45X2
15/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 87 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 87
14/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 72 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 72
13/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
12/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 46 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 46X2
11/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 90
10/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 12 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 12
09/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
08/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 65
07/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 28 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 28X2
06/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 19 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 19
05/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 54 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
04/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 67 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 67
03/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 93 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 93X2
02/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 90
01/06/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 76 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 76
31/05/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
30/05/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 45 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 45X2
29/05/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 73 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 73
28/05/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
27/05/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 48 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 48
26/05/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 64 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 64
25/05/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 53 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 53X2
24/05/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
23/05/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 71 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 71
22/05/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 92 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
21/05/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 68
20/05/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 98 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 98
19/05/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 64 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 64
18/05/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 21 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
17/05/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 35 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 35X2
16/05/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23
15/05/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 56 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56
14/05/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
13/05/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 81 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 81
12/05/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 68
11/05/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
10/05/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 09 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 09X2
09/05/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 34 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 34
08/05/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 59X2
07/05/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
06/05/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 73 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 73
05/05/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 93 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 93X3
04/05/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 51 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
03/05/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 63 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 63
02/05/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 70 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 70X3
01/05/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
30/04/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 95 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 95
29/04/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 72 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 72X2
28/04/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
27/04/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 73 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 73X2
26/04/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 95 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 95
25/04/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 76 KẾT QUẢ: TRƯỢT
24/04/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 63 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 63
23/04/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 90
31/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 57 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 57X2
30/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 21 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 21
29/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 79 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 79
28/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 54 KẾT QUẢ: TRƯỢT
27/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23
26/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 95 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 95X3
25/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: TRƯỢT
24/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 37 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 37
23/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 87 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 87X2
22/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: TRƯỢT
21/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 72 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 72
20/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 36 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 36
19/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 79 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 79X2
18/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 41 KẾT QUẢ: TRƯỢT
17/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 97 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 97
16/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 56 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56
15/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 46 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 46X2
14/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: TRƯỢT
13/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 92 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 92
12/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32X2
11/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 65
10/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 27 KẾT QUẢ: TRƯỢT
09/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 53 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 53
08/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 92 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 92X2
07/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 69 KẾT QUẢ: TRƯỢT
06/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 57 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 57X2
05/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 97 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 97
04/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 59
03/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: TRƯỢT
02/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 87 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 18X2
01/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 18 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 87
29/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 54 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 54
28/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 65
27/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: TRƯỢT
26/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 19 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 19X2
25/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 93 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 93
24/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 21 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 21
23/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 08 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 08
22/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 93 KẾT QUẢ: TRƯỢT
21/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 68
20/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 91 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 91
19/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 51 KẾT QUẢ: TRƯỢT
18/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 12 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 12
17/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 65
16/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 95 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 95
15/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32X2
14/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 41 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 41
13/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32
12/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 64 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 64X2
11/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: TRƯỢT
10/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 76 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 76
09/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 78 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 78X2
08/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 39
07/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: TRƯỢT
06/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 39
05/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 93 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 93X2
04/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 65
03/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: TRƯỢT
02/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 18 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 18X2
01/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 71 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 71
31/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 69 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 69X2
30/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 73 KẾT QUẢ: TRƯỢT
29/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 65
28/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 45 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 45
23/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 75 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 75X2
22/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 78 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 78
21/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: TRƯỢT
20/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 85 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 85
19/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 39X2
18/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 18 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 18X2
17/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 31 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 31
16/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ: TRƯỢT
15/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 81 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 81X2
14/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 90
13/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 37 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 37X2
12/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 53 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 53
11/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 98 KẾT QUẢ: TRƯỢT
10/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32
09/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 90X2
08/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: TRƯỢT
07/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: TRƯỢT
06/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 95 KẾT QUẢ: TRƯỢT
05/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 21 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 21
04/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 86 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 86
03/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 51 KẾT QUẢ: TRƯỢT
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮC •*´¨`*•.

XIÊN 2 TUYỆT MẬT (HĐXS) MIỀN BẮC 98%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

XIÊN 2 TUYỆT MẬT (HĐXS):

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ: VINAFONE

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, ví dụ 5 cái 100k Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XIÊN 2 TUYỆT MẬT MIỀN BẮC

