soi cau mien bac
Bây giờ là

COMBO SIÊU LÔ VÀ BẠCH THỦ ĐỀ TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 96% - 100%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

avcr.jpg

COMBO SIÊU LÔ VÀ BẠCH THỦ ĐỀ TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99.99%:

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ:

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, vd 5 cái 100k'Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ COMBO SIÊU LÔ VÀ BẠCH THỦ ĐỀ TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99.99-100%%

NGÀY COMBO SIÊU LÔ VÀ BẠCH THỦ ĐỀ KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
21/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 91 + ĐỀ 36 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
20/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 45 + ĐỀ 65 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 45 + TRƯỢT ĐỀ )
19/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 85 + ĐỀ 12 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 85 + ĂN ĐỀ 12)
18/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 58 + ĐỀ 49 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 58 + ĂN ĐỀ 49)
17/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 15 + ĐỀ 43 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 15x2 + TRƯỢT ĐỀ)
16/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 89 + ĐỀ 36 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 89X2 + ĂN ĐỀ 36)
15/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 83 + ĐỀ 06 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
14/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 18 + ĐỀ 82 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 18 + ĂN ĐỀ 82)
13/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 65 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 59X2 + TRƯỢT ĐỀ)
12/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 15 + ĐỀ 86 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 15 + ĂN ĐỀ 86)
11/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 92 + ĐỀ 01 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 92X2 + TRƯỢT ĐỀ )
10/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 35 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 39 + ĂN ĐỀ 35)
09/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 51 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 59 + TRƯỢT ĐỀ )
08/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 36 + ĐỀ 19 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 36 + TRƯỢT ĐỀ )
07/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 17 + ĐỀ 53 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 17X2 + TRƯỢT ĐỀ )
06/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 42 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 39 + ĂN ĐỀ 42 )
05/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 15 + ĐỀ 32 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 15 + TRƯỢT ĐỀ )
04/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 87 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 23X2 + TRƯỢT ĐỀ )
03/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 38 + ĐỀ 50 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 38 + ĂN ĐỀ 50)
02/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 46 + ĐỀ 21 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 46 + TRƯỢT ĐỀ)
01/05/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 87 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 32 + TRƯỢT ĐỀ)
30/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 06 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 39 + ĂN ĐỀ 06)
29/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 78 + ĐỀ 23 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 78X2 + TRƯỢT ĐỀ )
28/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 79 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
27/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 18 + ĐỀ 29 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 18 + ĂN ĐỀ 29 )
26/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 46 + ĐỀ 30 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
25/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 15 + ĐỀ 85 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
24/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 68 + ĐỀ 29 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 68 + ĂN ĐỀ 29 )
23/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 48 + ĐỀ 15 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 48X2 + TRƯỢT ĐỀ )
22/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 46 + ĐỀ 19 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 46 + ĂN ĐỀ 19 )
21/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 89 + ĐỀ 64 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 89 + TRƯỢT ĐỀ )
20/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 19 + ĐỀ 97 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 19 + ĂN ĐỀ 97 )
19/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 68 + ĐỀ 87 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 68 + TRƯỢT ĐỀ )
18/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 91 + ĐỀ 36 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
17/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 56 + ĐỀ 42 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 56 + TRƯỢT ĐỀ )
