soi cau mien bac
Bây giờ là

COMBO SIÊU LÔ VÀ BẠCH THỦ ĐỀ TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 96% - 100%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

COMBO SIÊU LÔ VÀ BẠCH THỦ ĐỀ TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99.99%:

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ:

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, vd 5 cái 100k'Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ COMBO SIÊU LÔ VÀ BẠCH THỦ ĐỀ TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99.99-100%%

NGÀY COMBO SIÊU LÔ VÀ BẠCH THỦ ĐỀ KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
18/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 18 + ĐỀ 35 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 18X2 + TRƯỢT ĐỀ )
17/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 92 + ĐỀ 76 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 92 + TRƯỢT ĐỀ )
16/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 82 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 32 + ĂN ĐỀ 82 )
15/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 83 + ĐỀ 54 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
14/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 69 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 67 + TRƯỢT ĐỀ )
13/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 45 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
12/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 53 + ĐỀ 80 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 53 + ĂN ĐỀ 80 )
11/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 76 + ĐỀ 54 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 76 + TRƯỢT ĐỀ )
10/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 98 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
09/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 27 + ĐỀ 74 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 27X2 + ĂN ĐỀ 74 )
08/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 93 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 32 + TRƯỢT ĐỀ )
07/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 87 + ĐỀ 59 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 87X2 + TRƯỢT ĐỀ )
06/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 51 + ĐỀ 12 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 12 )
05/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 73 + ĐỀ 26 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 73X2 + TRƯỢT ĐỀ )
04/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 59 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 67 + TRƯỢT ĐỀ )
03/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 37 + ĐỀ 43 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 37X2 + ĂN ĐỀ 43 )
02/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 15 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
01/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 46 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
31/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 89 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
30/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 19 + ĐỀ 67 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 19 + TRƯỢT ĐỀ )
29/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 57 + ĐỀ 14 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
28/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 09 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 65 + TRƯỢT ĐỀ )
27/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 77 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 32 + ĂN ĐỀ 77 )
26/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 27 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
25/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 25 + ĐỀ 36 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
24/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 85 + ĐỀ 67 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
23/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 60 + ĐỀ 29 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 60 + TRƯỢT ĐỀ )
22/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 59 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
21/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 48 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 59 + ĂN ĐỀ 48 )
20/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 43 + ĐỀ 78 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 43 + TRƯỢT ĐỀ )
19/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 63 + ĐỀ 98 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
18/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 63 + ĐỀ 98 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
17/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 10 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 32 + TRƯỢT ĐỀ )
16/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 69 + ĐỀ 47 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
15/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 06 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 32 + ĂN ĐỀ 06 )
14/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 29 + ĐỀ 41 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 29 + TRƯỢT ĐỀ )
13/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 51 + ĐỀ 98 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 51 + TRƯỢT ĐỀ )
12/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 78 + ĐỀ 47 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 47 )
11/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 87 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 59 + TRƯỢT ĐỀ )
10/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 21 + ĐỀ 34 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 21 + TRƯỢT ĐỀ )
09/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 36 + ĐỀ 78 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 36X2 + TRƯỢT ĐỀ )
08/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 52 + ĐỀ 40 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 40 )
07/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 68 + ĐỀ 32 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 68X2 + TRƯỢT ĐỀ )
06/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 21 + ĐỀ 49 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 21 + TRƯỢT ĐỀ )
05/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 75 + ĐỀ 67 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 75x2 + ĂN ĐỀ 67 )
04/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 53 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 32 + TRƯỢT ĐỀ )
03/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 38 + ĐỀ 09 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
02/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 54 + ĐỀ 92 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 54X2 + TRƯỢT ĐỀ )
01/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 89 + ĐỀ 87 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 89 + ĂN ĐỀ 87 )
30/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 68 + ĐỀ 98 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 68X2 + TRƯỢT ĐỀ )
29/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 95 + ĐỀ 42 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
28/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 34 + ĐỀ 89 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 34 + TRƯỢT ĐỀ )
27/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 62 + ĐỀ 51 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
26/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 83 + ĐỀ 62 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
25/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 78 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
24/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 49 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 65X2 + TRƯỢT ĐỀ )
23/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 36 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 23 + ĂN ĐỀ 36 )
22/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 73 + ĐỀ 89 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 73 + TRƯỢT ĐỀ )
21/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 62 + ĐỀ 25 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
20/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 54 + ĐỀ 58 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 54X2 + TRƯỢT ĐỀ )
19/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 63 + ĐỀ 43 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 63 + TRƯỢT ĐỀ )
18/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 84 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 23 + ĂN ĐỀ 84 )
17/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 95 + ĐỀ 12 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
16/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 49 + ĐỀ 23 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 49X2 + TRƯỢT ĐỀ )
15/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 93 + ĐỀ 98 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
14/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 43 + ĐỀ 72 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
13/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 63 + ĐỀ 18 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 18 )
12/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 48 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 39 + TRƯỢT ĐỀ )
11/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 96 + ĐỀ 72 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 96 + TRƯỢT ĐỀ )
10/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 58 + ĐỀ 16 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 58 + TRƯỢT ĐỀ )
09/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 73 + ĐỀ 02 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 73X2 + ĂN ĐỀ 02 )
08/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 82 + ĐỀ 87 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
07/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 89 + ĐỀ 69 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
06/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 76 + ĐỀ 89 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 76 + TRƯỢT ĐỀ )
05/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 57 + ĐỀ 90 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 57X2 + ĂN ĐỀ 90 )
04/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 98 + ĐỀ 45 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
03/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 74 + ĐỀ 12 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 74X2 + TRƯỢT ĐỀ )
02/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 69 + ĐỀ 97 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 69 + TRƯỢT ĐỀ )
01/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 52 + ĐỀ 68 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 52X2 + ĂN ĐỀ 68 )
31/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 98 + ĐỀ 65 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
30/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 56 + ĐỀ 97 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 56 + TRƯỢT ĐỀ )
29/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 67 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 23 + TRƯỢT ĐỀ )
28/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 31 + ĐỀ 39 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 31X2 + ĂN ĐỀ 39 )
27/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 47 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
26/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 93 + ĐỀ 59 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 93 + TRƯỢT ĐỀ )
25/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 89 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
24/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 29 + ĐỀ 61 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
23/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 14 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
22/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 30 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
21/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 45 + ĐỀ 36 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
20/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 34 + ĐỀ 84 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
19/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 56 + ĐỀ 19 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
18/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 19 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 67 + TRƯỢT ĐỀ )
17/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 27 + ĐỀ 84 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 27 + TRƯỢT ĐỀ )
16/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 16 + ĐỀ 41 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 16X2 + ĂN ĐỀ 41 )
15/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 63 + ĐỀ 12 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
14/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 26 + ĐỀ 29 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 26 + TRƯỢT ĐỀ )
13/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 54 + ĐỀ 16 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 54 + TRƯỢT ĐỀ )
12/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 34 + ĐỀ 09 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 34X2 + ĂN ĐỀ 09 )
11/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 92 + ĐỀ 52 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
10/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 39 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
09/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 72 + ĐỀ 59 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 72 + TRƯỢT ĐỀ )
08/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 34 + ĐỀ 19 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
07/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 47 + ĐỀ 24 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 47X2 + TRƯỢT ĐỀ )
06/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 09 + ĐỀ 24 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
05/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 71 + ĐỀ 52 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 71X2 + ĂN ĐỀ 52 )
04/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 76 + ĐỀ 57 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 76 + TRƯỢT ĐỀ )
03/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 69 + ĐỀ 52 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
02/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 74 + ĐỀ 34 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 74X2 + TRƯỢT ĐỀ )
01/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 15 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 32 + ĂN ĐỀ 15 )
30/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 87 + ĐỀ 39 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
29/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 98 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
28/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 87 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 39 + TRƯỢT ĐỀ )
27/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 48 + ĐỀ 01 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
26/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 83 + ĐỀ 76 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 83 + TRƯỢT ĐỀ )
25/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 93 + ĐỀ 48 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
24/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 52 + ĐỀ 01 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
23/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 98 + ĐỀ 61 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
22/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 94 + ĐỀ 41 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 94 + TRƯỢT ĐỀ )
21/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 14 + ĐỀ 78 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 14 + ĂN ĐỀ 78 )
20/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 56 + ĐỀ 23 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 56X2 + TRƯỢT ĐỀ )
19/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 84 + ĐỀ 20 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 84 + ĂN ĐỀ 20 )
18/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 59 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 39 + TRƯỢT ĐỀ )
17/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 15 + ĐỀ 37 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 15X2 + TRƯỢT ĐỀ )
16/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 68 + ĐỀ 19 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
15/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 29 + ĐỀ 03 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 29 + ĂN ĐỀ 03 )
14/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 29 + ĐỀ 60 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
13/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 91 + ĐỀ 68 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 91 + TRƯỢT ĐỀ )
12/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 85 + ĐỀ 15 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
11/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 52 + ĐỀ 48 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
10/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 62 + ĐỀ 82 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
09/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 89 + ĐỀ 28 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
08/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 25 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
07/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 21 + ĐỀ 16 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 21X2 + ĂN ĐỀ 16 )
06/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 56 + ĐỀ 83 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
05/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 12 + ĐỀ 78 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 12 + TRƯỢT ĐỀ )
04/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 91 + ĐỀ 64 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
03/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 74 + ĐỀ 54 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 74 + ĂN ĐỀ 54 )
02/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 56 + ĐỀ 62 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
01/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 82 + ĐỀ 91 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮCC •*´¨`*•.