NGÀY XIÊN 2 TUYỆT MẬT MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
13/08/2020 23.89 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 89
12/08/2020 67.80 KẾT QUẢ: TRƯỢT
11/08/2020 23.95 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
10/08/2020 68.91 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
09/08/2020 79.86 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 79
08/08/2020 34.67 KẾT QUẢ: TRƯỢT
07/08/2020 39.79 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
06/08/2020 68.51 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
05/08/2020 23.89 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23
04/08/2020 23.67 KẾT QUẢ: TRƯỢT
03/08/2020 32.89 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
02/08/2020 19.67 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
01/08/2020 76.54 KẾT QUẢ: TRƯỢT
31/07/2020 32.65 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32
30/07/2020 63.72 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
29/07/2020 62.93 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
28/07/2020 65.90 KẾT QUẢ: TRƯỢT
27/07/2020 25.89 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
26/07/2020 23.98 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 98
25/07/2020 65.85 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
24/07/2020 21.98 KẾT QUẢ: TRƯỢT
23/07/2020 35.89 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 35X2
22/07/2020 42.97 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
21/07/2020 65.90 KẾT QUẢ: TRƯỢT
20/07/2020 51.48 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
19/07/2020 65.94 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 94
18/07/2020 86.57 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
17/07/2020 21.92 KẾT QUẢ: TRƯỢT
16/07/2020 59.67 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
15/07/2020 23.91 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 91
14/07/2020 23.68 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
13/07/2020 23.89 KẾT QUẢ: TRƯỢT
12/07/2020 65.92 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
11/07/2020 87.95 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 87
10/07/2020 65.90 KẾT QUẢ: TRƯỢT
09/07/2020 23.47 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
08/07/2020 56.87 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 87
07/07/2020 23.89 KẾT QUẢ: TRƯỢT
06/07/2020 65.81 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
05/07/2020 23.98 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 98X2
04/07/2020 75.95 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
03/07/2020 23.89 KẾT QUẢ: TRƯỢT
02/07/2020 90.84 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
01/07/2020 21.97 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
30/06/2020 56.73 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56X2
29/06/2020 32.89 KẾT QUẢ: TRƯỢT
28/06/2020 59.78 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
27/06/2020 56.78 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 78
26/06/2020 23.87 KẾT QUẢ: TRƯỢT
25/06/2020 51.92 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
24/06/2020 23.96 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 96
23/06/2020 56.94 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
22/06/2020 29.87 KẾT QUẢ: TRƯỢT
21/06/2020 67.59 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
20/06/2020 23.89 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 89
19/06/2020 17.59 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
18/06/2020 56.91 KẾT QUẢ: TRƯỢT
17/06/2020 41.18 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
16/06/2020 23.87 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 87
15/06/2020 64.53 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
14/06/2020 56.79 KẾT QUẢ: TRƯỢT
13/06/2020 21.98 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 21
12/06/2020 39.97 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
11/06/2020 09.23 KẾT QUẢ: TRƯỢT
10/06/2020 87.67 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
09/06/2020 21.79 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 21
08/06/2020 34.81 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
07/06/2020 65.78 KẾT QUẢ: TRƯỢT
06/06/2020 23.67 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
05/06/2020 32.53 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 53
04/06/2020 67.80 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
03/06/2020 23.98 KẾT QUẢ: TRƯỢT
02/06/2020 12.90 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
01/06/2020 57.89 KẾT QUẢ: TRƯỢT
31/05/2020 51.43 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
30/05/2020 32.89 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32
29/05/2020 63.83 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
28/05/2020 35.90 KẾT QUẢ: TRƯỢT
27/05/2020 61.84 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
26/05/2020 78.94 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 94
25/05/2020 78.39 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
24/05/2020 54.43 KẾT QUẢ: TRƯỢT
23/05/2020 58.93 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
22/05/2020 32.82 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 82X2
21/05/2020 14.57 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
20/05/2020 56.97 KẾT QUẢ: TRƯỢT
19/05/2020 34.92 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
18/05/2020 65.90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 90
17/05/2020 23.93 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
16/05/2020 65.90 KẾT QUẢ: TRƯỢT
15/05/2020 12.59 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
14/05/2020 81.51 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 81
13/05/2020 63.81 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
12/05/2020 67.89 KẾT QUẢ: TRƯỢT
11/05/2020 65.97 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 97
10/05/2020 09.89 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
09/05/2020 23.65 KẾT QUẢ: TRƯỢT
08/05/2020 59.86 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
07/05/2020 21.91 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 91
06/05/2020 68.94 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