16/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 87 + ĐỀ 93 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
15/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 43 + ĐỀ 89 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 43 + TRƯỢT ĐỀ )
14/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 29 + ĐỀ 64 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
13/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 29 + ĐỀ 71 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
12/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 15 + ĐỀ 61 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
11/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 56 + ĐỀ 58 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 56 + TRƯỢT ĐỀ )
10/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 90 + ĐỀ 34 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
09/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 89 + ĐỀ 93 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
08/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 56 + ĐỀ 87 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
07/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 48 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
06/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 43 + ĐỀ 16 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 43 + TRƯỢT ĐỀ )
05/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 27 + ĐỀ 56 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 27X2 + TRƯỢT ĐỀ )
04/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 43 + ĐỀ 84 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 84 )
03/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 34 + ĐỀ 29 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 34X2 + TRƯỢT ĐỀ )
02/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 68 + ĐỀ 89 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
01/04/2019 GÓI: SIÊU LÔ 47 + ĐỀ 20 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 47 + ĂN ĐỀ 20 )
31/03/2019 GÓI: SIÊU LÔ 93 + ĐỀ 47 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
30/03/2019 GÓI: SIÊU LÔ 43 + ĐỀ 89 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 43 + TRƯỢT ĐỀ )
29/03/2019 GÓI: SIÊU LÔ 19 + ĐỀ 05 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
28/03/2019 GÓI: SIÊU LÔ 54 + ĐỀ 08 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
27/03/2019 GÓI: SIÊU LÔ 56 + ĐỀ 24 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
26/03/2019 GÓI: SIÊU LÔ 15 + ĐỀ 06 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
25/03/2019 GÓI: SIÊU LÔ 29 + ĐỀ 45 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
24/03/2019 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 21 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 59 + TRƯỢT ĐỀ )
23/03/2019 GÓI: SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 17 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 67 + TRƯỢT ĐỀ )
22/03/2019 GÓI: SIÊU LÔ 54 + ĐỀ 77 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 54 + ĂN ĐỀ 77 )
21/03/2019 GÓI: SIÊU LÔ 68 + ĐỀ 80 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 68X2 + TRƯỢT ĐỀ )
20/03/2019 GÓI: SIÊU LÔ 93 + ĐỀ 24 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 93X2 + ĂN ĐỀ 24 )
19/03/2019 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 98 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
18/03/2019 GÓI: SIÊU LÔ 87 + ĐỀ 69 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
17/03/2019 GÓI: SIÊU LÔ 76 + ĐỀ 50 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
16/03/2019 GÓI: SIÊU LÔ 91 + ĐỀ 97 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 91 + TRƯỢT ĐỀ )
15/03/2019 GÓI: SIÊU LÔ 19 + ĐỀ 20 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
14/03/2019 GÓI: SIÊU LÔ 95 + ĐỀ 78 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
13/03/2019 GÓI: SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 61 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
12/03/2019 GÓI: SIÊU LÔ 89 + ĐỀ 86 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
11/03/2019 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 45 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
10/03/2019 GÓI: SIÊU LÔ 90 + ĐỀ 98 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 90 + TRƯỢT ĐỀ )
09/03/2019 GÓI: SIÊU LÔ 19 + ĐỀ 80 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
08/03/2019 GÓI: SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 30 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
07/03/2019 GÓI: SIÊU LÔ 15 + ĐỀ 72 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 15 + ĂN ĐỀ 72 )
06/03/2019 GÓI: SIÊU LÔ 29 + ĐỀ 19 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
05/03/2019 GÓI: SIÊU LÔ 43 + ĐỀ 86 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 43 + ĂN ĐỀ 86 )
04/03/2019 GÓI: SIÊU LÔ 25 + ĐỀ 68 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
03/03/2019 GÓI: SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 89 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
02/03/2019 GÓI: SIÊU LÔ 13 + ĐỀ 87 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 13 X2 + TRƯỢT ĐỀ )
01/03/2019 GÓI: SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 05 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 67 + TRƯỢT ĐỀ )
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮCC •*´¨`*•.