3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (HĐXS) MIỀN BẮC 100%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (HĐXS) MIỀN BẮC:

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ: VINAFONE

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, vi du 5 cái 100k Lưu NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (HĐXS) MIỀN BẮC

NGÀY 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (HĐXS) MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
18/01/2020 NHẬN SỐ :135.853.236 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
17/01/2020 NHẬN SỐ :717.571.972 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 571 (HĐXS)
16/01/2020 NHẬN SỐ :758.985.186 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
15/01/2020 NHẬN SỐ :539.893.638 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
14/01/2020 NHẬN SỐ :164.846.265 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 164 (HĐXS)
13/01/2020 NHẬN SỐ :486.768.287 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
12/01/2020 NHẬN SỐ :589.798.199 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
11/01/2020 NHẬN SỐ :154.645.755 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
10/01/2020 NHẬN SỐ :578.087.197 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
09/01/2020 NHẬN SỐ :647.574.157 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 574 (HĐXS)
08/01/2020 NHẬN SỐ :639.893.194 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
07/01/2020 NHẬN SỐ :759.895.158 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
06/01/2020 NHẬN SỐ :012.513.814 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 012 (HĐXS)
05/01/2020 NHẬN SỐ :236.863.557 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
04/01/2020 NHẬN SỐ :489.098.187 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
03/01/2020 NHẬN SỐ :638.983.139 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
02/01/2020 NHẬN SỐ :145.854.246 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
01/01/2020 NHẬN SỐ :905.650.106 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 905 (HĐXS)
31/12/2019 NHẬN SỐ :347.874.146 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
30/12/2019 NHẬN SỐ :734.043.135 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
29/12/2019 NHẬN SỐ :714.941.215 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
28/12/2019 NHẬN SỐ :201.510.802 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 201 (HĐXS)
27/12/2019 NHẬN SỐ :467.076.168 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
26/12/2019 NHẬN SỐ :057.875.132 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
25/12/2019 NHẬN SỐ :518.181.219 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 181 (HĐXS)
24/12/2019 NHẬN SỐ :645.054.146 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
23/12/2019 NHẬN SỐ :579.097.198 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
22/12/2019 NHẬN SỐ :724.242.743 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 242 (HĐXS)
21/12/2019 NHẬN SỐ :236.560.906 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
20/12/2019 NHẬN SỐ :397.579.889 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
19/12/2019 NHẬN SỐ :839.593.229 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
18/12/2019 NHẬN SỐ :951.516.215 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
17/12/2019 NHẬN SỐ :023.632.724 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
16/12/2019 NHẬN SỐ :147.974.548 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
15/12/2019 NHẬN SỐ :025.452.126 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
14/12/2019 NHẬN SỐ :149.694.295 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 694 (HĐXS)
13/12/2019 NHẬN SỐ :178.487.388 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
12/12/2019 NHẬN SỐ :136.763.237 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
11/12/2019 NHẬN SỐ :458.585.159 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 585 (HĐXS)
10/12/2019 NHẬN SỐ :134.843.235 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
09/12/2019 NHẬN SỐ :539.093.194 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
08/12/2019 NHẬN SỐ :168.486.269 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
07/12/2019 NHẬN SỐ :238.683.439 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 238 (HĐXS)
06/12/2019 NHẬN SỐ :347.674.148 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
05/12/2019 NHẬN SỐ :165.856.357 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
04/12/2019 NHẬN SỐ :119.891.392 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 119 (HĐXS)
03/12/2019 NHẬN SỐ :309.690.108 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
02/12/2019 NHẬN SỐ :358.185.659 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
01/12/2019 NHẬN SỐ :378.187.979 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 187 (HĐXS)
30/11/2019 NHẬN SỐ :679.897.598 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
29/11/2019 NHẬN SỐ :745.054.646 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
28/11/2019 NHẬN SỐ :939.693.594 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
27/11/2019 NHẬN SỐ :257.075.658 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 257 (HĐXS)
26/11/2019 NHẬN SỐ :528.182.783 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
25/11/2019 NHẬN SỐ :578.387.588 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
24/11/2019 NHẬN SỐ :424.742.375 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 742 (HĐXS)
23/11/2019 NHẬN SỐ :539.293.494 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
22/11/2019 NHẬN SỐ :648.984.585 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
21/11/2019 NHẬN SỐ :738.283.984 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
20/11/2019 NHẬN SỐ :615.751.252 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 751 (HĐXS)
19/11/2019 NHẬN SỐ :145.354.846 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
18/11/2019 NHẬN SỐ :523.932.724 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
17/11/2019 NHẬN SỐ :420.902.303 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
16/11/2019 NHẬN SỐ :128.682.383 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 682 (HĐXS)
15/11/2019 NHẬN SỐ :407.870.971 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
14/11/2019 NHẬN SỐ :159.695.696 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
13/11/2019 NHẬN SỐ :515.751.516 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
12/11/2019 NHẬN SỐ :543.744.145 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 744 (HĐXS)
11/11/2019 NHẬN SỐ :623.432.624 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