05/05/2020 23.89 KẾT QUẢ: TRƯỢT
04/05/2020 59.81 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
03/05/2020 21.98 KẾT QUẢ: TRƯỢT
02/05/2020 94.32 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
01/05/2020 32.95 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 95
30/04/2020 19.83 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
29/04/2020 56.79 KẾT QUẢ: TRƯỢT
28/04/2020 36.72 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
27/04/2020 21.98 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 21
26/04/2020 03.95 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
25/04/2020 65.92 KẾT QUẢ: TRƯỢT
24/04/2020 32.99 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 99
23/04/2020 31.90 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
31/03/2020 43.89 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 89
30/03/2020 56.73 KẾT QUẢ: TRƯỢT
29/03/2020 14.51 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
28/03/2020 23.89 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23
27/03/2020 57.93 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
26/03/2020 23.98 KẾT QUẢ: TRƯỢT
25/03/2020 23.84 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 84X2
24/03/2020 59.85 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
23/03/2020 27.89 KẾT QUẢ: TRƯỢT
22/03/2020 56.87 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 87
21/03/2020 21.98 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
20/03/2020 23.87 KẾT QUẢ: TRƯỢT
19/03/2020 21.72 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 72
18/03/2020 97.89 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
17/03/2020 65.98 KẾT QUẢ: TRƯỢT
16/03/2020 56.75 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
15/03/2020 56.71 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 71
14/03/2020 21.98 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
13/03/2020 58.90 KẾT QUẢ: TRƯỢT
12/03/2020 32.78 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
11/03/2020 21.97 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 21
10/03/2020 64.71 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
09/03/2020 57.83 KẾT QUẢ: TRƯỢT
08/03/2020 21.85 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
07/03/2020 56.79 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56
06/03/2020 73.98 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
05/03/2020 69.71 KẾT QUẢ: TRƯỢT
04/03/2020 23.49 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
03/03/2020 65.90 KẾT QUẢ: TRƯỢT
02/03/2020 78.94 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
01/03/2020 19.91 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 19
29/02/2020 34.54 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 54
28/02/2020 59.82 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
27/02/2020 23.87 KẾT QUẢ: TRƯỢT
26/02/2020 12.98 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
25/02/2020 67.93 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 93
24/02/2020 23.89 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
23/02/2020 56.79 KẾT QUẢ: TRƯỢT
22/02/2020 95.23 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
21/02/2020 32.76 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32
20/02/2020 91.36 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
19/02/2020 32.97 KẾT QUẢ: TRƯỢT
18/02/2020 16.03 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
17/02/2020 29.56 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56
16/02/2020 56.73 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
15/02/2020 32.30 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
14/02/2020 21.70 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
13/02/2020 32.57 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32
12/02/2020 81.97 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
11/02/2020 45.69 KẾT QUẢ: TRƯỢT
10/02/2020 21.83 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
09/02/2020 23.79 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23
08/02/2020 12.97 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
07/02/2020 45.67 KẾT QUẢ: TRƯỢT
06/02/2020 39.86 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
05/02/2020 23.85 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 85
04/02/2020 28.73 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
03/02/2020 89.75 KẾT QUẢ: TRƯỢT
02/02/2020 38.92 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
01/02/2020 57.89 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 57
31/01/2020 29.84 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
30/01/2020 59.28 KẾT QUẢ: TRƯỢT
29/01/2020 65.98 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
28/01/2020 63.90 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
23/01/2020 35.90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 90
22/01/2020 21.36 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
21/01/2020 56.90 KẾT QUẢ: TRƯỢT
20/01/2020 85.97 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
19/01/2020 65.39 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 39X2
18/01/2020 64.59 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
17/01/2020 90.87 KẾT QUẢ: TRƯỢT
16/01/2020 32.71 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
15/01/2020 65.81 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 81X2
14/01/2020 67.81 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
13/01/2020 59.87 KẾT QUẢ: TRƯỢT
12/01/2020 29.86 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
11/01/2020 32.76 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 76
10/01/2020 58.91 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
09/01/2020 56.95 KẾT QUẢ: TRƯỢT
08/01/2020 23.49 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
07/01/2020 32.67 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 67
06/01/2020 12.27 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
05/01/2020 97.89 KẾT QUẢ: TRƯỢT
04/01/2020 98.47 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
03/01/2020 32.43 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 43
02/01/2020 69.09 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
01/01/2020 57.85 KẾT QUẢ: TRƯỢT
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮC •*´¨`*•.

