soi cau mien bac
Bây giờ là

COMBO SIÊU LÔ VÀ BẠCH THỦ ĐỀ TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 96% - 100%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

COMBO SIÊU LÔ VÀ BẠCH THỦ ĐỀ TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99.99%:

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ:

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, vd 5 cái 100k'Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ COMBO SIÊU LÔ VÀ BẠCH THỦ ĐỀ TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99.99-100%%

NGÀY COMBO SIÊU LÔ VÀ BẠCH THỦ ĐỀ KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
31/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 38 + ĐỀ 16 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 38 + TRƯỢT ĐỀ )
30/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 02 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 59X2 + ĂN ĐỀ 02 )
29/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 46 + ĐỀ 87 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
28/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 21 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
27/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 29 + ĐỀ 36 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
26/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 83 + ĐỀ 54 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
25/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 57 + ĐỀ 91 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 57 + TRƯỢT ĐỀ )
24/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 31 + ĐỀ 78 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 31 + ĂN ĐỀ 78 )
23/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 27 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
22/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 35 + ĐỀ 47 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 35 + TRƯỢT ĐỀ )
21/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 86 + ĐỀ 21 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 86 + ĂN ĐỀ 21 )
20/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 54 + ĐỀ 18 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
19/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 68 + ĐỀ 23 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
18/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 91 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
17/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 51 + ĐỀ 89 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 51 + TRƯỢT ĐỀ )
16/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 45 + ĐỀ 12 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 45 + TRƯỢT ĐỀ )
15/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 35 + ĐỀ 09 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
14/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 21 + ĐỀ 15 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 21 + ĂN ĐỀ 15 )
13/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 81 + ĐỀ 19 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 81 + TRƯỢT ĐỀ )
12/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 51 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 32X2 + ĂN ĐỀ 51 )
11/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 19 + ĐỀ 60 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
10/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 21 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 65 + TRƯỢT ĐỀ )
09/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 78 + ĐỀ 34 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 78 + TRƯỢT ĐỀ )
08/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 60 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 60 )
07/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 76 + ĐỀ 09 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 76 + TRƯỢT ĐỀ )
06/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 57 + ĐỀ 12 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 57X2 + TRƯỢT ĐỀ )
05/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 76 + ĐỀ 95 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 76 + TRƯỢT ĐỀ )
04/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 95 + ĐỀ 23 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 23 )
03/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 76 + ĐỀ 21 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 76 + TRƯỢT ĐỀ )
02/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 56 + ĐỀ 89 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 56 + TRƯỢT ĐỀ )
01/03/2020 GÓI: SIÊU LÔ 15 + ĐỀ 35 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 15 + ĂN ĐỀ 35 )
29/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 49 + ĐỀ 09 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
28/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 87 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 65 + TRƯỢT ĐỀ )
27/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 73 + ĐỀ 22 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 73 + ĂN ĐỀ 22 )
26/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 25 + ĐỀ 95 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
25/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 61 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 39 + TRƯỢT ĐỀ )
24/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 21 + ĐỀ 09 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 21 + ĂN ĐỀ 09)
23/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 75 + ĐỀ 94 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 75X3 + TRƯỢT ĐỀ )
22/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 93 + ĐỀ 25 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
21/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 89 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 65 + ĂN ĐỀ 89)
20/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 68 + ĐỀ 04 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 68 + ĂN ĐỀ 04)
19/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 90 + ĐỀ 93 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
18/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 12 + ĐỀ 56 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 12 + TRƯỢT ĐỀ )
17/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 78 + ĐỀ 17 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 78 + ĂN ĐỀ 17 )
16/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 98 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 67 + TRƯỢT ĐỀ )
15/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 37 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 32X2 + TRƯỢT ĐỀ )
14/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 86 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
13/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 35 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
12/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 38 + ĐỀ 19 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 38 + TRƯỢT ĐỀ )
11/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 97 + ĐỀ 96 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 97 + ĂN ĐỀ 96 )
10/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 31 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
09/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 45 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 23 + TRƯỢT ĐỀ )
08/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 81 + ĐỀ 91 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 81 + ĂN ĐỀ 91 )
07/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 21 + ĐỀ 36 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 21 + TRƯỢT ĐỀ )
06/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 35 + ĐỀ 79 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
05/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 97 + ĐỀ 15 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 97 + ĂN ĐỀ 15)
04/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 41 + ĐỀ 79 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 41X2 + TRƯỢT ĐỀ )
03/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 56 + ĐỀ 09 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
02/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 18 + ĐỀ 45 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 18X2 + TRƯỢT ĐỀ )
01/02/2020 GÓI: SIÊU LÔ 82 + ĐỀ 30 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 82 + ĂN ĐỀ 30 )
31/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 78 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 39 + TRƯỢT ĐỀ )
30/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 46 + ĐỀ 19 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
29/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 25 + ĐỀ 87 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 25 + TRƯỢT ĐỀ )
28/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 17 + ĐỀ 40 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 17 + ĂN ĐỀ 40 )
23/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 69 + ĐỀ 71 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 69 + TRƯỢT ĐỀ )
22/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 35 + ĐỀ 43 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
21/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 19 + ĐỀ 93 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 19 + TRƯỢT ĐỀ )
20/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 51 + ĐỀ 50 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 51 + ĂN ĐỀ 51 )
19/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 23 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
18/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 18 + ĐỀ 35 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 18X2 + TRƯỢT ĐỀ )
17/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 92 + ĐỀ 76 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 92 + TRƯỢT ĐỀ )
16/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 82 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 32 + ĂN ĐỀ 82 )
15/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 83 + ĐỀ 54 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
14/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 69 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 67 + TRƯỢT ĐỀ )
13/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 45 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
12/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 53 + ĐỀ 80 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 53 + ĂN ĐỀ 80 )
11/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 76 + ĐỀ 54 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 76 + TRƯỢT ĐỀ )
10/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 98 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
09/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 27 + ĐỀ 74 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 27X2 + ĂN ĐỀ 74 )
08/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 93 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 32 + TRƯỢT ĐỀ )
07/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 87 + ĐỀ 59 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 87X2 + TRƯỢT ĐỀ )
06/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 51 + ĐỀ 12 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 12 )
05/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 73 + ĐỀ 26 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 73X2 + TRƯỢT ĐỀ )
04/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 59 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 67 + TRƯỢT ĐỀ )
03/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 37 + ĐỀ 43 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 37X2 + ĂN ĐỀ 43 )
02/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 15 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
01/01/2020 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 46 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
31/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 89 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
30/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 19 + ĐỀ 67 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 19 + TRƯỢT ĐỀ )
29/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 57 + ĐỀ 14 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
28/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 09 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 65 + TRƯỢT ĐỀ )
27/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 77 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 32 + ĂN ĐỀ 77 )
26/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 27 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
25/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 25 + ĐỀ 36 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
24/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 85 + ĐỀ 67 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
23/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 60 + ĐỀ 29 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 60 + TRƯỢT ĐỀ )
22/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 59 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
21/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 48 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 59 + ĂN ĐỀ 48 )
20/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 43 + ĐỀ 78 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 43 + TRƯỢT ĐỀ )
19/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 63 + ĐỀ 98 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
18/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 63 + ĐỀ 98 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
17/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 10 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 32 + TRƯỢT ĐỀ )
16/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 69 + ĐỀ 47 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
15/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 06 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 32 + ĂN ĐỀ 06 )
14/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 29 + ĐỀ 41 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 29 + TRƯỢT ĐỀ )
13/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 51 + ĐỀ 98 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 51 + TRƯỢT ĐỀ )
12/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 78 + ĐỀ 47 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 47 )
11/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 87 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 59 + TRƯỢT ĐỀ )
10/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 21 + ĐỀ 34 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 21 + TRƯỢT ĐỀ )
09/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 36 + ĐỀ 78 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 36X2 + TRƯỢT ĐỀ )
08/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 52 + ĐỀ 40 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 40 )
07/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 68 + ĐỀ 32 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 68X2 + TRƯỢT ĐỀ )
06/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 21 + ĐỀ 49 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 21 + TRƯỢT ĐỀ )
05/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 75 + ĐỀ 67 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 75x2 + ĂN ĐỀ 67 )
04/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 53 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 32 + TRƯỢT ĐỀ )
03/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 38 + ĐỀ 09 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
02/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 54 + ĐỀ 92 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 54X2 + TRƯỢT ĐỀ )
01/12/2019 GÓI: SIÊU LÔ 89 + ĐỀ 87 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 89 + ĂN ĐỀ 87 )
30/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 68 + ĐỀ 98 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 68X2 + TRƯỢT ĐỀ )
29/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 95 + ĐỀ 42 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
28/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 34 + ĐỀ 89 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 34 + TRƯỢT ĐỀ )
27/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 62 + ĐỀ 51 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
26/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 83 + ĐỀ 62 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
25/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 78 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
24/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 49 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 65X2 + TRƯỢT ĐỀ )
23/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 36 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 23 + ĂN ĐỀ 36 )
22/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 73 + ĐỀ 89 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 73 + TRƯỢT ĐỀ )
21/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 62 + ĐỀ 25 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
20/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 54 + ĐỀ 58 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 54X2 + TRƯỢT ĐỀ )
19/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 63 + ĐỀ 43 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 63 + TRƯỢT ĐỀ )
18/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 84 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 23 + ĂN ĐỀ 84 )
17/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 95 + ĐỀ 12 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
16/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 49 + ĐỀ 23 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 49X2 + TRƯỢT ĐỀ )
15/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 93 + ĐỀ 98 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
14/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 43 + ĐỀ 72 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
13/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 63 + ĐỀ 18 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 18 )
12/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 48 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 39 + TRƯỢT ĐỀ )
11/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 96 + ĐỀ 72 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 96 + TRƯỢT ĐỀ )
10/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 58 + ĐỀ 16 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 58 + TRƯỢT ĐỀ )
09/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 73 + ĐỀ 02 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 73X2 + ĂN ĐỀ 02 )
08/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 82 + ĐỀ 87 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
07/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 89 + ĐỀ 69 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
06/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 76 + ĐỀ 89 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 76 + TRƯỢT ĐỀ )
05/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 57 + ĐỀ 90 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 57X2 + ĂN ĐỀ 90 )
04/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 98 + ĐỀ 45 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
03/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 74 + ĐỀ 12 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 74X2 + TRƯỢT ĐỀ )
02/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 69 + ĐỀ 97 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 69 + TRƯỢT ĐỀ )
01/11/2019 GÓI: SIÊU LÔ 52 + ĐỀ 68 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 52X2 + ĂN ĐỀ 68 )
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮCC •*´¨`*•.