3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (HĐXS) MIỀN BẮC 100%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

avcr.jpg

3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (HĐXS) MIỀN BẮC:

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ: VINAFONE

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, vi du 5 cái 100k Lưu NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (HĐXS) MIỀN BẮC

NGÀY 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (HĐXS) MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
21/05/2019 NHẬN SỐ : 436.934.532 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 934 (HĐXS)
20/05/2019 NHẬN SỐ : 336.848.546 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
19/05/2019 NHẬN SỐ : 212.321.341 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
18/05/2019 NHẬN SỐ : 329.849.559 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 849 (HĐXS)
17/05/2019 NHẬN SỐ : 562.232.282 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
16/05/2019 NHẬN SỐ : 238.838.839 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
15/05/2019 NHẬN SỐ : 289.819.929 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 819 (HĐXS)
14/05/2019 NHẬN SỐ : 682.369.970 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
13/05/2019 NHẬN SỐ : 563.368.905 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 368 (HĐXS)
12/05/2019 NHẬN SỐ : 368.878.868 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
11/05/2019 NHẬN SỐ : 501.500.010 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 500 (HĐXS)
10/05/2019 NHẬN SỐ : 325.687.559 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
09/05/2019 NHẬN SỐ : 325.052.250 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 052 (HĐXS)
08/05/2019 NHẬN SỐ : 318.928.829 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
07/05/2019 NHẬN SỐ : 132.230.540 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
06/05/2019 NHẬN SỐ : 246.642.124 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 642 (HĐXS)
05/05/2019 NHẬN SỐ : 232.110.010 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
04/05/2019 NHẬN SỐ : 465.780.271 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
03/05/2019 NHẬN SỐ : 354.670.505 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
02/05/2019 NHẬN SỐ : 256.731.761 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 761 (HĐXS)
01/05/2019 NHẬN SỐ : 327.887.576 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
30/04/2019 NHẬN SỐ : 106.006.260 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 006 (HĐXS)
29/04/2019 NHẬN SỐ : 321.138.761 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
28/04/2019 NHẬN SỐ : 379.765.238 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
27/04/2019 NHẬN SỐ : 029.592.128 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 029 (HĐXS)
26/04/2019 NHẬN SỐ : 030.302.202 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
25/04/2019 NHẬN SỐ : 368.889.989 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
24/04/2019 NHẬN SỐ : 529.392.229 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 229 (HĐXS)
23/04/2019 NHẬN SỐ : 214.568.431 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
22/04/2019 NHẬN SỐ : 319.659.819 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 819 (HĐXS)
21/04/2019 NHẬN SỐ : 246.646.432 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
20/04/2019 NHẬN SỐ : 387.697.579 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 697 (HĐXS)
19/04/2019 NHẬN SỐ : 880.408.281 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
18/04/2019 NHẬN SỐ : 389.989.536 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
17/04/2019 NHẬN SỐ : 842.242.248 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
16/04/2019 NHẬN SỐ : 968.389.587 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
15/04/2019 NHẬN SỐ : 968.389.587 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
14/04/2019 NHẬN SỐ : 846.834.947 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
13/04/2019 NHẬN SỐ : 207.707.571 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
12/04/2019 NHẬN SỐ : 716.862.361 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
11/04/2019 NHẬN SỐ : 459.558.285 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
10/04/2019 NHẬN SỐ : 834.643.934 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
09/04/2019 NHẬN SỐ : 393.239.194 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
08/04/2019 NHẬN SỐ : 256.975.657 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
07/04/2019 NHẬN SỐ : 548.784.982 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
06/04/2019 NHẬN SỐ : 916.568.861 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
05/04/2019 NHẬN SỐ : 456.846.558 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
04/04/2019 NHẬN SỐ : 484.580.080 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
03/04/2019 NHẬN SỐ : 342.934.526 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 934 (HĐXS)
02/04/2019 NHẬN SỐ : 327.890.593 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
01/04/2019 NHẬN SỐ : 619.891.620 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 620 (HĐXS)
31/03/2019 NHẬN SỐ : 378.464.347 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
30/03/2019 NHẬN SỐ : 376.889.568 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
29/03/2019 NHẬN SỐ : 405.950.720 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
28/03/2019 NHẬN SỐ : 808.348.568 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
27/03/2019 NHẬN SỐ : 824.532.921 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
26/03/2019 NHẬN SỐ : 806.316.960 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
25/03/2019 NHẬN SỐ : 445.954.846 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
24/03/2019 NHẬN SỐ : 321.712.472 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 472 (HĐXS)
23/03/2019 NHẬN SỐ : 217.570.007 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
22/03/2019 NHẬN SỐ : 577.477.373 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 477 (HĐXS)
21/03/2019 NHẬN SỐ : 446.080.138 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
20/03/2019 NHẬN SỐ : 324.542.624 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
19/03/2019 NHẬN SỐ : 889.473.682 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 473 (HĐXS)
18/03/2019 NHẬN SỐ : 236.169.343 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
17/03/2019 NHẬN SỐ : 350.551.715 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
16/03/2019 NHẬN SỐ : 591.682.783 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 682 (HĐXS)
15/03/2019 NHẬN SỐ : 320.521.020 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
14/03/2019 NHẬN SỐ : 057.398.489 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
13/03/2019 NHẬN SỐ : 361.826.916 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
12/03/2019 NHẬN SỐ : 486.568.989 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
11/03/2019 NHẬN SỐ : 291.845.254 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 291 (HĐXS)
10/03/2019 NHẬN SỐ : 338.783.138 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
09/03/2019 NHẬN SỐ : 380.680.708 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
08/03/2019 NHẬN SỐ : 330.430.302 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
07/03/2019 NHẬN SỐ : 327.672.557 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 672 (HĐXS)
06/03/2019 NHẬN SỐ : 237.919.307 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
05/03/2019 NHẬN SỐ : 286.468.556 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 286 (HĐXS)
04/03/2019 NHẬN SỐ : 568.795.445 KẾT QUẢ :TRƯỢT (HĐXS)
03/03/2019 NHẬN SỐ : 545.310.231 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 310 (HĐXS)
02/03/2019 NHẬN SỐ : 445.879.578 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
01/03/2019 NHẬN SỐ : 232.505.610 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮC•*´¨`*•.

DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (HĐXS) MIỀN BẮC 100%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

avcr.jpg

DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (3 con đề) (HĐXS) MIỀN BẮC:

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ:

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, vi dụ 5 cái 100k. Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (3 con đề) (HĐXS) MIỀN BẮC

NGÀY DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (3 con đề) (HĐXS) MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
21/05/2019 NHẬN SỐ: 323.32.34 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 34 (HĐXS)
20/05/2019 NHẬN SỐ: 34.43.45 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
19/05/2019 NHẬN SỐ: 12.21.23 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 12 (HĐXS)
18/05/2019 NHẬN SỐ: 48.84.49 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 49(HĐXS)
17/05/2019 NHẬN SỐ: 56.65.68 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
16/05/2019 NHẬN SỐ: 35.53.36 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 36 (HĐXS)
15/05/2019 NHẬN SỐ: 05.50.51 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
14/05/2019 NHẬN SỐ: 28.82.83 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 82 (HĐXS)
13/05/2019 NHẬN SỐ: 65.68.86 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 68 (HĐXS)
12/05/2019 NHẬN SỐ: 58.85.86 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 86 (HĐXS)
11/05/2019 NHẬN SỐ: 00.01.02 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 00 (HĐXS)
10/05/2019 NHẬN SỐ: 56.65.67 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
09/05/2019 NHẬN SỐ: 05.50.51 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
08/05/2019 NHẬN SỐ: 19.91.92 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
07/05/2019 NHẬN SỐ: 13.31.32 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
06/05/2019 NHẬN SỐ: 24.42.45 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 42 (HĐXS)
05/05/2019 NHẬN SỐ: 01.10.21 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
04/05/2019 NHẬN SỐ: 17.71.18 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 71 (HĐXS)
03/05/2019 NHẬN SỐ: 23.32.34 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
02/05/2019 NHẬN SỐ: 06.60.61 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 61 (HĐXS)
01/05/2019 NHẬN SỐ: 15.51.16 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
30/04/2019 NHẬN SỐ: 06.60.61 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 06 (HĐXS)
29/04/2019 NHẬN SỐ: 23.32.34 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
28/04/2019 NHẬN SỐ: 78.87.79 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
27/04/2019 NHẬN SỐ: 29.92.93 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 29 (HĐXS)
26/04/2019 NHẬN SỐ: 02.20.03 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 02 (HĐXS)
25/04/2019 NHẬN SỐ: 78.87.89 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
24/04/2019 NHẬN SỐ: 28.82.29 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 29 (HĐXS)
23/04/2019 NHẬN SỐ: 12.21.23 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
22/04/2019 NHẬN SỐ: 19.91.18 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 19 (HĐXS)
21/04/2019 NHẬN SỐ: 23.32.43 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
20/04/2019 NHẬN SỐ: 79.97.98 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 97 (HĐXS)
19/04/2019 NHẬN SỐ: 68.86.89 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
18/04/2019 NHẬN SỐ: 89.98.99 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 99 (HĐXS)
17/04/2019 NHẬN SỐ: 15.51.18 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
16/04/2019 NHẬN SỐ: 78.87.89 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
15/04/2019 NHẬN SỐ: 43.89.68 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 43 (HĐXS)
14/04/2019 NHẬN SỐ: 46.64.47 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
13/04/2019 NHẬN SỐ: 07.70.71 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
12/04/2019 NHẬN SỐ: 17.71.16 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
11/04/2019 NHẬN SỐ: 58.85.59 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
10/04/2019 NHẬN SỐ: 24.42.43 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
09/04/2019 NHẬN SỐ: 39.93.38 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
08/04/2019 NHẬN SỐ: 57.75.76 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
07/04/2019 NHẬN SỐ: 48.84.49 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
06/04/2019 NHẬN SỐ: 16.61.62 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
05/04/2019 NHẬN SỐ: 56.65.67 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
04/04/2019 NHẬN SỐ: 08.80.81 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
03/04/2019 NHẬN SỐ: 24.42.26 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
02/04/2019 NHẬN SỐ: 78.87.89 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
01/04/2019 NHẬN SỐ: 19.91.94 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
31/03/2019 NHẬN SỐ: 47.74.48 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 48 (HĐXS)
30/03/2019 NHẬN SỐ: 79.89.98 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
29/03/2019 NHẬN SỐ: 05.10.20 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
28/03/2019 NHẬN SỐ: 08.80.81 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
27/03/2019 NHẬN SỐ: 24.32.59 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 59 (HĐXS)
26/03/2019 NHẬN SỐ: 78.87.89 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
25/03/2019 NHẬN SỐ: 34.43.45 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
24/03/2019 NHẬN SỐ: 12.21.23 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
23/03/2019 NHẬN SỐ: 17.71.72 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
22/03/2019 NHẬN SỐ: 67.76.77 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 77 (HĐXS)
21/03/2019 NHẬN SỐ: 08.80.09 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
20/03/2019 NHẬN SỐ: 23.32.24 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 24 (HĐXS)
19/03/2019 NHẬN SỐ: 38.83.89 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
18/03/2019 NHẬN SỐ: 69.34.56 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 34 (HĐXS)
17/03/2019 NHẬN SỐ: 50.51.52 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 51 (HĐXS)
16/03/2019 NHẬN SỐ: 19.91.92 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
15/03/2019 NHẬN SỐ: 12.21.23 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
14/03/2019 NHẬN SỐ: 89.98.78 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
13/03/2019 NHẬN SỐ: 16.61.62 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 62 (HĐXS)
12/03/2019 NHẬN SỐ: 78.87.89 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
11/03/2019 NHẬN SỐ: 45.54.56 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
10/03/2019 NHẬN SỐ: 38.83.85 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
09/03/2019 NHẬN SỐ: 08.80.81 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
08/03/2019 NHẬN SỐ: 03.30.02 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 02 (HĐXS)
07/03/2019 NHẬN SỐ: 27.72.76 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 72 (HĐXS)
06/03/2019 NHẬN SỐ: 19.91.92 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
05/03/2019 NHẬN SỐ: 78.87.86 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 86 (HĐXS)
04/03/2019 NHẬN SỐ: 68.86.76 KẾT QUẢ :TRƯỢT (HĐXS)
03/03/2019 NHẬN SỐ: 12.21.10 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 10 (HĐXS)
02/03/2019 NHẬN SỐ: 15.51.05 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 05 (HĐXS)
01/03/2019 NHẬN SỐ: 23.32.21 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮC •*´¨`*•.