XIÊN 3 TUYỆT MẬT (HĐXS) MIỀN BẮC 96%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

XIÊN 3 TUYỆT MẬT (HĐXS):

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ:

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, ví dụ 5 cái 100k Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XIÊN 3 TUYỆT MẬT (HĐXS) MIỀN BẮC

NGÀY XIÊN 3 TUYỆT MẬT (HĐXS) MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
13/08/2020 67.54.90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 54
12/08/2020 23.48.97 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
11/08/2020 65.90.21 KẾT QUẢ: TRƯỢT
10/08/2020 32.90.68 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 68
09/08/2020 21.38.79 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
08/08/2020 56.87.95 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 87.95
07/08/2020 23.87.64 KẾT QUẢ: TRƯỢT
06/08/2020 31.29.81 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
05/08/2020 65.43.91 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 91X2
04/08/2020 39.21.90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 21.39
03/08/2020 56.90.19 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
02/08/2020 39.54.69 KẾT QUẢ: TRƯỢT
01/08/2020 39.54.23 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23
31/07/2020 32.93.62 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
30/07/2020 23.56.90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23X2
29/07/2020 32.97.65 KẾT QUẢ: TRƯỢT
28/07/2020 07.82.57 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
27/07/2020 21.98.67 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 67
26/07/2020 59.67.54 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
25/07/2020 21.96.78 KẾT QUẢ: TRƯỢT
24/07/2020 83.97.23 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
23/07/2020 89.67.54 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 67X2
22/07/2020 23.90.65 KẾT QUẢ: TRƯỢT
21/07/2020 21.43.63 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
20/07/2020 54.90.21 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 90
19/07/2020 32.89.76 KẾT QUẢ: TRƯỢT
18/07/2020 43.21.92 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
17/07/2020 67.96.59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 96X2.59
16/07/2020 23.89.56 KẾT QUẢ: TRƯỢT
15/07/2020 61.25.42 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
14/07/2020 23.45.68 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23.68
13/07/2020 56.72.93 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
12/07/2020 23.89.67 KẾT QUẢ: TRƯỢT
11/07/2020 87.65.21 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 87
10/07/2020 21.89.59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 21.59
09/07/2020 53.41.97 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
08/07/2020 80.21.34 KẾT QUẢ: TRƯỢT
07/07/2020 63.89.17 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 17
06/07/2020 21.93.46 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
05/07/2020 34.56.71 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56X2
04/07/2020 23.89.64 KẾT QUẢ: TRƯỢT
03/07/2020 57.98.32 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
02/07/2020 21.90.85 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 90.85
01/07/2020 59.12.69 KẾT QUẢ: TRƯỢT
30/06/2020 56.78.93 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
29/06/2020 23.98.76 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 76
28/06/2020 32.93.51 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 93.51
27/06/2020 52.36.06 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
26/06/2020 25.98.76 KẾT QUẢ: TRƯỢT
25/06/2020 21.67.51 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 51
24/06/2020 59.32.87 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 59X2.87
23/06/2020 21.94.76 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
22/06/2020 67.59.31 KẾT QUẢ: TRƯỢT
21/06/2020 23.98.67 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 98.67
20/06/2020 54.32.05 KẾT QUẢ: TRƯỢT
19/06/2020 56.17.43 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
18/06/2020 67.85.23 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23
17/06/2020 23.78.93 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 78X2.93
16/06/2020 34.57.90 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
15/06/2020 21.97.65 KẾT QUẢ: TRƯỢT
14/06/2020 23.89.72 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 72
13/06/2020 37.95.48 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
12/06/2020 56.78.97 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 97
11/06/2020 68.79.34 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 68.34
10/06/2020 23.98.59 KẾT QUẢ: TRƯỢT
09/06/2020 98.21.09 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
08/06/2020 21.90.81 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 81
07/06/2020 53.98.65 KẾT QUẢ: TRƯỢT
06/06/2020 19.81.34 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
05/06/2020 23.98.38 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23.38X2
04/06/2020 14.56.79 KẾT QUẢ: TRƯỢT
03/06/2020 90.32.48 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
02/06/2020 75.59.68 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 59
01/06/2020 25.67.89 KẾT QUẢ: TRƯỢT
31/05/2020 57.89.94 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 94
30/05/2020 50.95.64 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
29/05/2020 39.76.84 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 39.76
28/05/2020 65.85.67 KẾT QUẢ: TRƯỢT
27/05/2020 56.84.39 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
26/05/2020 23.97.64 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 97.64
25/05/2020 43.39.87 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
24/05/2020 45.59.62 KẾT QUẢ: TRƯỢT
23/05/2020 12.98.84 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 84X2
22/05/2020 51.98.67 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
21/05/2020 29.59.31 KẾT QUẢ: TRƯỢT
20/05/2020 21.98.58 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 98.58
19/05/2020 15.57.90 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
18/05/2020 23.89.75 KẾT QUẢ: TRƯỢT
17/05/2020 09.87.64 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 87.64
16/05/2020 32.89.78 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 78
15/05/2020 56.12.93 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
14/05/2020 68.97.23 KẾT QUẢ: TRƯỢT
13/05/2020 65.90.37 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 37
12/05/2020 53.93.18 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 93.18
11/05/2020 38.92.43 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
10/05/2020 23.98.75 KẾT QUẢ: TRƯỢT
09/05/2020 58.90.34 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 34.58
08/05/2020 23.89.76 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23