3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (HĐXS) MIỀN BẮC 100%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (HĐXS) MIỀN BẮC:

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ: VINAFONE

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, vi du 5 cái 100k Lưu NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (HĐXS) MIỀN BẮC

NGÀY 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (HĐXS) MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
31/03/2020 NHẬN SỐ :734.943.136 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
30/03/2020 NHẬN SỐ :090.808.607 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
29/03/2020 NHẬN SỐ :914.541.715 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 914 (HĐXS)
28/03/2020 NHẬN SỐ :638.983.139 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
27/03/2020 NHẬN SỐ :456.965.157 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
26/03/2020 NHẬN SỐ :135.853.236 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 135 (HĐXS)
25/03/2020 NHẬN SỐ :739.093.594 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
24/03/2020 NHẬN SỐ :067.976.468 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
23/03/2020 NHẬN SỐ :123.732.624 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 123 (HĐXS)
22/03/2020 NHẬN SỐ :547.874.348 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
21/03/2020 NHẬN SỐ :127.872.328 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
20/03/2020 NHẬN SỐ :736.563.137 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 736 (HĐXS)
19/03/2020 NHẬN SỐ :627.872.173 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
18/03/2020 NHẬN SỐ :138.783.139 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
17/03/2020 NHẬN SỐ :267.976.168 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 267 (HĐXS)
16/03/2020 NHẬN SỐ :723.932.124 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
15/03/2020 NHẬN SỐ :109.890.608 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
14/03/2020 NHẬN SỐ :915.851.516 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 915(HĐXS)
13/03/2020 NHẬN SỐ :713.921.714 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
12/03/2020 NHẬN SỐ :341.251.287 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
11/03/2020 NHẬN SỐ :224.742.125 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 224(HĐXS)
10/03/2020 NHẬN SỐ :156.765.859 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
09/03/2020 NHẬN SỐ :178.987.579 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
08/03/2020 NHẬN SỐ :506.060.708 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 060(HĐXS)
07/03/2020 NHẬN SỐ :548.084.143 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
06/03/2020 NHẬN SỐ :278.987.479 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
05/03/2020 NHẬN SỐ :619.991.592 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 991 (HĐXS)
04/03/2020 NHẬN SỐ :748.984.147 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
03/03/2020 NHẬN SỐ :128.782.129 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
02/03/2020 NHẬN SỐ :378.787.979 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 787 (HĐXS)
01/03/2020 NHẬN SỐ :352.265.559 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
29/02/2020 NHẬN SỐ :609.890.808 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
28/02/2020 NHẬN SỐ :178.487.689 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
27/02/2020 NHẬN SỐ :823.632.422 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 422(HĐXS)
26/02/2020 NHẬN SỐ :628.982.129 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
25/02/2020 NHẬN SỐ :136.863.237 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
24/02/2020 NHẬN SỐ :609.890.108 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 609(HĐXS)
23/02/2020 NHẬN SỐ :635.053.136 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
22/02/2020 NHẬN SỐ :534.943.135 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
21/02/2020 NHẬN SỐ :359.989.239 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
20/02/2020 NHẬN SỐ :204.840.905 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 204 (HĐXS)
19/02/2020 NHẬN SỐ :168.086.569 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
18/02/2020 NHẬN SỐ :256.876.339 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
17/02/2020 NHẬN SỐ :573.817.279 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 817 (HĐXS)
16/02/2020 NHẬN SỐ :786.559.378 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
15/02/2020 NHẬN SỐ :327.417.448 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 417 (HĐXS)
14/02/2020 NHẬN SỐ :658.789.335 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
13/02/2020 NHẬN SỐ :236.763.137 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
12/02/2020 NHẬN SỐ :719.691.318 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
11/02/2020 NHẬN SỐ :569.696.797 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 696 (HĐXS)
10/02/2020 NHẬN SỐ :739.093.894 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
09/02/2020 NHẬN SỐ :645.954.146 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
08/02/2020 NHẬN SỐ :519.191.792 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 191 (HĐXS)
07/02/2020 NHẬN SỐ :432.023.724 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
06/02/2020 NHẬN SỐ :679.897.378 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
05/02/2020 NHẬN SỐ :615.451.916 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 615 (HĐXS)
04/02/2020 NHẬN SỐ :639.893.294 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
03/02/2020 NHẬN SỐ :158.986.379 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
02/02/2020 NHẬN SỐ :434.354.447 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 434 (HĐXS)
01/02/2020 NHẬN SỐ :378.487.676 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
31/01/2020 NHẬN SỐ :715.851.352 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 715 (HĐXS)
30/01/2020 NHẬN SỐ :613.531.114 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
29/01/2020 NHẬN SỐ :376.876.798 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
28/01/2020 NHẬN SỐ :397.490.940 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 940 (HĐXS)
23/01/2020 NHẬN SỐ :759.095.396 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
22/01/2020 NHẬN SỐ :645.854.146 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
21/01/2020 NHẬN SỐ :078.587.179 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
20/01/2020 NHẬN SỐ :705.850.151 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 850 (HĐXS)
19/01/2020 NHẬN SỐ :723.632.124 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
18/01/2020 NHẬN SỐ :135.853.236 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
17/01/2020 NHẬN SỐ :717.571.972 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 571 (HĐXS)
16/01/2020 NHẬN SỐ :758.985.186 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
15/01/2020 NHẬN SỐ :539.893.638 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