10/11/2019 NHẬN SỐ :518.081.319 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
09/11/2019 NHẬN SỐ :109.790.308 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
08/11/2019 NHẬN SỐ :629.892.393 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 892 (HĐXS)
07/11/2019 NHẬN SỐ :565.368.986 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
06/11/2019 NHẬN SỐ :346.545.247 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
05/11/2019 NHẬN SỐ :649.094.595 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
04/11/2019 NHẬN SỐ :746.064.847 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
03/11/2019 NHẬN SỐ :512.821.913 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
02/11/2019 NHẬN SỐ :349.894.195 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 894 (HĐXS)
01/11/2019 NHẬN SỐ :478.387.979 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
31/10/2019 NHẬN SỐ :636.063.964 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
30/10/2019 NHẬN SỐ :158.485.186 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
29/10/2019 NHẬN SỐ :524.342.925 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 342 (HĐXS)
28/10/2019 NHẬN SỐ :247.574.334 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
27/10/2019 NHẬN SỐ :419.091.592 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
26/10/2019 NHẬN SỐ :798.589.392 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
25/10/2019 NHẬN SỐ :048.584.385 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 584 (HĐXS)
24/10/2019 NHẬN SỐ :261.347.657 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
23/10/2019 NHẬN SỐ :648.984.785 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
22/10/2019 NHẬN SỐ :069.996.197 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
21/10/2019 NHẬN SỐ :747.174.548 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 174 (HĐXS)
20/10/2019 NHẬN SỐ :918.581.295 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
19/10/2019 NHẬN SỐ :319.591.229 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
18/10/2019 NHẬN SỐ :548.984.149 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
17/10/2019 NHẬN SỐ :318.981.419 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
16/10/2019 NHẬN SỐ :673.037.517 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
15/10/2019 NHẬN SỐ :003.930.131 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 930 (HĐXS)
14/10/2019 NHẬN SỐ :034.943.135 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
13/10/2019 NHẬN SỐ :089.798.199 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
12/10/2019 NHẬN SỐ :056.765.957 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
11/10/2019 NHẬN SỐ :768.986.267 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 768 (HĐXS)
10/10/2019 NHẬN SỐ :658.085.159 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
09/10/2019 NHẬN SỐ :563.936.737 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
08/10/2019 NHẬN SỐ :102.903.712 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
07/10/2019 NHẬN SỐ :200.501.902 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 200 (HĐXS)
06/10/2019 NHẬN SỐ :187.579.386 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
05/10/2019 NHẬN SỐ :223.548.338 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
04/10/2019 NHẬN SỐ :634.935.056 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
03/10/2019 NHẬN SỐ :056.057.058 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
02/10/2019 NHẬN SỐ :096.469.495 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
01/10/2019 NHẬN SỐ :515.851.052 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 515 (HĐXS)
30/09/2019 NHẬN SỐ :024.742.843 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
29/09/2019 NHẬN SỐ :098.789.699 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
28/09/2019 NHẬN SỐ :745.654.126 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
27/09/2019 NHẬN SỐ :278.987.679 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 278 (HĐXS)
26/09/2019 NHẬN SỐ :126.762.563 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
25/09/2019 NHẬN SỐ :045.854.146 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
24/09/2019 NHẬN SỐ :957.875.376 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
23/09/2019 NHẬN SỐ :329.892.193 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 329 (HĐXS)
22/09/2019 NHẬN SỐ :438.983.945 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
21/09/2019 NHẬN SỐ :576.067.124 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
20/09/2019 NHẬN SỐ :145.765.489 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
19/09/2019 NHẬN SỐ :002.620.721 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 620(HĐXS)
18/09/2019 NHẬN SỐ :643.027.915 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
17/09/2019 NHẬN SỐ :534.043.278 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
16/09/2019 NHẬN SỐ :079.797.479 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 797(HĐXS)
15/09/2019 NHẬN SỐ :517.871.589 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
14/09/2019 NHẬN SỐ :345.754.167 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
13/09/2019 NHẬN SỐ :219.691.492 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
12/09/2019 NHẬN SỐ :717.571.548 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 717 (HĐXS)
11/09/2019 NHẬN SỐ :948.584.385 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
10/09/2019 NHẬN SỐ :382.526.836 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
09/09/2019 NHẬN SỐ :754.845.328 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
08/09/2019 NHẬN SỐ :325.952.315 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
07/09/2019 NHẬN SỐ :279.597.378 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
06/09/2019 NHẬN SỐ :645.054.431 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
05/09/2019 NHẬN SỐ :658.085.412 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
04/09/2019 NHẬN SỐ :756.065.417 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
03/09/2019 NHẬN SỐ :845.254.076 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 254 (HĐXS)
02/09/2019 NHẬN SỐ :362.526.336 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
01/09/2019 NHẬN SỐ :391.219.592 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮC•*´¨`*•.

DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (HĐXS) MIỀN BẮC 100%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (3 con đề) (HĐXS) MIỀN BẮC:

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ:

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, vi dụ 5 cái 100k. Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (3 con đề) (HĐXS) MIỀN BẮC