LÔ 1 SỐ CHẮC CHẮN (HĐXS) MIỀN BẮC 100%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

avcr.jpg

LÔ 1 SỐ CHẮC CHẮN CHUẨN XÁC:

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ:

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, ví dụ 5 cái 100k. Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ LÔ 1 SỐ CHẮC CHẮN CHUẨN XÁC MB

NGÀY LÔ 1 SỐ CHẮC CHẮN MIỀN BẮC KẾT QUẢ
Hôm Nay

HÔM NAY Đã chốt số
21/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 90
20/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 63 KẾT QUẢ:TRƯỢT
19/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 12 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 12
18/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 67 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 67
17/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ:TRƯỢT
16/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 32
15/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 39
14/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 18 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 18
13/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 68
12/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 15 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 15
11/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 62 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 62
10/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 56 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 56
09/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 67 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 67
08/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 89 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 89
07/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 32
06/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 18 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 18
05/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 93 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 93
04/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 82 KẾT QUẢ:TRƯỢT
03/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 38 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 38
02/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 46 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 46
01/05/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 32
30/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 39
29/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ:TRƯỢT
28/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 83 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 83
27/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 98 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 98X2
26/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 23X2
25/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 64 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 64
24/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 23
23/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 58 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 58
22/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 59
21/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 64 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 64
20/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 32
19/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 51 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 51X2
18/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 36 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 36
17/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 23
16/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 92 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 92X2
15/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 47 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 47
14/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 71 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 71
13/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 58 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 58
12/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 34 KẾT QUẢ:TRƯỢT
11/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 59
10/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 43 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 43
09/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 39
08/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 68
07/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 62 KẾT QUẢ:TRƯỢT
06/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 43 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 43
05/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 68
04/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 98 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 98
03/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 29 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 29
02/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 65X2
01/04/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 47 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 47
31/03/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 34 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 34
30/03/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 95 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 95
29/03/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 07 KẾT QUẢ:TRƯỢT
28/03/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ:TRƯỢT
27/03/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ:TRƯỢT
26/03/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 43 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 43X2
25/03/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 65
24/03/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 43 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 43
23/03/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 26 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 26X2
22/03/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 69 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 69
21/03/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 34 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 34
20/03/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 95 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 95X2
19/03/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 32
18/03/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 92 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 92X2
17/03/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 28 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 28
16/03/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 45 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 45
15/03/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 98 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 98
14/03/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 65
13/03/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 72 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 72X2
12/03/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 76 KẾT QUẢ:TRƯỢT
11/03/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 05 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 05X2
10/03/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 37 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 37
09/03/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 68
08/03/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 19 KẾT QUẢ:TRƯỢT
07/03/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 65
06/03/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 36 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 36
05/03/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 15 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 15
04/03/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 89 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 89
03/03/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 56 KẾT QUẢ:TRƯỢT
02/03/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 65
01/03/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 59
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮC •*´¨`*•.