14/01/2020 NHẬN SỐ :164.846.265 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 164 (HĐXS)
13/01/2020 NHẬN SỐ :486.768.287 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
12/01/2020 NHẬN SỐ :589.798.199 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
11/01/2020 NHẬN SỐ :154.645.755 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
10/01/2020 NHẬN SỐ :578.087.197 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
09/01/2020 NHẬN SỐ :647.574.157 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 574 (HĐXS)
08/01/2020 NHẬN SỐ :639.893.194 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
07/01/2020 NHẬN SỐ :759.895.158 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
06/01/2020 NHẬN SỐ :012.513.814 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 012 (HĐXS)
05/01/2020 NHẬN SỐ :236.863.557 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
04/01/2020 NHẬN SỐ :489.098.187 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
03/01/2020 NHẬN SỐ :638.983.139 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
02/01/2020 NHẬN SỐ :145.854.246 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
01/01/2020 NHẬN SỐ :905.650.106 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 905 (HĐXS)
31/12/2019 NHẬN SỐ :347.874.146 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
30/12/2019 NHẬN SỐ :734.043.135 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
29/12/2019 NHẬN SỐ :714.941.215 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
28/12/2019 NHẬN SỐ :201.510.802 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 201 (HĐXS)
27/12/2019 NHẬN SỐ :467.076.168 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
26/12/2019 NHẬN SỐ :057.875.132 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
25/12/2019 NHẬN SỐ :518.181.219 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 181 (HĐXS)
24/12/2019 NHẬN SỐ :645.054.146 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
23/12/2019 NHẬN SỐ :579.097.198 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
22/12/2019 NHẬN SỐ :724.242.743 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 242 (HĐXS)
21/12/2019 NHẬN SỐ :236.560.906 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
20/12/2019 NHẬN SỐ :397.579.889 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
19/12/2019 NHẬN SỐ :839.593.229 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
18/12/2019 NHẬN SỐ :951.516.215 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
17/12/2019 NHẬN SỐ :023.632.724 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
16/12/2019 NHẬN SỐ :147.974.548 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
15/12/2019 NHẬN SỐ :025.452.126 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
14/12/2019 NHẬN SỐ :149.694.295 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 694 (HĐXS)
13/12/2019 NHẬN SỐ :178.487.388 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
12/12/2019 NHẬN SỐ :136.763.237 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
11/12/2019 NHẬN SỐ :458.585.159 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 585 (HĐXS)
10/12/2019 NHẬN SỐ :134.843.235 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
09/12/2019 NHẬN SỐ :539.093.194 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
08/12/2019 NHẬN SỐ :168.486.269 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
07/12/2019 NHẬN SỐ :238.683.439 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 238 (HĐXS)
06/12/2019 NHẬN SỐ :347.674.148 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
05/12/2019 NHẬN SỐ :165.856.357 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
04/12/2019 NHẬN SỐ :119.891.392 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 119 (HĐXS)
03/12/2019 NHẬN SỐ :309.690.108 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
02/12/2019 NHẬN SỐ :358.185.659 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
01/12/2019 NHẬN SỐ :378.187.979 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 187 (HĐXS)
30/11/2019 NHẬN SỐ :679.897.598 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
29/11/2019 NHẬN SỐ :745.054.646 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
28/11/2019 NHẬN SỐ :939.693.594 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
27/11/2019 NHẬN SỐ :257.075.658 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 257 (HĐXS)
26/11/2019 NHẬN SỐ :528.182.783 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
25/11/2019 NHẬN SỐ :578.387.588 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
24/11/2019 NHẬN SỐ :424.742.375 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 742 (HĐXS)
23/11/2019 NHẬN SỐ :539.293.494 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
22/11/2019 NHẬN SỐ :648.984.585 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
21/11/2019 NHẬN SỐ :738.283.984 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
20/11/2019 NHẬN SỐ :615.751.252 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 751 (HĐXS)
19/11/2019 NHẬN SỐ :145.354.846 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
18/11/2019 NHẬN SỐ :523.932.724 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
17/11/2019 NHẬN SỐ :420.902.303 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
16/11/2019 NHẬN SỐ :128.682.383 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 682 (HĐXS)
15/11/2019 NHẬN SỐ :407.870.971 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
14/11/2019 NHẬN SỐ :159.695.696 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
13/11/2019 NHẬN SỐ :515.751.516 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
12/11/2019 NHẬN SỐ :543.744.145 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 744 (HĐXS)
11/11/2019 NHẬN SỐ :623.432.624 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
10/11/2019 NHẬN SỐ :518.081.319 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
09/11/2019 NHẬN SỐ :109.790.308 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
08/11/2019 NHẬN SỐ :629.892.393 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 892 (HĐXS)
07/11/2019 NHẬN SỐ :565.368.986 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
06/11/2019 NHẬN SỐ :346.545.247 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
05/11/2019 NHẬN SỐ :649.094.595 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
04/11/2019 NHẬN SỐ :746.064.847 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
03/11/2019 NHẬN SỐ :512.821.913 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
02/11/2019 NHẬN SỐ :349.894.195 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 894 (HĐXS)
01/11/2019 NHẬN SỐ :478.387.979 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮC•*´¨`*•.

DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (HĐXS) MIỀN BẮC 100%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (3 con đề) (HĐXS) MIỀN BẮC:

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ:

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, vi dụ 5 cái 100k. Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (3 con đề) (HĐXS) MIỀN BẮC