NGÀY DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (3 con đề) (HĐXS) MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
18/01/2020 NHẬN SỐ:78.87.68 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
17/01/2020 NHẬN SỐ:78.87.79 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
16/01/2020 NHẬN SỐ:58.85.86 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
15/01/2020 NHẬN SỐ:01.10.02 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 10 (HĐXS)
14/01/2020 NHẬN SỐ:67.76.68 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
13/01/2020 NHẬN SỐ:45.54.46 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
12/01/2020 NHẬN SỐ:08.80.81 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 80 (HĐXS)
11/01/2020 NHẬN SỐ:45.54.55 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
10/01/2020 NHẬN SỐ:89.98.99 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
09/01/2020 NHẬN SỐ:47.74.75 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 74 (HĐXS)
08/01/2020 NHẬN SỐ:39.93.94 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
07/01/2020 NHẬN SỐ:58.85.59 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
06/01/2020 NHẬN SỐ:12.21.13 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 12 (HĐXS)
05/01/2020 NHẬN SỐ:45.54.46 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
04/01/2020 NHẬN SỐ:09.90.08 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
03/01/2020 NHẬN SỐ:68.86.69 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
02/01/2020 NHẬN SỐ:18.81.19 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
01/01/2020 NHẬN SỐ:05.50.06 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 05 (HĐXS)
31/12/2019 NHẬN SỐ:57.75.58 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
30/12/2019 NHẬN SỐ:34.43.35 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
29/12/2019 NHẬN SỐ:01.10.02 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 01 (HĐXS)
28/12/2019 NHẬN SỐ:09.90.08 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
27/12/2019 NHẬN SỐ:78.87.79 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
26/12/2019 NHẬN SỐ:35.90.39 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 39 (HĐXS)
25/12/2019 NHẬN SỐ:39.93.38 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
24/12/2019 NHẬN SỐ:58.85.59 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
23/12/2019 NHẬN SỐ:24.42.25 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 24 (HĐXS)
22/12/2019 NHẬN SỐ:89.98.99 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
21/12/2019 NHẬN SỐ:57.75.58 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
20/12/2019 NHẬN SỐ:46.64.47 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
19/12/2019 NHẬN SỐ:18.81.19 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 81 (HĐXS)
18/12/2019 NHẬN SỐ:01.10.02 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
17/12/2019 NHẬN SỐ:23.32.24 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
16/12/2019 NHẬN SỐ:47.74.48 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
15/12/2019 NHẬN SỐ:06.60.07 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 06 (HĐXS)
14/12/2019 NHẬN SỐ:36.63.37 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
13/12/2019 NHẬN SỐ:89.98.99 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
12/12/2019 NHẬN SỐ:47.74.48 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 47 (HĐXS)
11/12/2019 NHẬN SỐ:59.95.96 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
10/12/2019 NHẬN SỐ:23.32.24 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
09/12/2019 NHẬN SỐ:67.76.68 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 76 (HĐXS)
08/12/2019 NHẬN SỐ:69.96.97 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
07/12/2019 NHẬN SỐ:57.75.58 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
06/12/2019 NHẬN SỐ:03.30.04 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 30 (HĐXS)
05/12/2019 NHẬN SỐ:57.75.58 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
04/12/2019 NHẬN SỐ:35.53.36 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
03/12/2019 NHẬN SỐ:79.97.98 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 97 (HĐXS)
02/12/2019 NHẬN SỐ:47.74.48 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
01/12/2019 NHẬN SỐ:57.75.58 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
30/11/2019 NHẬN SỐ:69.96.97 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 96 (HĐXS)
29/11/2019 NHẬN SỐ:67.76.68 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
28/11/2019 NHẬN SỐ:39.93.94 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
27/11/2019 NHẬN SỐ:56.65.57 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 57 (HĐXS)
26/11/2019 NHẬN SỐ:59.95.97 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
25/11/2019 NHẬN SỐ:29.92.95 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
24/11/2019 NHẬN SỐ:56.65.57 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
23/11/2019 NHẬN SỐ:26.62.27 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
22/11/2019 NHẬN SỐ:08.80.09 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
21/11/2019 NHẬN SỐ:25.52.26 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
20/11/2019 NHẬN SỐ:56.65.57 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
19/11/2019 NHẬN SỐ:25.52.26 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
18/11/2019 NHẬN SỐ:48.84.85 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 84 (HĐXS)
17/11/2019 NHẬN SỐ:29.92.98 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
16/11/2019 NHẬN SỐ:68.86.69 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
15/11/2019 NHẬN SỐ:18.81.19 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
14/11/2019 NHẬN SỐ:56.65.57 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
13/11/2019 NHẬN SỐ:18.81.19 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 18 (HĐXS)
12/11/2019 NHẬN SỐ:45.54.46 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
11/11/2019 NHẬN SỐ:48.84.49 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
10/11/2019 NHẬN SỐ:12.21.13 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
09/11/2019 NHẬN SỐ:02.20.03 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 02 (HĐXS)
08/11/2019 NHẬN SỐ:68.86.69 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
07/11/2019 NHẬN SỐ:29.92.93 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
06/11/2019 NHẬN SỐ:67.76.68 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
05/11/2019 NHẬN SỐ:09.90.91 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 90 (HĐXS)
04/11/2019 NHẬN SỐ:37.73.38 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
03/11/2019 NHẬN SỐ:12.21.13 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
02/11/2019 NHẬN SỐ:59.95.96 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
01/11/2019 NHẬN SỐ:78.87.79 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
31/10/2019 NHẬN SỐ:06.60.61 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
30/10/2019 NHẬN SỐ:89.98.99 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 98 (HĐXS)
29/10/2019 NHẬN SỐ:07.70.08 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
28/10/2019 NHẬN SỐ:37.73.74 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
27/10/2019 NHẬN SỐ:16.61.17 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 16 (HĐXS)
26/10/2019 NHẬN SỐ:08.80.81 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
25/10/2019 NHẬN SỐ:58.85.86 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
24/10/2019 NHẬN SỐ:47.74.46 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 74 (HĐXS)
23/10/2019 NHẬN SỐ:48.84.85 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
22/10/2019 NHẬN SỐ:58.85.86 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
21/10/2019 NHẬN SỐ:37.73.74 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 74 (HĐXS)
20/10/2019 NHẬN SỐ:47.74.48 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
19/10/2019 NHẬN SỐ:59.95.58 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
18/10/2019 NHẬN SỐ:48.84.49 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
17/10/2019 NHẬN SỐ:16.61.17 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 61 (HĐXS)
16/10/2019 NHẬN SỐ:12.21.24 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
15/10/2019 NHẬN SỐ:57.75.58 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
14/10/2019 NHẬN SỐ:23.32.24 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
13/10/2019 NHẬN SỐ:14.41.15 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
12/10/2019 NHẬN SỐ:09.90.91 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 09 (HĐXS)
11/10/2019 NHẬN SỐ:56.65.57 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
10/10/2019 NHẬN SỐ:78.87.79 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
09/10/2019 NHẬN SỐ:48.84.49 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 84 (HĐXS)
08/10/2019 NHẬN SỐ:67.76.68 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
07/10/2019 NHẬN SỐ:02.03.04 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
06/10/2019 NHẬN SỐ:78.87.79 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
05/10/2019 NHẬN SỐ:25.52.26 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 52 (HĐXS)
04/10/2019 NHẬN SỐ:28.82.29 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
03/10/2019 NHẬN SỐ:56.65.57 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
02/10/2019 NHẬN SỐ:27.72.28 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
01/10/2019 NHẬN SỐ:14.15.16 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 15 (HĐXS)
30/09/2019 NHẬN SỐ:57.75.58 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
29/09/2019 NHẬN SỐ:34.43.35 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
28/09/2019 NHẬN SỐ:16.61.17 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 16 (HĐXS)
27/09/2019 NHẬN SỐ:01.10.02 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
26/09/2019 NHẬN SỐ:47.74.48 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
25/09/2019 NHẬN SỐ:67.76.68 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
24/09/2019 NHẬN SỐ:68.86.69 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
23/09/2019 NHẬN SỐ:13.31.14 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
22/09/2019 NHẬN SỐ:47.74.48 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 74 (HĐXS)
21/09/2019 NHẬN SỐ:45.54.46 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
20/09/2019 NHẬN SỐ:56.65.57 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
19/09/2019 NHẬN SỐ:02.20.03 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 20 (HĐXS)
18/09/2019 NHẬN SỐ:67.76.48 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
17/09/2019 NHẬN SỐ:35.53.36 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
16/09/2019 NHẬN SỐ:46.64.47 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
15/09/2019 NHẬN SỐ:03.30.04 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 03 (HĐXS)
14/09/2019 NHẬN SỐ:67.76.68 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
13/09/2019 NHẬN SỐ:12.21.13 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
12/09/2019 NHẬN SỐ:34.43.35 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
11/09/2019 NHẬN SỐ:14.41.15 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 41 (HĐXS)
10/09/2019 NHẬN SỐ:12.21.13 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
09/09/2019 NHẬN SỐ:34.43.35 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
08/09/2019 NHẬN SỐ:68.86.67 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 68 (HĐXS)
07/09/2019 NHẬN SỐ:17.71.18 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
06/09/2019 NHẬN SỐ:35.53.54 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
05/09/2019 NHẬN SỐ:47.74.75 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
04/09/2019 NHẬN SỐ:48.84.85 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 84 (HĐXS)
03/09/2019 NHẬN SỐ:48.84.46 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
02/09/2019 NHẬN SỐ:49.94.95 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
01/09/2019 NHẬN SỐ:29.92.93 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮC •*´¨`*•.