XIÊN 2 TUYỆT MẬT (HĐXS) MIỀN BẮC 98%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

avcr.jpg

XIÊN 2 TUYỆT MẬT (HĐXS):

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ: VINAFONE

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, ví dụ 5 cái 100k Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XIÊN 2 TUYỆT MẬT MIỀN BẮC

NGÀY XIÊN 2 TUYỆT MẬT MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
21/05/2019 91.65 KẾT QUẢ:TRƯỢT
20/05/2019 64.82 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 95
19/05/2019 95.38 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 95
18/05/2019 39.28 KẾT QUẢ:TRƯỢT
17/05/2019 62.93 KẾT QUẢ:TRƯỢT
16/05/2019 29.43 KẾT QUẢ:TRƯỢT
15/05/2019 19.08 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
14/05/2019 63.85 KẾT QUẢ:TRƯỢT
13/05/2019 93.58 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
12/05/2019 56.19 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 56
11/05/2019 91.86 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 91
10/05/2019 73.56 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 56
09/05/2019 67.59 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
08/05/2019 36.58 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 36
07/05/2019 23.59 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
06/05/2019 39.42 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
05/05/2019 19.32 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
04/05/2019 93.67 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
03/05/2019 38.19 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
02/05/2019 15.90 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
01/05/2019 23.94 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
30/04/2019 90.85 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
29/04/2019 32.45 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 45
28/04/2019 19.34 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
27/04/2019 45.84 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
26/04/2019 15.34 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 34
25/04/2019 21.34 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
24/04/2019 19.23 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
23/04/2019 34.89 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
22/04/2019 15.09 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 09X2
21/04/2019 29.91 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
20/04/2019 32.98 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
19/04/2019 15.84 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
18/04/2019 12.86 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
17/04/2019 23.08 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
16/04/2019 25.90 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
15/04/2019 47.54 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
14/04/2019 73.67 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
13/04/2019 28.91 KẾT QUẢ:TRƯỢT
12/04/2019 18.21 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
11/04/2019 05.36 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
10/04/2019 32.48 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 32X2
09/04/2019 23.65 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
08/04/2019 65.95 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
07/04/2019 35.70 KẾT QUẢ:TRƯỢT
06/04/2019 34.89 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
05/04/2019 83.91 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
04/04/2019 02.98 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
03/04/2019 29.32 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 29
02/04/2019 03.56 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
01/04/2019 47.83 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
31/03/2019 34.64 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
30/03/2019 24.32 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
29/03/2019 83.62 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
28/03/2019 43.65 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 43
27/03/2019 36.90 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
26/03/2019 91.65 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
25/03/2019 23.87 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 23
24/03/2019 59.43 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
23/03/2019 26.34 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
22/03/2019 17.25 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 25
21/03/2019 15.09 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
20/03/2019 57.83 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
19/03/2019 91.87 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 87
18/03/2019 32.91 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
17/03/2019 52.43 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
16/03/2019 39.06 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
15/03/2019 89.16 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
14/03/2019 73.29 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
13/03/2019 27.46 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
12/03/2019 16.07 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
11/03/2019 25.35 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 25
10/03/2019 19.25 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
09/03/2019 39.05 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
08/03/2019 19.59 KẾT QUẢ:TRƯỢT
07/03/2019 23.89 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 89
06/03/2019 27.97 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
05/03/2019 15.09 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
04/03/2019 45.90 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 90
03/03/2019 15.55 KẾT QUẢ:TRƯỢT
02/03/2019 32.65 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
01/03/2019 34.44 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 47
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮC •*´¨`*•.

XIÊN 3 TUYỆT MẬT (HĐXS) MIỀN BẮC 96%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

avcr.jpg

XIÊN 3 TUYỆT MẬT (HĐXS):

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ:

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, ví dụ 5 cái 100k Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XIÊN 3 TUYỆT MẬT (HĐXS) MIỀN BẮC