07/05/2020 56.79.83 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
06/05/2020 67.89.23 KẾT QUẢ: TRƯỢT
05/05/2020 65.90.42 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 42
04/05/2020 23.81.59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 81.59
03/05/2020 57.89.90 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
02/05/2020 76.54.90 KẾT QUẢ: TRƯỢT
01/05/2020 32.95.72 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 95.72
30/04/2020 19.83.45 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
29/04/2020 21.97.65 KẾT QUẢ: TRƯỢT
28/04/2020 34.59.87 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 34
27/04/2020 21.89.76 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 21.89X2
26/04/2020 93.37.68 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
25/04/2020 32.89.76 KẾT QUẢ: TRƯỢT
24/04/2020 03.99.81 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
23/04/2020 58.90.32 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
31/03/2020 19.85.68 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
30/03/2020 56.78.32 KẾT QUẢ: TRƯỢT
29/03/2020 23.89.59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23.89
28/03/2020 32.98.79 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 79X2
27/03/2020 57.94.28 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
26/03/2020 21.98.56 KẾT QUẢ: TRƯỢT
25/03/2020 65.90.37 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 37
24/03/2020 21.98.76 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 98.21
23/03/2020 19.56.75 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
22/03/2020 39.54.67 KẾT QUẢ: TRƯỢT
21/03/2020 37.86.91 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
20/03/2020 56.78.95 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56.78
19/03/2020 06.72.81 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
18/03/2020 23.98.56 KẾT QUẢ: TRƯỢT
17/03/2020 21.98.51 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 51
16/03/2020 56.79.86 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56.86
15/03/2020 98.71.32 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
14/03/2020 56.78.91 KẾT QUẢ: TRƯỢT
13/03/2020 62.31.92 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
12/03/2020 65.78.90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 78
11/03/2020 56.79.59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 79X2.59
10/03/2020 59.87.12 KẾT QUẢ: TRƯỢT
09/03/2020 56.73.61 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
08/03/2020 12.98.73 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 73
07/03/2020 13.31.85 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
06/03/2020 24.51.95 KẾT QUẢ: TRƯỢT
05/03/2020 56.79.53 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 79.53X2
04/03/2020 32.89.65 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 65
03/03/2020 23.53.98 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
02/03/2020 32.89.53 KẾT QUẢ: TRƯỢT
01/03/2020 15.09.65 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 15.09
29/02/2020 68.94.18 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
28/02/2020 32.67.82 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 82X3
27/02/2020 43.58.91 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
26/02/2020 21.79.81 KẾT QUẢ: TRƯỢT
25/02/2020 67.23.39 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23.39
24/02/2020 67.89.18 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 89
23/02/2020 57.89.24 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 57.24
22/02/2020 23.86.53 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
21/02/2020 25.64.97 KẾT QUẢ: TRƯỢT
20/02/2020 29.67.81 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 67
19/02/2020 93.54.81 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 93
18/02/2020 32.68.90 KẾT QUẢ: TRƯỢT
17/02/2020 23.56.78 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
16/02/2020 37.54.89 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
15/02/2020 32.43.78 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
14/02/2020 12.54.89 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 12.89
13/02/2020 65.49.39 KẾT QUẢ: TRƯỢT
12/02/2020 35.87.62 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 62
11/02/2020 52.86.70 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
10/02/2020 67.89.83 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 83
09/02/2020 35.89.71 KẾT QUẢ: TRƯỢT
08/02/2020 12.02.78 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
07/02/2020 54.67.82 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 82
06/02/2020 86.75.69 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
05/02/2020 90.23.69 KẾT QUẢ: TRƯỢT
04/02/2020 28.73.41 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
03/02/2020 67.81.57 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 57
02/02/2020 16.38.92 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
01/02/2020 67.83.90 KẾT QUẢ: TRƯỢT
31/01/2020 39.76.43 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
30/01/2020 65.90.21 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 65.21
29/01/2020 95.21.63 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
28/01/2020 29.45.87 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
23/01/2020 67.85.23 KẾT QUẢ: TRƯỢT
22/01/2020 65.78.94 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 78.94
21/01/2020 87.93.43 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
20/01/2020 15.62.85 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 85
19/01/2020 58.90.63 KẾT QUẢ: TRƯỢT
18/01/2020 59.64.98 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
17/01/2020 23.89.47 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 47X2
16/01/2020 59.27.65 KẾT QUẢ: TRƯỢT
15/01/2020 89.70.13 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
14/01/2020 32.76.97 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 76.97
13/01/2020 15.56.92 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
12/01/2020 23.98.79 KẾT QUẢ: TRƯỢT
11/01/2020 98.67.12 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 12X2
10/01/2020 73.91.61 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
09/01/2020 32.87.90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 90X2
08/01/2020 64.93.23 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
07/01/2020 56.79.25 KẾT QUẢ: TRƯỢT
06/01/2020 89.56.43 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 89.43
05/01/2020 59.81.49 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
04/01/2020 23.89.53 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 53
03/01/2020 45.68.90 KẾT QUẢ: TRƯỢT
02/01/2020 45.09.76 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 09.76X2
01/01/2020 63.51.91 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮC•*´¨`*•.