NGÀY DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (3 con đề) (HĐXS) MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
31/03/2020 NHẬN SỐ:19.91.18 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 19 (HĐXS)
30/03/2020 NHẬN SỐ:34.43.35 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
29/03/2020 NHẬN SỐ:18.81.19 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
28/03/2020 NHẬN SỐ:59.95.58 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 59 (HĐXS)
27/03/2020 NHẬN SỐ:56.65.57 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
26/03/2020 NHẬN SỐ:37.73.38 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
25/03/2020 NHẬN SỐ:29.92.93 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
24/03/2020 NHẬN SỐ:78.87.79 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 78 (HĐXS)
23/03/2020 NHẬN SỐ:67.76.68 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
22/03/2020 NHẬN SỐ:47.74.48 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
21/03/2020 NHẬN SỐ:12.21.13 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 21 (HĐXS)
20/03/2020 NHẬN SỐ:79.97.95 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
19/03/2020 NHẬN SỐ:37.73.38 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
18/03/2020 NHẬN SỐ:89.98.87 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 89 (HĐXS)
17/03/2020 NHẬN SỐ:79.97.78 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
16/03/2020 NHẬN SỐ:24.42.25 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
15/03/2020 NHẬN SỐ:01.10.02 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 01 (HĐXS)
14/03/2020 NHẬN SỐ:79.97.98 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
13/03/2020 NHẬN SỐ:78.87.79 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
12/03/2020 NHẬN SỐ:15.51.51 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 51 (HĐXS)
11/03/2020 NHẬN SỐ:24.42.25 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 24 (HĐXS)
10/03/2020 NHẬN SỐ:78.87.79 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
09/03/2020 NHẬN SỐ:47.74.76 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
08/03/2020 NHẬN SỐ:06.60.07 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 60 (HĐXS)
07/03/2020 NHẬN SỐ:23.32.24 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
06/03/2020 NHẬN SỐ:47.74.48 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
05/03/2020 NHẬN SỐ:58.85.59 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
04/03/2020 NHẬN SỐ:23.32.24 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 23 (HĐXS)
03/03/2020 NHẬN SỐ:24.42.25 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
02/03/2020 NHẬN SỐ:78.87.79 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 87 (HĐXS)
01/03/2020 NHẬN SỐ:25.52.53 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
29/02/2020 NHẬN SỐ:06.60.07 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
28/02/2020 NHẬN SỐ:28.82.29 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 82 (HĐXS)
27/02/2020 NHẬN SỐ:58.85.59 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
27/02/2020 NHẬN SỐ:58.85.59 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
26/02/2020 NHẬN SỐ:19.91.92 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
25/02/2020 NHẬN SỐ:37.73.38 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
24/02/2020 NHẬN SỐ:09.90.08 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 09 (HĐXS)
23/02/2020 NHẬN SỐ:79.97.78 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
22/02/2020 NHẬN SỐ:34.43.35 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
21/02/2020 NHẬN SỐ:78.87.89 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 89 (HĐXS)
20/02/2020 NHẬN SỐ:04.40.05 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 04 (HĐXS)
19/02/2020 NHẬN SỐ:68.86.69 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
18/02/2020 NHẬN SỐ:23.32.34 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
17/02/2020 NHẬN SỐ:17.71.18 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 17 (HĐXS)
16/02/2020 NHẬN SỐ:23.32.34 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
15/02/2020 NHẬN SỐ:15.51.17 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 17 (HĐXS)
14/02/2020 NHẬN SỐ:23.32.34 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
13/02/2020 NHẬN SỐ:19.91.18 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
12/02/2020 NHẬN SỐ:23.32.24 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
11/02/2020 NHẬN SỐ:69.96.97 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 96 (HĐXS)
10/02/2020 NHẬN SỐ:78.87.79 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
09/02/2020 NHẬN SỐ:58.85.59 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
08/02/2020 NHẬN SỐ:19.91.92 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 91 (HĐXS)
07/02/2020 NHẬN SỐ:13.31.14 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
06/02/2020 NHẬN SỐ:58.85.59 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
05/02/2020 NHẬN SỐ:15.51.16 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 15 (HĐXS)
04/02/2020 NHẬN SỐ:09.90.91 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
03/02/2020 NHẬN SỐ:67.76.68 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
02/02/2020 NHẬN SỐ:34.43.45 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 34 (HĐXS)
01/02/2020 NHẬN SỐ:37.73.38 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
31/01/2020 NHẬN SỐ:15.51.51 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 15 (HĐXS)
30/01/2020 NHẬN SỐ:34.43.35 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
29/01/2020 NHẬN SỐ:56.65.67 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
28/01/2020 NHẬN SỐ:14.41.40 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 40 (HĐXS)
23/01/2020 NHẬN SỐ:26.62.27 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
22/01/2020 NHẬN SỐ:49.94.95 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 49 (HĐXS)
21/01/2020 NHẬN SỐ:67.76.68 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
20/01/2020 NHẬN SỐ:08.80.09 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
19/01/2020 NHẬN SỐ:12.21.13 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 21 (HĐXS)
18/01/2020 NHẬN SỐ:78.87.68 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
17/01/2020 NHẬN SỐ:78.87.79 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
16/01/2020 NHẬN SỐ:58.85.86 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
15/01/2020 NHẬN SỐ:01.10.02 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 10 (HĐXS)
14/01/2020 NHẬN SỐ:67.76.68 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
13/01/2020 NHẬN SỐ:45.54.46 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
12/01/2020 NHẬN SỐ:08.80.81 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 80 (HĐXS)
11/01/2020 NHẬN SỐ:45.54.55 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
10/01/2020 NHẬN SỐ:89.98.99 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
09/01/2020 NHẬN SỐ:47.74.75 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 74 (HĐXS)
08/01/2020 NHẬN SỐ:39.93.94 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
07/01/2020 NHẬN SỐ:58.85.59 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
06/01/2020 NHẬN SỐ:12.21.13 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 12 (HĐXS)
05/01/2020 NHẬN SỐ:45.54.46 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
04/01/2020 NHẬN SỐ:09.90.08 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
03/01/2020 NHẬN SỐ:68.86.69 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
02/01/2020 NHẬN SỐ:18.81.19 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
01/01/2020 NHẬN SỐ:05.50.06 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 05 (HĐXS)
31/12/2019 NHẬN SỐ:57.75.58 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
30/12/2019 NHẬN SỐ:34.43.35 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
29/12/2019 NHẬN SỐ:01.10.02 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 01 (HĐXS)
28/12/2019 NHẬN SỐ:09.90.08 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
27/12/2019 NHẬN SỐ:78.87.79 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
26/12/2019 NHẬN SỐ:35.90.39 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 39 (HĐXS)
25/12/2019 NHẬN SỐ:39.93.38 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
24/12/2019 NHẬN SỐ:58.85.59 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
23/12/2019 NHẬN SỐ:24.42.25 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 24 (HĐXS)
22/12/2019 NHẬN SỐ:89.98.99 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
21/12/2019 NHẬN SỐ:57.75.58 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
20/12/2019 NHẬN SỐ:46.64.47 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
19/12/2019 NHẬN SỐ:18.81.19 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 81 (HĐXS)
18/12/2019 NHẬN SỐ:01.10.02 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
17/12/2019 NHẬN SỐ:23.32.24 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
16/12/2019 NHẬN SỐ:47.74.48 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
15/12/2019 NHẬN SỐ:06.60.07 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 06 (HĐXS)
14/12/2019 NHẬN SỐ:36.63.37 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
13/12/2019 NHẬN SỐ:89.98.99 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
12/12/2019 NHẬN SỐ:47.74.48 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 47 (HĐXS)
11/12/2019 NHẬN SỐ:59.95.96 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
10/12/2019 NHẬN SỐ:23.32.24 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
09/12/2019 NHẬN SỐ:67.76.68 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 76 (HĐXS)
08/12/2019 NHẬN SỐ:69.96.97 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
07/12/2019 NHẬN SỐ:57.75.58 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
06/12/2019 NHẬN SỐ:03.30.04 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 30 (HĐXS)
05/12/2019 NHẬN SỐ:57.75.58 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
04/12/2019 NHẬN SỐ:35.53.36 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
03/12/2019 NHẬN SỐ:79.97.98 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 97 (HĐXS)
02/12/2019 NHẬN SỐ:47.74.48 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
01/12/2019 NHẬN SỐ:57.75.58 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
30/11/2019 NHẬN SỐ:69.96.97 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 96 (HĐXS)
29/11/2019 NHẬN SỐ:67.76.68 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
28/11/2019 NHẬN SỐ:39.93.94 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
27/11/2019 NHẬN SỐ:56.65.57 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 57 (HĐXS)
26/11/2019 NHẬN SỐ:59.95.97 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
25/11/2019 NHẬN SỐ:29.92.95 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
24/11/2019 NHẬN SỐ:56.65.57 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
23/11/2019 NHẬN SỐ:26.62.27 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
22/11/2019 NHẬN SỐ:08.80.09 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
21/11/2019 NHẬN SỐ:25.52.26 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
20/11/2019 NHẬN SỐ:56.65.57 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
19/11/2019 NHẬN SỐ:25.52.26 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
18/11/2019 NHẬN SỐ:48.84.85 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 84 (HĐXS)
17/11/2019 NHẬN SỐ:29.92.98 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
16/11/2019 NHẬN SỐ:68.86.69 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
15/11/2019 NHẬN SỐ:18.81.19 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
14/11/2019 NHẬN SỐ:56.65.57 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
13/11/2019 NHẬN SỐ:18.81.19 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 18 (HĐXS)
12/11/2019 NHẬN SỐ:45.54.46 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
11/11/2019 NHẬN SỐ:48.84.49 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
10/11/2019 NHẬN SỐ:12.21.13 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
09/11/2019 NHẬN SỐ:02.20.03 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 02 (HĐXS)
08/11/2019 NHẬN SỐ:68.86.69 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
07/11/2019 NHẬN SỐ:29.92.93 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
06/11/2019 NHẬN SỐ:67.76.68 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
05/11/2019 NHẬN SỐ:09.90.91 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 90 (HĐXS)
04/11/2019 NHẬN SỐ:37.73.38 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
03/11/2019 NHẬN SỐ:12.21.13 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
02/11/2019 NHẬN SỐ:59.95.96 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
01/11/2019 NHẬN SỐ:78.87.79 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮC •*´¨`*•.