NGÀY XIÊN 3 TUYỆT MẬT (HĐXS) MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
21/05/2019 19.56.89 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 19.56
20/05/2019 82.21.45 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
19/05/2019 15.68.09 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 15X2.68X2
18/05/2019 38.65.92 KẾT QUẢ: TRƯỢT
17/05/2019 62.91.05 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 91.05
16/05/2019 29.43.56 KẾT QUẢ: TRƯỢT
15/05/2019 39.45.68 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 39
14/05/2019 95.38.45 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 95
13/05/2019 21.35.68 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
12/05/2019 28.06.89 KẾT QUẢ: TRƯỢT
11/05/2019 23.91.52 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
10/05/2019 29.18.73 KẾT QUẢ: TRƯỢT
09/05/2019 95.62.83 KẾT QUẢ: TRƯỢT
08/05/2019 93.65.82 KẾT QUẢ: TRƯỢT
07/05/2019 12.36.59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 59X2
06/05/2019 39.73.68 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 39
05/05/2019 16.32.59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 16.32
04/05/2019 92.32.85 KẾT QUẢ: TRƯỢT
03/05/2019 92.76.83 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 76X2.83
02/05/2019 15.36.89 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
01/05/2019 23.59.63 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
30/04/2019 38.56.90 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
29/04/2019 17.23.59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 17.59
28/04/2019 43.56.28 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56.28
27/04/2019 29.85.90 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
26/04/2019 16.34.95 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
25/04/2019 15.32.64 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32.64
24/04/2019 19.23.58 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
23/04/2019 89.34.64 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
22/04/2019 29.76.91 KẾT QUẢ: TRƯỢT
21/04/2019 64.82.91 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
20/04/2019 19.32.47 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
19/04/2019 93.58.68 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
18/04/2019 12.37.90 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
17/04/2019 56.94.82 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
16/04/2019 45.90.81 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
15/04/2019 39.47.65 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
14/04/2019 71.35.54 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
13/04/2019 35.58.62 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 58.62
12/04/2019 19.52.68 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
11/04/2019 18.05.36 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
10/04/2019 13.65.94 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
09/04/2019 18.05.87 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 18X2.05
08/04/2019 65.93.46 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
07/04/2019 15.59.68 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 59.68
06/04/2019 67.91.52 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
05/04/2019 83.90.23 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
04/04/2019 46.98.02 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
03/04/2019 95.68.89 KẾT QUẢ: TRƯỢT
02/04/2019 39.65.87 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 65X2.87
01/04/2019 19.26.82 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 26.82
31/03/2019 97.56.87 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 97X3
30/03/2019 95.63.24 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
29/03/2019 32.16.05 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 16.05
28/03/2019 18.06.54 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 18.06
27/03/2019 19.05.47 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 47
26/03/2019 29.45.62 KẾT QUẢ: TRƯỢT
25/03/2019 23.65.87 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23.65
24/03/2019 43.09.25 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
23/03/2019 15.50.98 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
22/03/2019 43.68.93 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 68X2.93
21/03/2019 15.09.68 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
20/03/2019 59.67.85 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
19/03/2019 25.37.63 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 25.63
18/03/2019 32.67.92 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
17/03/2019 12.54.70 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 70X2
16/03/2019 39.45.78 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
15/03/2019 25.65.89 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 89
14/03/2019 28.35.78 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
13/03/2019 15.09.67 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 15.09
12/03/2019 25.74.87 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 74.87
11/03/2019 09.65.38 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 38X2
10/03/2019 19.68.93 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
09/03/2019 15.05.68 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 05.68
08/03/2019 23.87.90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23.87
07/03/2019 15.89.65 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
06/03/2019 45.78.09 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 78.09
05/03/2019 43.86.90 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
04/03/2019 25.76.92 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 76.92
03/03/2019 32.06.89 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
02/03/2019 23.87.90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 87 X2.90
01/03/2019 47.32.68 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮC•*´¨`*•.

SOI CẦU LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC

SỐ VIP – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

avcr.jpg

LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC:

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ: VINAFONE

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn,ví dụ 5 cái 100k Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC

NGÀY LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
21/05/2019 29.54.67.78 ĂN LÔ 29.78X2
20/05/2019 32.65.82.45 ĂN LÔ 82X2.45
19/05/2019 12.68.76.07 ĂN XIÊN
18/05/2019 15.09.67.82 ĂN LÔ 09.67.82
17/05/2019 29.34.58.92 TRƯỢT
16/05/2019 23.45.76.89 ĂN LÔ 23.89X2
15/05/2019 19.08.35.70 ĂN XIÊN
14/05/2019 25.59.87.90 ĂN LÔ 25.59
13/05/2019 21.59.68.90 ĂN XIÊN
12/05/2019 15.62.74.86 ĂN XIÊN
11/05/2019 23.56.91.83 ĂN LÔ 23.91
10/05/2019 15.09.36.85 ĂN LÔ 36.85
09/05/2019 43.59.23.67 ĂN LÔ 43.59.67
08/05/2019 15.09.56.68 ĂN LÔ 15.68X2
07/05/2019 23.56.90.87 ĂN LÔ 23.90
06/05/2019 18.29.59.63 ĂN LÔ 18.29.63X2
05/05/2019 16.32.53.85 ĂN XIÊN
04/05/2019 19.43.67.95 ĂN LÔ 19.43.67
03/05/2019 23.54.38.24 ĂN LÔ 54.38.24
02/05/2019 15.90.45.89 ĂN XIÊN
01/05/2019 12.64.94.83 ĂN LÔ 94.83
30/04/2019 38.90.56.05 ĂN XIÊN
29/04/2019 17.29.45.68 ĂN XIÊN
28/04/2019 23.56.68.91 ĂN LÔ 56.68X2
27/04/2019 29.54.68.90 ĂN LÔ 29.90
26/04/2019 12.27.34.95 ĂN XIÊN
25/04/2019 21.34.64.91 ĂN XIÊN
24/04/2019 19.23.82.63 ĂN XIÊN
23/04/2019 58.64.34.27 ĂN XIÊN
22/04/2019 25.90.37.62 ĂN LÔ 37.62
21/04/2019 23.82.91.64 ĂN XIÊN
20/04/2019 32.62.83.98 ĂN XIÊN
19/04/2019 15.93.84.29 ĂN XIÊN
18/04/2019 12.56.89.85 ĂN LÔ 12.85
17/04/2019 23.56.82.16 ĂN XIÊN
16/04/2019 43.65.87.90 ĂN LÔ 43.90
15/04/2019 43.65.18.06 ĂN XIÊN
14/04/2019 13.54.67.82 ĂN XIÊN
13/04/2019 23.57.98.36 ĂN LÔ 23.57
12/04/2019 19.59.68.21 ĂN XIÊN
11/04/2019 23.56.87.90 ĂN LÔ 56.87
10/04/2019 65.87.94.26 ĂN LÔ 94.26
09/04/2019 98.52.63.07 ĂN XIÊN
08/04/2019 32.46.87.93 ĂN LÔ 46.93
07/04/2019 35.68.90.59 ĂN LÔ 68.59
06/04/2019 32.67.98.43 ĂN LÔ 67.43
05/04/2019 83.90.68.37 ĂN XIÊN
04/04/2019 46.98.27.02 ĂN XIÊN
03/04/2019 35.98.89.18 ĂN LÔ 98.18
02/04/2019 18.90.65.87 ĂN XIÊN
01/04/2019 36.47.83.90 ĂN LÔ 47.83
31/03/2019 34.64.15.06 ĂN XIÊN
30/03/2019 23.56.87.43 ĂN LÔ 56.43
29/03/2019 16.08.39.54 ĂN LÔ 16.39
28/03/2019 43.65.87.06 ĂN LÔ 43.06
27/03/2019 19.23.58.64 ĂN LÔ 58.64
26/03/2019 25.67.91.43 ĂN LÔ 91.43X2
25/03/2019 45.62.84.93 TRƯỢT
24/03/2019 25.43.65.87 ĂN LÔ 25.87X2
23/03/2019 43.65.87.98 ĂN LÔ 43.98
22/03/2019 32.46.58.95 ĂN LÔ 46.95
21/03/2019 15.09.68.43 ĂN XIÊN
20/03/2019 59.67.85.95 ĂN XIÊN
19/03/2019 65.87.32.89 ĂN LÔ 87.32.89
18/03/2019 16.08.32.91 ĂN XIÊN
17/03/2019 67.90.43.52 ĂN LÔ 43.52
16/03/2019 39.45.15.09 ĂN LÔ 39.45
15/03/2019 16.89.63.52 ĂN XIÊN
14/03/2019 35.57.98.43 ĂN LÔ 35.43X2
13/03/2019 27.64.45.12 ĂN XIÊN
12/03/2019 32.65.78.89 ĂN LÔ 32.45.78X2
11/03/2019 05.91.26.63 ĂN XIÊN
10/03/2019 25.98.37.43 ĂN LÔ 25.37
09/03/2019 05.39.68.94 ĂN XIÊN
08/03/2019 47.59.68.93 ĂN LÔ 47.93
07/03/2019 65.89.15.36 ĂN XIÊN
06/03/2019 12.08.54.98 ĂN LÔ 12.08
05/03/2019 25.87.90.15 ĂN LÔ 25 X2.15
04/03/2019 68.76.90.41 ĂN LÔ 76.90
03/03/2019 43.12.07.85 ĂN LÔ 12
02/03/2019 13.65.87.90 ĂN XIÊN
01/03/2019 15.09.32.48 ĂN LÔ 32 X2
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• SOI CẦU MIỀN BẮC •*´¨`*•.
 

hoidongxsmb.info

TUYỆT MẬT | CHÍNH XÁC | UY TÍN