SOI CẦU LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC

SỐ VIP – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC:

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ: VINAFONE

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn,ví dụ 5 cái 100k Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC

NGÀY LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
13/08/2020 23.90.87.59 TRƯỢT
12/08/2020 56.79.87.29 ĂN LÔ 56
11/08/2020 23.90.67.52 ĂN LÔ 23.52X2
10/08/2020 68.37.46.91 ĂN XIÊN
09/08/2020 23.49.76.90 TRƯỢT
08/08/2020 19.54.39.21 ĂN LÔ 19
07/08/2020 21.65.90.83 ĂN XIÊN
06/08/2020 78.90.45.31 ĂN LÔ 90.45.31
05/08/2020 35.89.67.90 TRƯỢT
04/08/2020 21.82.75.47 ĂN XIÊN
03/08/2020 84.38.67.42 ĂN LÔ 84
02/08/2020 67.93.23.57 ĂN XIÊN
01/08/2020 69.32.19.57 TRƯỢT
31/07/2020 19.56.78.46 ĂN LÔ 46
30/07/2020 56.79.23.95 ĂN LÔ 23X2.95
29/07/2020 17.53.95.29 ĂN XIÊN
28/07/2020 21.97.54.39 TRƯỢT
27/07/2020 19.56.89.69 ĂN LÔ 89
26/07/2020 21.98.56.32 ĂN LÔ 98.56
25/07/2020 65.98.79.25 ĂN XIÊN
24/07/2020 21.98.56.43 TRƯỢT
23/07/2020 21.90.67.84 ĂN LÔ 90
22/07/2020 56.90.83.42 ĂN LÔ 83.42
21/07/2020 63.97.86.43 ĂN XIÊN
20/07/2020 56.68.85.98 TRƯỢT
19/07/2020 23.81.65.94 ĂN LÔ 81.94
18/07/2020 57.82.43.71 ĂN XIÊN
17/07/2020 32.87.92.46 TRƯỢT
16/07/2020 67.89.45.75 ĂN LÔ 67.75
15/07/2020 85.91.43.25 ĂN XIÊN
14/07/2020 98.76.54.19 TRƯỢT
13/07/2020 12.98.56.49 ĂN LÔ 56
12/07/2020 53.76.90.21 ĂN LÔ 76.90
11/07/2020 57.87.90.19 ĂN XIÊN
10/07/2020 18.79.53.26 TRƯỢT
09/07/2020 23.89.76.54 ĂN LÔ 23.89
08/07/2020 23.89.09.54 ĂN LÔ 09
07/07/2020 56.74.82.30 ĂN XIÊN
06/07/2020 53.89.75.49 TRƯỢT
05/07/2020 23.89.67.43 ĂN LÔ 67.43
04/07/2020 75.95.32.08 ĂN XIÊN
03/07/2020 23.89.75.64 TRƯỢT
02/07/2020 56.89.23.59 ĂN LÔ 59
01/07/2020 32.98.87.65 ĂN LÔ 87.65
30/06/2020 19.58.36.42 ĂN XIÊN
29/06/2020 58.93.21.49 TRƯỢT
28/06/2020 23.98.76.54 ĂN LÔ 23
27/06/2020 34.52.97.87 ĂN XIÊN
26/06/2020 58.90.34.28 ĂN LÔ 58.34
25/06/2020 32.97.56.49 TRƯỢT
24/06/2020 38.67.54.96 ĂN XIÊN
23/06/2020 58.90.38.72 ĂN LÔ 38X2
22/06/2020 19.49.83.56 ĂN XIÊN
21/06/2020 52.78.97.62 TRƯỢT
20/06/2020 21.98.76.39 ĂN LÔ 98.76
19/06/2020 59.17.64.73 ĂN XIÊN
18/06/2020 29.87.65.39 TRƯỢT
17/06/2020 78.93.41.18 ĂN XIÊN
16/06/2020 57.89.32.90 ĂN LÔ 57.90
15/06/2020 23.89.76.53 ĂN LÔ 53
14/06/2020 53.93.28.09 ĂN XIÊN
13/06/2020 23.45.90.79 TRƯỢT