LÔ 1 SỐ CHẮC CHẮN (HĐXS) MIỀN BẮC 100%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

LÔ 1 SỐ CHẮC CHẮN CHUẨN XÁC:

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ:

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, ví dụ 5 cái 100k. Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ LÔ 1 SỐ CHẮC CHẮN CHUẨN XÁC MB

NGÀY LÔ 1 SỐ CHẮC CHẮN MIỀN BẮC KẾT QUẢ
Hôm Nay

HÔM NAY Đã chốt số
31/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 57 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 57X2
30/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 21 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 21
29/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 79 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 79
28/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 54 KẾT QUẢ: TRƯỢT
27/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23
26/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 95 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 95X3
25/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: TRƯỢT
24/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 37 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 37
23/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 87 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 87X2
22/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: TRƯỢT
21/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 72 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 72
20/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 36 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 36
19/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 79 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 79X2
18/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 41 KẾT QUẢ: TRƯỢT
17/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 97 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 97
16/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 56 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56
15/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 46 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 46X2
14/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: TRƯỢT
13/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 92 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 92
12/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32X2
11/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 65
10/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 27 KẾT QUẢ: TRƯỢT
09/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 53 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 53
08/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 92 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 92X2
07/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 69 KẾT QUẢ: TRƯỢT
06/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 57 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 57X2
05/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 97 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 97
04/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 59
03/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: TRƯỢT
02/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 87 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 18X2
01/03/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 18 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 87
29/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 54 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 54
28/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 65
27/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: TRƯỢT
26/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 19 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 19X2
25/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 93 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 93
24/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 21 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 21
23/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 08 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 08
22/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 93 KẾT QUẢ: TRƯỢT
21/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 68
20/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 91 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 91
19/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 51 KẾT QUẢ: TRƯỢT
18/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 12 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 12
17/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 65
16/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 95 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 95
15/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32X2
14/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 41 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 41
13/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32
12/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 64 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 64X2
11/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: TRƯỢT
10/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 76 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 76
09/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 78 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 78X2
08/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 39
07/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: TRƯỢT
06/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 39
05/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 93 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 93X2
04/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 65
03/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: TRƯỢT
02/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 18 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 18X2
01/02/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 71 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 71
31/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 69 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 69X2
30/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 73 KẾT QUẢ: TRƯỢT
29/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 65
28/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 45 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 45
23/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 75 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 75X2
22/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 78 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 78
21/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: TRƯỢT
20/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 85 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 85
19/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 39X2
18/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 18 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 18X2
17/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 31 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 31
16/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ: TRƯỢT
15/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 81 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 81X2
14/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 90
13/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 37 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 37X2
12/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 53 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 53
11/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 98 KẾT QUẢ: TRƯỢT
10/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32
09/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 90X2
08/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: TRƯỢT
07/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: TRƯỢT
06/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 95 KẾT QUẢ: TRƯỢT
05/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 21 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 21
04/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 86 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 86
03/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 51 KẾT QUẢ: TRƯỢT
02/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 38 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 38
01/01/2020 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 87 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 87
31/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 29 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 29X2
30/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 67 KẾT QUẢ: TRƯỢT
29/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 51 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 51
28/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 65
27/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32
26/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 78 KẾT QUẢ: TRƯỢT
25/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 94 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 94
24/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 26 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 26X2
23/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 82 KẾT QUẢ: TRƯỢT
22/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 59
21/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: TRƯỢT
20/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 75 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 75
19/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 62 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 62X2
18/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: TRƯỢT
17/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 82 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 82X2
16/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 73 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 73
15/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 67 KẾT QUẢ: TRƯỢT
14/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 91 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 91
13/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 51 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 51
12/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23X2
11/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 79 KẾT QUẢ: TRƯỢT
10/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 21 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 21
09/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 36 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 36X2
08/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 78 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 78
07/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 68X2
06/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 31 KẾT QUẢ: TRƯỢT
05/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 75 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 75X2
04/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 58 KẾT QUẢ: TRƯỢT
03/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 29 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 29
02/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 54 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 54X2
01/12/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 89 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 89
30/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 54 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 54
29/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 63 KẾT QUẢ: TRƯỢT
28/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 45 KẾT QUẢ: TRƯỢT
27/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 51 KẾT QUẢ: TRƯỢT
26/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 67 KẾT QUẢ: TRƯỢT
25/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: TRƯỢT
24/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 65X2
23/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: TRƯỢT
22/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 45 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 45
21/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 82 KẾT QUẢ: TRƯỢT
20/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 89 KẾT QUẢ: TRƯỢT
19/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 58 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 58X2
18/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23
17/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 75 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 75X2
16/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: TRƯỢT
15/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 87 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 87X2
14/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 19 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 19
13/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 68X2
12/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 78 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 78
11/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 34 KẾT QUẢ: TRƯỢT
10/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 59
09/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 73 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 73X2
08/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 38 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 38
07/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 95 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 95X2
06/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 64 KẾT QUẢ: TRƯỢT
05/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 78 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 78
04/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 67 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 67
03/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 94 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 94
02/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 59
01/11/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 92 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 92X2
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮC •*´¨`*•.