LÔ 1 SỐ CHẮC CHẮN (HĐXS) MIỀN BẮC 100%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

LÔ 1 SỐ CHẮC CHẮN CHUẨN XÁC:

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ:

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, ví dụ 5 cái 100k. Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ LÔ 1 SỐ CHẮC CHẮN CHUẨN XÁC MB

NGÀY LÔ 1 SỐ CHẮC CHẮN MIỀN BẮC KẾT QUẢ
Hôm Nay

HÔM NAY Đã chốt số
18/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 18 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 18X2
17/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 31 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 31
16/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ: TRƯỢT
15/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 81 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 81X2
14/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 90
13/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 37 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 37X2
12/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 53 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 53
11/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 98 KẾT QUẢ: TRƯỢT
10/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32
09/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 90X2
08/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: TRƯỢT
07/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: TRƯỢT
06/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 95 KẾT QUẢ: TRƯỢT
05/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 21 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 21
04/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 86 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 86
03/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 51 KẾT QUẢ: TRƯỢT
02/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 38 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 38
01/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 87 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 87
31/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 29 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 29X2
30/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 67 KẾT QUẢ: TRƯỢT
29/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 51 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 51
28/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 65
27/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32
26/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 78 KẾT QUẢ: TRƯỢT
25/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 94 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 94
24/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 26 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 26X2
23/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 82 KẾT QUẢ: TRƯỢT
22/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 59
21/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: TRƯỢT
20/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 75 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 75
19/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 62 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 62X2
18/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: TRƯỢT
17/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 82 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 82X2
16/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 73 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 73
15/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 67 KẾT QUẢ: TRƯỢT
14/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 91 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 91
13/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 51 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 51
12/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23X2
11/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 79 KẾT QUẢ: TRƯỢT
10/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 21 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 21
09/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 36 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 36X2
08/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 78 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 78
07/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 68X2
06/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 31 KẾT QUẢ: TRƯỢT
05/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 75 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 75X2
04/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 58 KẾT QUẢ: TRƯỢT
03/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 29 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 29
02/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 54 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 54X2
01/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 89 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 89
30/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 54 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 54
29/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 63 KẾT QUẢ: TRƯỢT
28/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 45 KẾT QUẢ: TRƯỢT
27/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 51 KẾT QUẢ: TRƯỢT
26/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 67 KẾT QUẢ: TRƯỢT
25/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: TRƯỢT
24/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 65X2
23/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: TRƯỢT
22/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 45 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 45
21/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 82 KẾT QUẢ: TRƯỢT
20/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 89 KẾT QUẢ: TRƯỢT
19/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 58 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 58X2
18/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23
17/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 75 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 75X2
16/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: TRƯỢT
15/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 87 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 87X2
14/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 19 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 19
13/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 68X2
12/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 78 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 78
11/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 34 KẾT QUẢ: TRƯỢT
10/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 59
09/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 73 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 73X2
08/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 38 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 38
07/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 95 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 95X2
06/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 64 KẾT QUẢ: TRƯỢT
05/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 78 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 78
04/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 67 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 67
03/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 94 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 94
02/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 59
01/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 92 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 92X2
31/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ: TRƯỢT
30/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 68X2
29/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 83 KẾT QUẢ: TRƯỢT
28/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 67 KẾT QUẢ: TRƯỢT
27/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 67 KẾT QUẢ: TRƯỢT
26/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 31 KẾT QUẢ: TRƯỢT
25/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 35 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 35
24/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 19 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 19X2
23/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 96 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 96X2
22/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 67 KẾT QUẢ: TRƯỢT
21/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 27 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 27X2
20/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 95 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 95
19/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 37 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 37X2
18/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 93 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 93
17/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 87 KẾT QUẢ: TRƯỢT
16/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 12 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 12
15/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 58 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 58X2
14/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 53 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 53
13/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 34 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 34
12/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 86 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 86X2
11/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 93 KẾT QUẢ: TRƯỢT
10/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 83 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 83X2
09/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 35 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 35
08/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 21 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 21
07/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 64 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 64X2
06/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ: TRƯỢT
05/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 52 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 52X2
04/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 56 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56
03/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 39
02/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: TRƯỢT
01/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 29 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 29
30/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 27 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 27X2
29/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 87 KẾT QUẢ: TRƯỢT
28/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 93 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 93
27/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23X2
26/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 12 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 12
25/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 07 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 07X2
24/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 95 KẾT QUẢ: TRƯỢT
23/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 13 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 13
22/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 70 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 70X2
21/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 14 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 14
20/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 53 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 53X2
19/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 68
18/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 29 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 29
17/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 15 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 15X2
16/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 85 KẾT QUẢ: TRƯỢT
15/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 61 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 61
14/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 93 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
13/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 18 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 18X2
12/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 80 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 80
11/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: TRƯỢT
10/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 17 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 17
09/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23
08/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 48 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 48
07/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 21 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 21X2
06/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 93 KẾT QUẢ: TRƯỢT
05/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 94 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 94X2
04/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 49 KẾT QUẢ: TRƯỢT
03/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 78 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 78
02/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 85 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 85
01/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 62 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 62X2
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮC •*´¨`*•.

XIÊN 2 TUYỆT MẬT (HĐXS) MIỀN BẮC 98%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

XIÊN 2 TUYỆT MẬT (HĐXS):

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ: VINAFONE

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, ví dụ 5 cái 100k Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XIÊN 2 TUYỆT MẬT MIỀN BẮC