12/06/2020 67.89.54.09 ĂN LÔ 54.09
11/06/2020 68.90.31.07 ĂN XIÊN
10/06/2020 23.32.89.98 TRƯỢT
09/06/2020 09.90.45.54 ĂN LÔ 09.54
08/06/2020 56.65.34.43 ĂN LÔ 65.34
07/06/2020 19.91.12.21 ĂN LÔ 19.91.21X2
06/06/2020 34.43.67.76 ĂN LÔ 34.67
05/06/2020 67.76.38.83 ĂN LÔ 38X2
04/06/2020 78.87.45.54 ĂN LÔ 78.54
03/06/2020 23.32.48.84 ĂN LÔ 32.48.84
02/06/2020 59.95.09.90 ĂN LÔ 59.90
01/06/2020 23.32.67.76 ĂN LÔ 23.76
31/05/2020 34.43.56.65 ĂN LÔ 34X2.43X2
30/05/2020 46.64.45.54 ĂN LÔ 64.45X2
29/05/2020 36.63.25.52 ĂN LÔ 63.25
28/05/2020 36.63.18.81 ĂN LÔ 63X2.81
27/05/2020 23.32.48.84 ĂN LÔ 48.84
26/05/2020 56.65.15.51 ĂN LÔ 15.51X2
25/05/2020 78.87.39.93 ĂN LÔ 78.87.39
24/05/2020 45.54.34.43 TRƯỢT
23/05/2020 09.90.48.84 ĂN LÔ 09.84X2
22/05/2020 28.82.67.76 ĂN LÔ 82X2.67
21/05/2020 68.86.79.97 ĂN LÔ 68.79X2
20/05/2020 56.65.59.95 ĂN LÔ 65.59
19/05/2020 34.43.15.51 ĂN LÔ 34.15
18/05/2020 23.54.83.98 ĂN LÔ 54.83
17/05/2020 21.65.79.43 TRƯỢT
16/05/2020 78.61.72.92 ĂN XIÊN
15/05/2020 56.19.87.93 ĂN LÔ 56.93
14/05/2020 65.90.23.79 ĂN LÔ 65.90
13/05/2020 23.65.90.78 TRƯỢT
12/05/2020 18.09.68.85 ĂN XIÊN
11/05/2020 23.89.76.43 ĂN LÔ 43
10/05/2020 56.79.83.21 TRƯỢT
09/05/2020 19.75.61.34 ĂN XIÊN
08/05/2020 59.87.23.17 ĂN LÔ 59X2.23.17
07/05/2020 83.56.16.78 ĂN XIÊN
06/05/2020 46.79.85.67 TRƯỢT
05/05/2020 72.98.64.32 ĂN LÔ 72.97X2
04/05/2020 23.59.87.65 ĂN LÔ 59
03/05/2020 47.63.90.86 ĂN XIÊN
02/05/2020 52.98.76.51 TRƯỢT
01/05/2020 21.98.76.54 ĂN LÔ 98X2
30/04/2020 23.98.45.61 ĂN LÔ 23.45.61
29/04/2020 58.98.73.64 ĂN XIÊN
28/04/2020 23.45.90.87 TRƯỢT
27/04/2020 21.89.73.61 ĂN XIÊN
26/04/2020 34.57.98.06 ĂN LÔ 06X2.98
25/04/2020 90.21.56.74 TRƯỢT
24/04/2020 65.18.29.02 ĂN LÔ 18X2.02
23/04/2020 09.81.62.46 ĂN XIÊN
31/03/2020 32.98.76.57 ĂN LÔ 57X2.76
30/03/2020 12.95.63.58 ĂN XIÊN
29/03/2020 57.85.78.90 TRƯỢT
28/03/2020 23.78.63.45 ĂN LÔ 23.63
27/03/2020 57.62.38.94 ĂN XIÊN
26/03/2020 45.90.21.39 TRƯỢT
25/03/2020 21.90.76.59 ĂN LÔ 21
24/03/2020 56.78.98.31 ĂN LÔ 31.98.78
23/03/2020 38.75.63.23 ĂN XIÊN
22/03/2020 45.68.79.01 TRƯỢT
21/03/2020 59.87.21.45 ĂN LÔ 21
20/03/2020 23.89.56.73 ĂN LÔ 89.56.73
19/03/2020 89.72.36.51 ĂN XIÊN
18/03/2020 23.56.71.91 TRƯỢT
17/03/2020 59.87.67.25 ĂN LÔ 67.25
16/03/2020 32.98.57.45 ĂN LÔ 98.45.57
15/03/2020 32.51.01.85 ĂN XIÊN
14/03/2020 76.59.34.17 TRƯỢT
13/03/2020 53.90.87.65 ĂN LÔ 87X2