XIÊN 2 TUYỆT MẬT (HĐXS) MIỀN BẮC 98%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

XIÊN 2 TUYỆT MẬT (HĐXS):

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ: VINAFONE

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, ví dụ 5 cái 100k Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XIÊN 2 TUYỆT MẬT MIỀN BẮC

NGÀY XIÊN 2 TUYỆT MẬT MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
31/03/2020 43.89 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 89
30/03/2020 56.73 KẾT QUẢ: TRƯỢT
29/03/2020 14.51 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
28/03/2020 23.89 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23
27/03/2020 57.93 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
26/03/2020 23.98 KẾT QUẢ: TRƯỢT
25/03/2020 23.84 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 84X2
24/03/2020 59.85 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
23/03/2020 27.89 KẾT QUẢ: TRƯỢT
22/03/2020 56.87 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 87
21/03/2020 21.98 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
20/03/2020 23.87 KẾT QUẢ: TRƯỢT
19/03/2020 21.72 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 72
18/03/2020 97.89 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
17/03/2020 65.98 KẾT QUẢ: TRƯỢT
16/03/2020 56.75 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
15/03/2020 56.71 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 71
14/03/2020 21.98 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
13/03/2020 58.90 KẾT QUẢ: TRƯỢT
12/03/2020 32.78 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
11/03/2020 21.97 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 21
10/03/2020 64.71 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
09/03/2020 57.83 KẾT QUẢ: TRƯỢT
08/03/2020 21.85 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
07/03/2020 56.79 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56
06/03/2020 73.98 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
05/03/2020 69.71 KẾT QUẢ: TRƯỢT
04/03/2020 23.49 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
03/03/2020 65.90 KẾT QUẢ: TRƯỢT
02/03/2020 78.94 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
01/03/2020 19.91 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 19
29/02/2020 34.54 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 54
28/02/2020 59.82 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
27/02/2020 23.87 KẾT QUẢ: TRƯỢT
26/02/2020 12.98 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
25/02/2020 67.93 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 93
24/02/2020 23.89 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
23/02/2020 56.79 KẾT QUẢ: TRƯỢT
22/02/2020 95.23 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
21/02/2020 32.76 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32
20/02/2020 91.36 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
19/02/2020 32.97 KẾT QUẢ: TRƯỢT
18/02/2020 16.03 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
17/02/2020 29.56 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56
16/02/2020 56.73 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
15/02/2020 32.30 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
14/02/2020 21.70 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
13/02/2020 32.57 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32
12/02/2020 81.97 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
11/02/2020 45.69 KẾT QUẢ: TRƯỢT
10/02/2020 21.83 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
09/02/2020 23.79 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23
08/02/2020 12.97 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
07/02/2020 45.67 KẾT QUẢ: TRƯỢT
06/02/2020 39.86 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
05/02/2020 23.85 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 85
04/02/2020 28.73 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
03/02/2020 89.75 KẾT QUẢ: TRƯỢT
02/02/2020 38.92 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
01/02/2020 57.89 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 57
31/01/2020 29.84 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
30/01/2020 59.28 KẾT QUẢ: TRƯỢT
29/01/2020 65.98 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
28/01/2020 63.90 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
23/01/2020 35.90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 90
22/01/2020 21.36 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
21/01/2020 56.90 KẾT QUẢ: TRƯỢT
20/01/2020 85.97 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
19/01/2020 65.39 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 39X2
18/01/2020 64.59 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
17/01/2020 90.87 KẾT QUẢ: TRƯỢT
16/01/2020 32.71 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
15/01/2020 65.81 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 81X2
14/01/2020 67.81 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
13/01/2020 59.87 KẾT QUẢ: TRƯỢT
12/01/2020 29.86 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
11/01/2020 32.76 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 76
10/01/2020 58.91 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
09/01/2020 56.95 KẾT QUẢ: TRƯỢT
08/01/2020 23.49 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
07/01/2020 32.67 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 67
06/01/2020 12.27 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
05/01/2020 97.89 KẾT QUẢ: TRƯỢT
04/01/2020 98.47 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
03/01/2020 32.43 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 43
02/01/2020 69.09 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
01/01/2020 57.85 KẾT QUẢ: TRƯỢT
31/12/2019 67.17 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
30/12/2019 58.91 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 91
29/12/2019 93.51 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
28/12/2019 32.81 KẾT QUẢ: TRƯỢT
27/12/2019 58.94 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
26/12/2019 23.47 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 47X2
25/12/2019 92.38 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
24/12/2019 32.89 KẾT QUẢ: TRƯỢT
23/12/2019 59.84 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 84
22/12/2019 63.42 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
21/12/2019 98.76 KẾT QUẢ: TRƯỢT
20/12/2019 79.09 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 09
19/12/2019 65.89 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 89X2
18/12/2019 76.68 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
17/12/2019 39.56 KẾT QUẢ: TRƯỢT
16/12/2019 54.79 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
15/12/2019 32.98 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32
14/12/2019 21.78 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
13/12/2019 54.87 KẾT QUẢ: TRƯỢT
12/12/2019 79.28 KẾT QUẢ: TRƯỢT
11/12/2019 38.61 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
10/12/2019 59.87 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 87X2
09/12/2019 59.83 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
08/12/2019 36.97 KẾT QUẢ: TRƯỢT
07/12/2019 56.78 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
06/12/2019 39.56 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56X2
05/12/2019 67.84 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
04/12/2019 39.62 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 39
03/12/2019 58.92 KẾT QUẢ: TRƯỢT
02/12/2019 79.62 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 62X2
01/12/2019 48.78 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
30/11/2019 52.76 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
29/11/2019 62.87 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 87X2
28/11/2019 29.87 KẾT QUẢ: TRƯỢT
27/11/2019 69.58 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 58
26/11/2019 58.90 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
25/11/2019 89.23 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 89
24/11/2019 78.91 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
23/11/2019 58.90 KẾT QUẢ: TRƯỢT
22/11/2019 39.05 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 39
21/11/2019 35.95 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
20/11/2019 54.79 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 54X2
19/11/2019 51.39 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
18/11/2019 49.27 KẾT QUẢ: TRƯỢT
17/11/2019 68.74 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 68
16/11/2019 68.98 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
15/11/2019 69.15 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 69
14/11/2019 86.91 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
13/11/2019 59.62 KẾT QUẢ: TRƯỢT
12/11/2019 98.27 KẾT QUẢ: TRƯỢT
11/11/2019 59.21 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 59
10/11/2019 56.91 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
09/11/2019 58.90 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
08/11/2019 27.45 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 27X2
07/11/2019 34.57 KẾT QUẢ: TRƯỢT
06/11/2019 90.47 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
05/11/2019 68.94 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 94
04/11/2019 59.87 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
03/11/2019 64.20 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮC •*´¨`*•.

XIÊN 3 TUYỆT MẬT (HĐXS) MIỀN BẮC 96%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

XIÊN 3 TUYỆT MẬT (HĐXS):

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ:

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, ví dụ 5 cái 100k Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XIÊN 3 TUYỆT MẬT (HĐXS) MIỀN BẮC