NGÀY XIÊN 2 TUYỆT MẬT MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
18/01/2020 64.59 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
17/01/2020 90.87 KẾT QUẢ: TRƯỢT
16/01/2020 32.71 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
15/01/2020 65.81 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 81X2
14/01/2020 67.81 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
13/01/2020 59.87 KẾT QUẢ: TRƯỢT
12/01/2020 29.86 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
11/01/2020 32.76 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 76
10/01/2020 58.91 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
09/01/2020 56.95 KẾT QUẢ: TRƯỢT
08/01/2020 23.49 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
07/01/2020 32.67 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 67
06/01/2020 12.27 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
05/01/2020 97.89 KẾT QUẢ: TRƯỢT
04/01/2020 98.47 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
03/01/2020 32.43 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 43
02/01/2020 69.09 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
01/01/2020 57.85 KẾT QUẢ: TRƯỢT
31/12/2019 67.17 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
30/12/2019 58.91 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 91
29/12/2019 93.51 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
28/12/2019 32.81 KẾT QUẢ: TRƯỢT
27/12/2019 58.94 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
26/12/2019 23.47 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 47X2
25/12/2019 92.38 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
24/12/2019 32.89 KẾT QUẢ: TRƯỢT
23/12/2019 59.84 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 84
22/12/2019 63.42 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
21/12/2019 98.76 KẾT QUẢ: TRƯỢT
20/12/2019 79.09 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 09
19/12/2019 65.89 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 89X2
18/12/2019 76.68 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
17/12/2019 39.56 KẾT QUẢ: TRƯỢT
16/12/2019 54.79 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
15/12/2019 32.98 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32
14/12/2019 21.78 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
13/12/2019 54.87 KẾT QUẢ: TRƯỢT
12/12/2019 79.28 KẾT QUẢ: TRƯỢT
11/12/2019 38.61 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
10/12/2019 59.87 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 87X2
09/12/2019 59.83 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
08/12/2019 36.97 KẾT QUẢ: TRƯỢT
07/12/2019 56.78 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
06/12/2019 39.56 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56X2
05/12/2019 67.84 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
04/12/2019 39.62 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 39
03/12/2019 58.92 KẾT QUẢ: TRƯỢT
02/12/2019 79.62 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 62X2
01/12/2019 48.78 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
30/11/2019 52.76 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
29/11/2019 62.87 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 87X2
28/11/2019 29.87 KẾT QUẢ: TRƯỢT
27/11/2019 69.58 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 58
26/11/2019 58.90 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
25/11/2019 89.23 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 89
24/11/2019 78.91 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
23/11/2019 58.90 KẾT QUẢ: TRƯỢT
22/11/2019 39.05 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 39
21/11/2019 35.95 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
20/11/2019 54.79 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 54X2
19/11/2019 51.39 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
18/11/2019 49.27 KẾT QUẢ: TRƯỢT
17/11/2019 68.74 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 68
16/11/2019 68.98 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
15/11/2019 69.15 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 69
14/11/2019 86.91 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
13/11/2019 59.62 KẾT QUẢ: TRƯỢT
12/11/2019 98.27 KẾT QUẢ: TRƯỢT
11/11/2019 59.21 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 59
10/11/2019 56.91 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
09/11/2019 58.90 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
08/11/2019 27.45 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 27X2
07/11/2019 34.57 KẾT QUẢ: TRƯỢT
06/11/2019 90.47 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
05/11/2019 68.94 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 94
04/11/2019 59.87 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
03/11/2019 64.20 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
02/11/2019 34.19 KẾT QUẢ: TRƯỢT
01/11/2019 92.61 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
31/10/2019 51.97 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 51X2
30/10/2019 56.98 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
29/10/2019 83.65 KẾT QUẢ: TRƯỢT
28/10/2019 59.86 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
27/10/2019 98.76 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 98
26/10/2019 59.70 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
25/10/2019 34.87 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 87
24/10/2019 19.38 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
23/10/2019 59.30 KẾT QUẢ: TRƯỢT
22/10/2019 21.79 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 21X2
21/10/2019 95.20 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
20/10/2019 68.92 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 92
19/10/2019 56.79 KẾT QUẢ:TRƯỢT
18/10/2019 97.59 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
17/10/2019 73.15 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
16/10/2019 39.81 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 81
15/10/2019 84.16 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
14/10/2019 65.71 KẾT QUẢ:TRƯỢT
13/10/2019 87.23 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
12/10/2019 39.82 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 82
11/10/2019 58.94 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
10/10/2019 34.29 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
09/10/2019 29.13 KẾT QUẢ:TRƯỢT
08/10/2019 39.45 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 45
07/10/2019 35.64 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
06/10/2019 32.56 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 56X2
05/10/2019 91.25 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
04/10/2019 95.32 KẾT QUẢ:TRƯỢT
03/10/2019 44.19 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
02/10/2019 59.31 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 31
01/10/2019 32.53 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
30/09/2019 32.75 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 75
29/09/2019 68.43 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
28/09/2019 95.32 KẾT QUẢ:TRƯỢT
27/09/2019 68.90 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
26/09/2019 39.46 KẾT QUẢ:TRƯỢT
25/09/2019 16.32 KẾT QUẢ:TRƯỢT
24/09/2019 39.54 KẾT QUẢ:TRƯỢT
23/09/2019 13.62 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
22/09/2019 90.41 KẾT QUẢ:TRƯỢT
21/09/2019 38.21 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
20/09/2019 98.85 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 98
19/09/2019 30.98 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
18/09/2019 85.56 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 95
17/09/2019 34.25 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
16/09/2019 78.32 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
15/09/2019 45.06 KẾT QUẢ:TRƯỢT
14/09/2019 97.50 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
13/09/2019 26.75 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 26
12/09/2019 59.67 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 67
11/09/2019 97.36 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 36
10/09/2019 32.73 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
09/09/2019 62.56 KẾT QUẢ:TRƯỢT
08/09/2019 93.47 KẾT QUẢ:TRƯỢT
07/09/2019 32.64 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 64
06/09/2019 27.96 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
05/09/2019 37.85 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
04/09/2019 29.54 KẾT QUẢ:TRƯỢT
03/09/2019 87.95 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
02/09/2019 81.43 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
01/09/2019 37.18 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 18X2
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮC •*´¨`*•.

XIÊN 3 TUYỆT MẬT (HĐXS) MIỀN BẮC 96%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

XIÊN 3 TUYỆT MẬT (HĐXS):

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ:

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, ví dụ 5 cái 100k Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XIÊN 3 TUYỆT MẬT (HĐXS) MIỀN BẮC