12/03/2020 32.56.98.26 ĂN LÔ 32X2.56.98
11/03/2020 21.98.59.65 ĂN XIÊN
10/03/2020 67.89.53.21 TRƯỢT
09/03/2020 21.89.73.53 ĂN LÔ 89.73.53
08/03/2020 23.98.65.49 ĂN LÔ 65
07/03/2020 56.73.85.06 ĂN XIÊN
06/03/2020 24.56.79.36 TRƯỢT
05/03/2020 54.78.63.09 ĂN LÔ 63
04/03/2020 65.49.87.32 ĂN LÔ 65.49
03/03/2020 23.76.58.98 ĂN XIÊN
02/03/2020 90.21.67.83 TRƯỢT
01/03/2020 19.91.56.65 ĂN LÔ 19
29/02/2020 05.50.78.87 ĂN LÔ 05X2.87
28/02/2020 59.95.39.93 ĂN LÔ 59.39
27/02/2020 19.91.58.85 ĂN LÔ 91X2.58
26/02/2020 12.21.46.64 ĂN LÔ 12.46.64
25/02/2020 58.85.39.93 ĂN LÔ 39.93
24/02/2020 23.32.37.73 ĂN LÔ 23.37X2
23/02/2020 57.75.89.98 ĂN LÔ 57.75X3
22/02/2020 23.32.68.86 ĂN LÔ 23.32.68.86
21/02/2020 15.51.56.65 ĂN LÔ 15X2.65
20/02/2020 36.89.93.42 ĂN XIÊN
19/02/2020 23.67.90.19 TRƯỢT
18/02/2020 16.03.87.90 ĂN LÔ 16X2.03
17/02/2020 17.38.65.91 ĂN LÔ 17.65
16/02/2020 15.87.90.54 ĂN LÔ 54
15/02/2020 32.43.78.30 ĂN LÔ XIÊN
14/02/2020 29.54.62.83 ĂN LÔ 62.83X2
13/02/2020 13.89.76.54 ĂN XIÊN
12/02/2020 39.51.87.69 TRƯỢT
11/02/2020 45.68.90.34 ĂN LÔ 68
10/02/2020 12.89.76.59 ĂN LÔ 76.59
09/02/2020 17.68.51.94 ĂN XIÊN
08/02/2020 67.89.53.23 TRƯỢT
07/02/2020 90.21.45.67 ĂN LÔ 90.21
06/02/2020 38.75.63.96 ĂN XIÊN
05/02/2020 34.59.76.85 ĂN LÔ 59.76.85
04/02/2020 35.69.87.90 TRƯỢT
03/02/2020 09.85.68.37 ĂN XIÊN
02/02/2020 23.56.92.87 ĂN LÔ 92X3
01/02/2020 56.78.93.30 ĂN LÔ 30X2
31/01/2020 25.87.63.59 TRƯỢT
30/01/2020 12.89.38.79 ĂN XIÊN
29/01/2020 29.65.87.98 ĂN LÔ 65.87.98
28/01/2020 15.63.98.87 ĂN LÔ 63.87
23/01/2020 87.93.41.39 ĂN XIÊN
22/01/2020 32.67.51.43 ĂN LÔ 51.43
21/01/2020 56.79.23.09 TRƯỢT
20/01/2020 39.85.63.72 ĂN XIÊN
19/01/2020 34.89.62.21 ĂN LÔ 62.21X3
18/01/2020 56.78.95.19 TRƯỢT
17/01/2020 64.84.72.97 ĂN XIÊN
16/01/2020 23.89.56.75 ĂN LÔ 89
15/01/2020 23.89.76.54 ĂN LÔ 89.54
14/01/2020 98.69.32.59 TRƯỢT
13/01/2020 56.49.84.28 ĂN XIÊN
12/01/2020 67.89.23.90 ĂN LÔ 90
11/01/2020 32.89.76.53 ĂN LÔ 89.76
10/01/2020 64.94.20.58 ĂN XIÊN
09/01/2020 34.56.71.97 TRƯỢT
08/01/2020 56.90.21.79 ĂN LÔ 21
07/01/2020 32.87.95.42 ĂN LÔ 95.42
06/01/2020 27.69.84.06 ĂN XIÊN
05/01/2020 12.98.07.51 TRƯỢT
04/01/2020 23.89.53.91 ĂN LÔ 53
03/01/2020 32.89.58.73 ĂN LÔ 58.73
02/01/2020 19.87.01.31 ĂN XIÊN
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• SOI CẦU MIỀN BẮC •*´¨`*•.
 

hoidongxsmb.info

TUYỆT MẬT | CHÍNH XÁC | UY TÍN