NGÀY XIÊN 3 TUYỆT MẬT (HĐXS) MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
31/03/2020 19.85.68 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
30/03/2020 56.78.32 KẾT QUẢ: TRƯỢT
29/03/2020 23.89.59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23.89
28/03/2020 32.98.79 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 79X2
27/03/2020 57.94.28 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
26/03/2020 21.98.56 KẾT QUẢ: TRƯỢT
25/03/2020 65.90.37 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 37
24/03/2020 21.98.76 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 98.21
23/03/2020 19.56.75 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
22/03/2020 39.54.67 KẾT QUẢ: TRƯỢT
21/03/2020 37.86.91 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
20/03/2020 56.78.95 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56.78
19/03/2020 06.72.81 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
18/03/2020 23.98.56 KẾT QUẢ: TRƯỢT
17/03/2020 21.98.51 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 51
16/03/2020 56.79.86 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56.86
15/03/2020 98.71.32 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
14/03/2020 56.78.91 KẾT QUẢ: TRƯỢT
13/03/2020 62.31.92 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
12/03/2020 65.78.90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 78
11/03/2020 56.79.59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 79X2.59
10/03/2020 59.87.12 KẾT QUẢ: TRƯỢT
09/03/2020 56.73.61 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
08/03/2020 12.98.73 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 73
07/03/2020 13.31.85 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
06/03/2020 24.51.95 KẾT QUẢ: TRƯỢT
05/03/2020 56.79.53 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 79.53X2
04/03/2020 32.89.65 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 65
03/03/2020 23.53.98 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
02/03/2020 32.89.53 KẾT QUẢ: TRƯỢT
01/03/2020 15.09.65 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 15.09
29/02/2020 68.94.18 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
28/02/2020 32.67.82 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 82X3
27/02/2020 43.58.91 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
26/02/2020 21.79.81 KẾT QUẢ: TRƯỢT
25/02/2020 67.23.39 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23.39
24/02/2020 67.89.18 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 89
23/02/2020 57.89.24 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 57.24
22/02/2020 23.86.53 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
21/02/2020 25.64.97 KẾT QUẢ: TRƯỢT
20/02/2020 29.67.81 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 67
19/02/2020 93.54.81 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 93
18/02/2020 32.68.90 KẾT QUẢ: TRƯỢT
17/02/2020 23.56.78 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
16/02/2020 37.54.89 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
15/02/2020 32.43.78 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
14/02/2020 12.54.89 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 12.89
13/02/2020 65.49.39 KẾT QUẢ: TRƯỢT
12/02/2020 35.87.62 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 62
11/02/2020 52.86.70 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
10/02/2020 67.89.83 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 83
09/02/2020 35.89.71 KẾT QUẢ: TRƯỢT
08/02/2020 12.02.78 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
07/02/2020 54.67.82 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 82
06/02/2020 86.75.69 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
05/02/2020 90.23.69 KẾT QUẢ: TRƯỢT
04/02/2020 28.73.41 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
03/02/2020 67.81.57 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 57
02/02/2020 16.38.92 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
01/02/2020 67.83.90 KẾT QUẢ: TRƯỢT
31/01/2020 39.76.43 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
30/01/2020 65.90.21 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 65.21
29/01/2020 95.21.63 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
28/01/2020 29.45.87 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
23/01/2020 67.85.23 KẾT QUẢ: TRƯỢT
22/01/2020 65.78.94 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 78.94
21/01/2020 87.93.43 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
20/01/2020 15.62.85 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 85
19/01/2020 58.90.63 KẾT QUẢ: TRƯỢT
18/01/2020 59.64.98 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
17/01/2020 23.89.47 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 47X2
16/01/2020 59.27.65 KẾT QUẢ: TRƯỢT
15/01/2020 89.70.13 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
14/01/2020 32.76.97 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 76.97
13/01/2020 15.56.92 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
12/01/2020 23.98.79 KẾT QUẢ: TRƯỢT
11/01/2020 98.67.12 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 12X2
10/01/2020 73.91.61 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
09/01/2020 32.87.90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 90X2
08/01/2020 64.93.23 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
07/01/2020 56.79.25 KẾT QUẢ: TRƯỢT
06/01/2020 89.56.43 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 89.43
05/01/2020 59.81.49 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
04/01/2020 23.89.53 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 53
03/01/2020 45.68.90 KẾT QUẢ: TRƯỢT
02/01/2020 45.09.76 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 09.76X2
01/01/2020 63.51.91 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
31/12/2019 39.78.90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 90.39
30/12/2019 29.63.87 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 29
29/12/2019 59.87.09 KẾT QUẢ: TRƯỢT
28/12/2019 21.36.76 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
27/12/2019 32.59.67 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32
26/12/2019 89.74.52 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 89.74X2
25/12/2019 59.81.26 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
24/12/2019 36.59.24 KẾT QUẢ: TRƯỢT
23/12/2019 75.98.12 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 75.12X2
22/12/2019 59.89.96 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
21/12/2019 15.21.75 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 75
20/12/2019 68.90.27 KẾT QUẢ: TRƯỢT
19/12/2019 27.89.73 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
18/12/2019 39.54.49 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 49X2
17/12/2019 32.89.51 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32.89
16/12/2019 68.73.41 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
15/12/2019 39.54.67 KẾT QUẢ: TRƯỢT
14/12/2019 32.93.75 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 93.75
13/12/2019 65.76.90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 76X2
12/12/2019 56.27.58 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 27X2.58
11/12/2019 53.47.85 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
10/12/2019 98.75.26 KẾT QUẢ: TRƯỢT
09/12/2019 65.78.92 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 92
08/12/2019 29.43.58 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 29
07/12/2019 16.48.91 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 16X2
06/12/2019 56.82.90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56X2.90
05/12/2019 15.36.48 KẾT QUẢ: TRƯỢT
04/12/2019 23.48.91 KẾT QUẢ: TRƯỢT
03/12/2019 63.82.59 KẾT QUẢ: TRƯỢT
02/12/2019 36.54.98 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 54X2.98
01/09/2019 98.12.06 KẾT QUẢ: TRƯỢT
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮC•*´¨`*•.

SOI CẦU LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC

SỐ VIP – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC:

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ: VINAFONE

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn,ví dụ 5 cái 100k Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC

NGÀY LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
31/03/2020 32.98.76.57 ĂN LÔ 57X2.76
30/03/2020 12.95.63.58 ĂN XIÊN
29/03/2020 57.85.78.90 TRƯỢT
28/03/2020 23.78.63.45 ĂN LÔ 23.63
27/03/2020 57.62.38.94 ĂN XIÊN
26/03/2020 45.90.21.39 TRƯỢT
25/03/2020 21.90.76.59 ĂN LÔ 21
24/03/2020 56.78.98.31 ĂN LÔ 31.98.78
23/03/2020 38.75.63.23 ĂN XIÊN
22/03/2020 45.68.79.01 TRƯỢT
21/03/2020 59.87.21.45 ĂN LÔ 21
20/03/2020 23.89.56.73 ĂN LÔ 89.56.73
19/03/2020 89.72.36.51 ĂN XIÊN
18/03/2020 23.56.71.91 TRƯỢT
17/03/2020 59.87.67.25 ĂN LÔ 67.25
16/03/2020 32.98.57.45 ĂN LÔ 98.45.57
15/03/2020 32.51.01.85 ĂN XIÊN
14/03/2020 76.59.34.17 TRƯỢT
13/03/2020 53.90.87.65 ĂN LÔ 87X2
12/03/2020 32.56.98.26 ĂN LÔ 32X2.56.98
11/03/2020 21.98.59.65 ĂN XIÊN
10/03/2020 67.89.53.21 TRƯỢT
09/03/2020 21.89.73.53 ĂN LÔ 89.73.53
08/03/2020 23.98.65.49 ĂN LÔ 65
07/03/2020 56.73.85.06 ĂN XIÊN
06/03/2020 24.56.79.36 TRƯỢT
05/03/2020 54.78.63.09 ĂN LÔ 63
04/03/2020 65.49.87.32 ĂN LÔ 65.49
03/03/2020 23.76.58.98 ĂN XIÊN
02/03/2020 90.21.67.83 TRƯỢT
01/03/2020 19.91.56.65 ĂN LÔ 19
29/02/2020 05.50.78.87 ĂN LÔ 05X2.87
28/02/2020 59.95.39.93 ĂN LÔ 59.39
27/02/2020 19.91.58.85 ĂN LÔ 91X2.58
26/02/2020 12.21.46.64 ĂN LÔ 12.46.64
25/02/2020 58.85.39.93 ĂN LÔ 39.93
24/02/2020 23.32.37.73 ĂN LÔ 23.37X2
23/02/2020 57.75.89.98 ĂN LÔ 57.75X3
22/02/2020 23.32.68.86 ĂN LÔ 23.32.68.86
21/02/2020 15.51.56.65 ĂN LÔ 15X2.65
20/02/2020 36.89.93.42 ĂN XIÊN
19/02/2020 23.67.90.19 TRƯỢT
18/02/2020 16.03.87.90 ĂN LÔ 16X2.03
17/02/2020 17.38.65.91 ĂN LÔ 17.65
16/02/2020 15.87.90.54 ĂN LÔ 54
15/02/2020 32.43.78.30 ĂN LÔ XIÊN
14/02/2020 29.54.62.83 ĂN LÔ 62.83X2
13/02/2020 13.89.76.54 ĂN XIÊN
12/02/2020 39.51.87.69 TRƯỢT
11/02/2020 45.68.90.34 ĂN LÔ 68
10/02/2020 12.89.76.59 ĂN LÔ 76.59
09/02/2020 17.68.51.94 ĂN XIÊN
08/02/2020 67.89.53.23 TRƯỢT
07/02/2020 90.21.45.67 ĂN LÔ 90.21
06/02/2020 38.75.63.96 ĂN XIÊN
05/02/2020 34.59.76.85 ĂN LÔ 59.76.85
04/02/2020 35.69.87.90 TRƯỢT
03/02/2020 09.85.68.37 ĂN XIÊN
02/02/2020 23.56.92.87 ĂN LÔ 92X3
01/02/2020 56.78.93.30 ĂN LÔ 30X2
31/01/2020 25.87.63.59 TRƯỢT
30/01/2020 12.89.38.79 ĂN XIÊN
29/01/2020 29.65.87.98 ĂN LÔ 65.87.98
28/01/2020 15.63.98.87 ĂN LÔ 63.87
23/01/2020 87.93.41.39 ĂN XIÊN
22/01/2020 32.67.51.43 ĂN LÔ 51.43
21/01/2020 56.79.23.09 TRƯỢT
20/01/2020 39.85.63.72 ĂN XIÊN
19/01/2020 34.89.62.21 ĂN LÔ 62.21X3
18/01/2020 56.78.95.19 TRƯỢT
17/01/2020 64.84.72.97 ĂN XIÊN
16/01/2020 23.89.56.75 ĂN LÔ 89
15/01/2020 23.89.76.54 ĂN LÔ 89.54
14/01/2020 98.69.32.59 TRƯỢT
13/01/2020 56.49.84.28 ĂN XIÊN
12/01/2020 67.89.23.90 ĂN LÔ 90
11/01/2020 32.89.76.53 ĂN LÔ 89.76
10/01/2020 64.94.20.58 ĂN XIÊN
09/01/2020 34.56.71.97 TRƯỢT
08/01/2020 56.90.21.79 ĂN LÔ 21
07/01/2020 32.87.95.42 ĂN LÔ 95.42
06/01/2020 27.69.84.06 ĂN XIÊN
05/01/2020 12.98.07.51 TRƯỢT
04/01/2020 23.89.53.91 ĂN LÔ 53
03/01/2020 32.89.58.73 ĂN LÔ 58.73
02/01/2020 19.87.01.31 ĂN XIÊN
01/01/2020 79.23.85.93 TRƯỢT
31/12/2019 45.90.23.87 ĂN LÔ 45.90
30/12/2019 59.87.65.18 ĂN LÔ 18
29/12/2019 56.90.16.81 ĂN LÔ 16.81
28/12/2019 98.54.36.21 ĂN XIÊN
27/12/2019 68.90.21.39 TRƯỢT
26/12/2019 32.89.56.75 ĂN LÔ 89.75
25/12/2019 56.78.90.18 ĂN LÔ 18
24/12/2019 21.43.98.79 ĂN XIÊN
23/12/2019 79.23.68.05 TRƯỢT
22/12/2019 32.59.78.03 ĂN LÔ 59
21/12/2019 59.84.12.36 ĂN XIÊN
20/12/2019 89.23.56.71 TRƯỢT
19/12/2019 32.68.90.75 ĂN LÔ 75
18/12/2019 72.65.40.92 ĂN LÔ 40X2.92
17/12/2019 25.60.89.92 ĂN XIÊN
16/12/2019 65.98.21.32 TRƯỢT
15/12/2019 98.56.72.43 ĂN LÔ 56.72
14/12/2019 29.34.58.63 ĂN LÔ 29.58
13/12/2019 32.98.56.79 ĂN LÔ 32
12/12/2019 24.68.94.12 ĂN XIÊN
11/12/2019 56.78.90.24 ĂN LÔ 24
10/12/2019 79.34.57.39 TRƯỢT
09/12/2019 38.97.65.31 ĂN LÔ 38.31
08/12/2019 56.92.39.76 ĂN XIÊN
07/12/2019 78.90.21.47 ĂN LÔ 78.21X2
06/12/2019 39.57.89.21 ĂN LÔ 57.21
05/12/2019 68.97.56.19 TRƯỢT
04/12/2019 32.51.93.41 ĂN XIÊN
03/12/2019 32.56.71.29 ĂN LÔ 29
02/12/2019 78.62.38.94 ĂN XIÊN
01/12/2019 32.56.97.45 ĂN LÔ 32X2
30/11/2019 45.90.23.76 ĂN LÔ 90.76
29/11/2019 79.09.21.39 TRƯỢT
28/11/2019 89.32.43.78 ĂN XIÊN
27/11/2019 69.50.42.39 TRƯỢT
26/11/2019 19.36.54.83 ĂN LÔ 19.36
25/11/2019 62.56.72.39 ĂN LÔ 56.39
24/11/2019 28.56.83.92 ĂN LÔ 83
23/11/2019 12.39.75.48 ĂN LÔ 12X2
22/11/2019 39.67.81.97 ĂN LÔ 39
21/11/2019 51.34.84.12 ĂN LÔ 84.12
20/11/2019 79.26.53.31 ĂN LÔ 53
19/11/2019 51.39.86.27 ĂN XIÊN
18/11/2019 58.90.76.42 ĂN LÔ 42X2
17/11/2019 78.92.56.34 TRƯỢT
16/11/2019 29.57.86.63 ĂN LÔ 63
15/11/2019 93.59.32.48 ĂN LÔ 32.48
14/11/2019 68.93.45.32 ĂN LÔ 32X2
13/11/2019 18.38.67.29 ĂN XIÊN
12/11/2019 65.73.58.24 TRƯỢT
11/11/2019 93.51.32.67 ĂN LÔ 51.32
0/11/2019 39.54.72.26 ĂN LÔ 26
09/11/2019 58.90.73.85 ĂN XIÊN
08/11/2019 39.54.27.86 ĂN LÔ 27X2.86
07/11/2019 39.87.65.49 TRƯỢT
06/11/2019 58.71.32.90 ĂN XIÊN
05/11/2019 34.56.71.23 ĂN LÔ 34X2
04/11/2019 59.78.39.21 ĂN XIÊN
03/11/2019 29.78.34.56 ĂN LÔ 29.34
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• SOI CẦU MIỀN BẮC •*´¨`*•.
 

hoidongxsmb.info

TUYỆT MẬT | CHÍNH XÁC | UY TÍN