NGÀY XIÊN 3 TUYỆT MẬT (HĐXS) MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
18/01/2020 59.64.98 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
17/01/2020 23.89.47 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 47X2
16/01/2020 59.27.65 KẾT QUẢ: TRƯỢT
15/01/2020 89.70.13 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
14/01/2020 32.76.97 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 76.97
13/01/2020 15.56.92 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
12/01/2020 23.98.79 KẾT QUẢ: TRƯỢT
11/01/2020 98.67.12 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 12X2
10/01/2020 73.91.61 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
09/01/2020 32.87.90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 90X2
08/01/2020 64.93.23 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
07/01/2020 56.79.25 KẾT QUẢ: TRƯỢT
06/01/2020 89.56.43 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 89.43
05/01/2020 59.81.49 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
04/01/2020 23.89.53 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 53
03/01/2020 45.68.90 KẾT QUẢ: TRƯỢT
02/01/2020 45.09.76 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 09.76X2
01/01/2020 63.51.91 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
31/12/2019 39.78.90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 90.39
30/12/2019 29.63.87 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 29
29/12/2019 59.87.09 KẾT QUẢ: TRƯỢT
28/12/2019 21.36.76 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
27/12/2019 32.59.67 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32
26/12/2019 89.74.52 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 89.74X2
25/12/2019 59.81.26 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
24/12/2019 36.59.24 KẾT QUẢ: TRƯỢT
23/12/2019 75.98.12 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 75.12X2
22/12/2019 59.89.96 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
21/12/2019 15.21.75 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 75
20/12/2019 68.90.27 KẾT QUẢ: TRƯỢT
19/12/2019 27.89.73 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
18/12/2019 39.54.49 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 49X2
17/12/2019 32.89.51 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32.89
16/12/2019 68.73.41 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
15/12/2019 39.54.67 KẾT QUẢ: TRƯỢT
14/12/2019 32.93.75 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 93.75
13/12/2019 65.76.90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 76X2
12/12/2019 56.27.58 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 27X2.58
11/12/2019 53.47.85 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
10/12/2019 98.75.26 KẾT QUẢ: TRƯỢT
09/12/2019 65.78.92 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 92
08/12/2019 29.43.58 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 29
07/12/2019 16.48.91 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 16X2
06/12/2019 56.82.90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56X2.90
05/12/2019 15.36.48 KẾT QUẢ: TRƯỢT
04/12/2019 23.48.91 KẾT QUẢ: TRƯỢT
03/12/2019 63.82.59 KẾT QUẢ: TRƯỢT
02/12/2019 36.54.98 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 54X2.98
01/12/2019 29.56.80 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 80X2
30/11/2019 39.54.85 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 54.85
29/11/2019 15.09.83 KẾT QUẢ: TRƯỢT
28/11/2019 38.54.67 KẾT QUẢ: TRƯỢT
27/11/2019 82.62.76 KẾT QUẢ: TRƯỢT
26/11/2019 12.43.59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 43
25/11/2019 25.38.90 KẾT QUẢ: TRƯỢT
24/11/2019 19.28.65 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 65X2
23/11/2019 52.38.91 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 52.91
22/11/2019 29.62.85 KẾT QUẢ: TRƯỢT
21/11/2019 87.90.34 KẾT QUẢ: TRƯỢT
20/11/2019 56.78.35 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 35
19/11/2019 09.63.81 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
18/11/2019 16.38.67 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 38
17/11/2019 39.27.72 KẾT QUẢ: TRƯỢT
16/11/2019 39.54.42 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 42
15/11/2019 59.83.27 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 83X2
14/11/2019 39.27.91 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 91X2
13/11/2019 68.97.54 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
12/11/2019 39.24.78 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 39.78
11/11/2019 34.29.85 KẾT QUẢ: TRƯỢT
10/11/2019 28.40.59 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
09/11/2019 45.90.83 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 90.83
08/11/2019 56.78.28 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 28
07/11/2019 40.91.36 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
06/11/2019 45.61.29 KẾT QUẢ: TRƯỢT
05/11/2019 59.37.90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 59.90
04/11/2019 39.84.73 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 39
03/11/2019 74.93.25 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
02/11/2019 59.35.46 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 59.46X2
01/11/2019 67.95.24 KẾT QUẢ: TRƯỢT
31/10/2019 95.62.39 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
30/10/2019 98.76.15 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 98.14
29/10/2019 91.45.67 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 67
28/10/2019 60.97.86 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
27/10/2019 78.94.56 KẾT QUẢ: TRƯỢT
26/10/2019 90.45.67 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 90
25/10/2019 64.87.45 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 87.45
24/10/2019 19.38.07 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
23/10/2019 79.26.06 KẾT QUẢ: TRƯỢT
22/10/2019 95.14.57 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
21/10/2019 58.90.74 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 74X2
20/10/2019 79.86.49 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 86.49
19/10/2019 97.84.37 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
18/10/2019 69.23.17 KẾT QUẢ: TRƯỢT
17/10/2019 95.63.41 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 41X2
16/10/2019 95.67.34 KẾT QUẢ: TRƯỢT
15/10/2019 78.91.30 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
14/10/2019 54.79.13 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 79
13/10/2019 56.78.91 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 78.91
12/10/2019 39.52.92 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 92
11/10/2019 36.18.08 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
10/10/2019 32.89.14 KẾT QUẢ: TRƯỢT
09/10/2019 59.26.05 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 26
08/10/2019 74.48.25 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 74.48
07/10/2019 89.75.95 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
06/10/2019 56.23.82 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56X2.82
05/10/2019 56.78.98 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 78
04/10/2019 58.91.36.41 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 91.41
03/10/2019 90.45.68 KẾT QUẢ: TRƯỢT
02/10/2019 09.81.25 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
01/10/2019 39.29.71 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 29
30/09/2019 36.98.64 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
29/09/2019 98.21.68 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 21.68
28/09/2019 07.79.12 KẾT QUẢ: TRƯỢT
27/09/2019 90.29.81 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 90.29X2
26/09/2019 98.45.61 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 98
25/09/2019 23.59.89 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
24/09/2019 53.49.68 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 68
23/09/2019 12.84.37 KẾT QUẢ: TRƯỢT
22/09/2019 92.34.78 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 92X2.78
21/09/2019 98.64.47 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 47
20/09/2019 56.70.25 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
19/09/2019 46.67.93 KẾT QUẢ: TRƯỢT
18/09/2019 27.81.36 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 36
17/09/2019 45.67.15 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 67.15X2
16/09/2019 80.96.27 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
15/09/2019 68.27.46 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 68.46
14/09/2019 93.58.29 KẾT QUẢ: TRƯỢT
13/09/2019 35.76.93 KẾT QUẢ: TRƯỢT
12/09/2019 34.16.71 KẾT QUẢ: TRƯỢT
11/09/2019 53.12.74 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
10/09/2019 35.70.93 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 70
09/09/2019 29.43.65 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 65
08/09/2019 63.85.59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 63X2.85
07/09/2019 69.07.29 KẾT QUẢ: TRƯỢT
06/09/2019 31.09.70 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
05/09/2019 23.98.71 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 71
04/09/2019 30.75.13 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
03/09/2019 39.07.83 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 83
02/09/2019 78.39.05 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
01/09/2019 98.12.06 KẾT QUẢ: TRƯỢT
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮC•*´¨`*•.

SOI CẦU LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC

SỐ VIP – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC:

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ: VINAFONE

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn,ví dụ 5 cái 100k Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC

NGÀY LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
18/01/2020 56.78.95.19 TRƯỢT
17/01/2020 64.84.72.97 ĂN XIÊN
16/01/2020 23.89.56.75 ĂN LÔ 89
15/01/2020 23.89.76.54 ĂN LÔ 89.54
14/01/2020 98.69.32.59 TRƯỢT
13/01/2020 56.49.84.28 ĂN XIÊN
12/01/2020 67.89.23.90 ĂN LÔ 90
11/01/2020 32.89.76.53 ĂN LÔ 89.76
10/01/2020 64.94.20.58 ĂN XIÊN
09/01/2020 34.56.71.97 TRƯỢT
08/01/2020 56.90.21.79 ĂN LÔ 21
07/01/2020 32.87.95.42 ĂN LÔ 95.42
06/01/2020 27.69.84.06 ĂN XIÊN
05/01/2020 12.98.07.51 TRƯỢT
04/01/2020 23.89.53.91 ĂN LÔ 53
03/01/2020 32.89.58.73 ĂN LÔ 58.73
02/01/2020 19.87.01.31 ĂN XIÊN
01/01/2020 79.23.85.93 TRƯỢT
31/12/2019 45.90.23.87 ĂN LÔ 45.90
30/12/2019 59.87.65.18 ĂN LÔ 18
29/12/2019 56.90.16.81 ĂN LÔ 16.81
28/12/2019 98.54.36.21 ĂN XIÊN
27/12/2019 68.90.21.39 TRƯỢT
26/12/2019 32.89.56.75 ĂN LÔ 89.75
25/12/2019 56.78.90.18 ĂN LÔ 18
24/12/2019 21.43.98.79 ĂN XIÊN
23/12/2019 79.23.68.05 TRƯỢT
22/12/2019 32.59.78.03 ĂN LÔ 59
21/12/2019 59.84.12.36 ĂN XIÊN
20/12/2019 89.23.56.71 TRƯỢT
19/12/2019 32.68.90.75 ĂN LÔ 75
18/12/2019 72.65.40.92 ĂN LÔ 40X2.92
17/12/2019 25.60.89.92 ĂN XIÊN
16/12/2019 65.98.21.32 TRƯỢT
15/12/2019 98.56.72.43 ĂN LÔ 56.72
14/12/2019 29.34.58.63 ĂN LÔ 29.58
13/12/2019 32.98.56.79 ĂN LÔ 32
12/12/2019 24.68.94.12 ĂN XIÊN
11/12/2019 56.78.90.24 ĂN LÔ 24
10/12/2019 79.34.57.39 TRƯỢT
09/12/2019 38.97.65.31 ĂN LÔ 38.31
08/12/2019 56.92.39.76 ĂN XIÊN
07/12/2019 78.90.21.47 ĂN LÔ 78.21X2
06/12/2019 39.57.89.21 ĂN LÔ 57.21
05/12/2019 68.97.56.19 TRƯỢT
04/12/2019 32.51.93.41 ĂN XIÊN
03/12/2019 32.56.71.29 ĂN LÔ 29
02/12/2019 78.62.38.94 ĂN XIÊN
01/12/2019 32.56.97.45 ĂN LÔ 32X2
30/11/2019 45.90.23.76 ĂN LÔ 90.76
29/11/2019 79.09.21.39 TRƯỢT
28/11/2019 89.32.43.78 ĂN XIÊN
27/11/2019 69.50.42.39 TRƯỢT
26/11/2019 19.36.54.83 ĂN LÔ 19.36
25/11/2019 62.56.72.39 ĂN LÔ 56.39
24/11/2019 28.56.83.92 ĂN LÔ 83
23/11/2019 12.39.75.48 ĂN LÔ 12X2
22/11/2019 39.67.81.97 ĂN LÔ 39
21/11/2019 51.34.84.12 ĂN LÔ 84.12
20/11/2019 79.26.53.31 ĂN LÔ 53
19/11/2019 51.39.86.27 ĂN XIÊN
18/11/2019 58.90.76.42 ĂN LÔ 42X2
17/11/2019 78.92.56.34 TRƯỢT
16/11/2019 29.57.86.63 ĂN LÔ 63
15/11/2019 93.59.32.48 ĂN LÔ 32.48
14/11/2019 68.93.45.32 ĂN LÔ 32X2
13/11/2019 18.38.67.29 ĂN XIÊN
12/11/2019 65.73.58.24 TRƯỢT
11/11/2019 93.51.32.67 ĂN LÔ 51.32
0/11/2019 39.54.72.26 ĂN LÔ 26
09/11/2019 58.90.73.85 ĂN XIÊN
08/11/2019 39.54.27.86 ĂN LÔ 27X2.86
07/11/2019 39.87.65.49 TRƯỢT
06/11/2019 58.71.32.90 ĂN XIÊN
05/11/2019 34.56.71.23 ĂN LÔ 34X2
04/11/2019 59.78.39.21 ĂN XIÊN
03/11/2019 29.78.34.56 ĂN LÔ 29.34
02/11/2019 58.76.35.29 TRƯỢT
01/11/2019 68.72.39.51 ĂN XIÊN
31/10/2019 39.84.56.24 ĂN LÔ 39.24
30/10/2019 54.21.87.19 ĂN LÔ 54
29/10/2019 58.97.34.18 ĂN LÔ 58.34
28/10/2019 25.60.31.09 ĂN XIÊN
27/10/2019 35.69.74.53 TRƯỢT
26/10/2019 94.21.35.70 ĂN LÔ 94.70
25/10/2019 64.21.97.58 ĂN LÔ 21X2
24/10/2019 15.07.38.90 ĂN XIÊN
23/10/2019 34.54.86.79 ĂN LÔ 34.54
22/10/2019 58.97.29.36 ĂN LÔ 29
21/10/2019 89.42.34.13 ĂN XIÊN
20/10/2019 34.98.71.25 TRƯỢT
19/10/2019 56.78.28.59 ĂN LÔ 28X2.59
18/10/2019 18.54.98.39 ĂN LÔ 18
17/10/2019 98.34.21.53 ĂN LÔ 53X2
16/10/2019 54.90.81.16 ĂN XIÊN
15/10/2019 68.90.21.39 TRƯỢT
14/10/2019 36.78.21.84 ĂN LÔ 36X2.21
13/10/2019 59.23.15.67 ĂN LÔ 23
12/10/2019 84.97.21.15 ĂN LÔ 84.97
11/10/2019 95.67.81.27 ĂN XIÊN
10/10/2019 56.71.08.39 TRƯỢT
09/10/2019 83.90.27.16 ĂN LÔ 27
08/10/2019 56.78.90.12 ĂN LÔ 56
07/10/2019 39.47.16.54 ĂN LÔ 47X2.16.54
06/10/2019 32.78.90.12 ĂN LÔ 78.12
05/10/2019 91.31.46.13 ĂN XIÊN
04/10/2019 09.34.51.25 TRƯỢT
03/10/2019 39.51.03.25 ĂN LÔ 39.51.25
02/10/2019 59.97.74.12 ĂN LÔ 74X2.12
01/10/2019 32.53.21.08 ĂN XIÊN
30/09/2019 98.23.14.56 ĂN LÔ 98X2.14
29/09/2019 06.71.28.46 TRƯỢT
28/09/2019 93.40.97.25 ĂN LÔ 93
27/09/2019 90.21.56.76 ĂN LÔ 90.76
26/09/2019 45.78.17.69 ĂN LÔ 17
25/09/2019 13.49.07.59 ĂN XIÊN
24/09/2019 39.87.40.54 ĂN LÔ 87.40
23/09/2019 35.67.80.21 TRƯỢT
22/09/2019 68.95.72.16 ĂN LÔ 68.72
21/09/2019 20.86.03.47 ĂN XIÊN
20/09/2019 56.78.90.25 ĂN LÔ 56.25
19/09/2019 56.71.07.23 ĂN LÔ 56.23
18/09/2019 96.24.57.19 ĂN LÔ 19
17/09/2019 82.15.05.61 ĂN XIÊN
16/09/2019 17.94.46.71 TRƯỢT
15/09/2019 23.87.19.71 ĂN LÔ 87.19
14/09/2019 39.28.61.19 TRƯỢT
13/09/2019 18.97.56.38 ĂN XIÊN
12/09/2019 54.38.49.15 ĂN LÔ 15
11/09/2019 67.42.09.86 ĂN LÔ 67X2
10/09/2019 12.71.25.98 ĂN XIÊN
09/09/2019 36.59.95.87 TRƯỢT
08/09/2019 23.57.91.47 ĂN LÔ 23
07/09/2019 83.96.39.27 ĂN LÔ 83X2
06/09/2019 31.24.81.19 ĂN XIÊN
05/09/2019 67.57.96.19 ĂN LÔ 57.96
04/09/2019 97.68.19.53 TRƯỢT
03/09/2019 95.74.06.13 ĂN XIÊN
02/09/2019 15.09.32.65 ĂN LÔ 09
01/09/2019 26.62.34.43 ĂN LÔ 62X2.34
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• SOI CẦU MIỀN BẮC •*´¨`*•.
 

hoidongxsmb.info

TUYỆT MẬT | CHÍNH XÁC | UY TÍN