soi cau mien bac
Bây giờ là

COMBO SIÊU LÔ VÀ BẠCH THỦ ĐỀ TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 96% - 100%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

COMBO SIÊU LÔ VÀ BẠCH THỦ ĐỀ TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99.99%:

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ:

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, vd 5 cái 100k'Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ COMBO SIÊU LÔ VÀ BẠCH THỦ ĐỀ TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99.99-100%%

NGÀY COMBO SIÊU LÔ VÀ BẠCH THỦ ĐỀ KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
19/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 56 + ĐỀ 19 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
18/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 19 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 67 + TRƯỢT ĐỀ )
17/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 27 + ĐỀ 84 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 27 + TRƯỢT ĐỀ )
16/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 16 + ĐỀ 41 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 16X2 + ĂN ĐỀ 41 )
15/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 63 + ĐỀ 12 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
14/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 26 + ĐỀ 29 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 26 + TRƯỢT ĐỀ )
13/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 54 + ĐỀ 16 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 54 + TRƯỢT ĐỀ )
12/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 34 + ĐỀ 09 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 34X2 + ĂN ĐỀ 09 )
11/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 92 + ĐỀ 52 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
10/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 39 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
09/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 72 + ĐỀ 59 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 72 + TRƯỢT ĐỀ )
08/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 34 + ĐỀ 19 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
07/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 47 + ĐỀ 24 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 47X2 + TRƯỢT ĐỀ )
06/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 09 + ĐỀ 24 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
05/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 71 + ĐỀ 52 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 71X2 + ĂN ĐỀ 52 )
04/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 76 + ĐỀ 57 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 76 + TRƯỢT ĐỀ )
03/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 69 + ĐỀ 52 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
02/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 74 + ĐỀ 34 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 74X2 + TRƯỢT ĐỀ )
01/10/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 15 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 32 + ĂN ĐỀ 15 )
30/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 87 + ĐỀ 39 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
29/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 98 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
28/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 87 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 39 + TRƯỢT ĐỀ )
27/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 48 + ĐỀ 01 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
26/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 83 + ĐỀ 76 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 83 + TRƯỢT ĐỀ )
25/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 93 + ĐỀ 48 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
24/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 52 + ĐỀ 01 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
23/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 98 + ĐỀ 61 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
22/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 94 + ĐỀ 41 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 94 + TRƯỢT ĐỀ )
21/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 14 + ĐỀ 78 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 14 + ĂN ĐỀ 78 )
20/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 56 + ĐỀ 23 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 56X2 + TRƯỢT ĐỀ )
19/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 84 + ĐỀ 20 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 84 + ĂN ĐỀ 20 )
18/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 59 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 39 + TRƯỢT ĐỀ )
17/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 15 + ĐỀ 37 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 15X2 + TRƯỢT ĐỀ )
16/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 68 + ĐỀ 19 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
15/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 29 + ĐỀ 03 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 29 + ĂN ĐỀ 03 )
14/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 29 + ĐỀ 60 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
13/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 91 + ĐỀ 68 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 91 + TRƯỢT ĐỀ )
12/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 85 + ĐỀ 15 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
11/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 52 + ĐỀ 48 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
10/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 62 + ĐỀ 82 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
09/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 89 + ĐỀ 28 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
08/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 25 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
07/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 21 + ĐỀ 16 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 21X2 + ĂN ĐỀ 16 )
06/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 56 + ĐỀ 83 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
05/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 12 + ĐỀ 78 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 12 + TRƯỢT ĐỀ )
04/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 91 + ĐỀ 64 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
03/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 74 + ĐỀ 54 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 74 + ĂN ĐỀ 54 )
02/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 56 + ĐỀ 62 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
01/09/2019 GÓI: SIÊU LÔ 82 + ĐỀ 91 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
31/08/2019 GÓI: SIÊU LÔ 19 + ĐỀ 51 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
30/08/2019 GÓI: SIÊU LÔ 90 + ĐỀ 59 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 90X2 + TRƯỢT ĐỀ )
29/08/2019 GÓI: SIÊU LÔ 15 + ĐỀ 73 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 73 )
28/08/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 47 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 32X2 + TRƯỢT ĐỀ )
27/08/2019 GÓI: SIÊU LÔ 74 + ĐỀ 03 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
26/08/2019 GÓI: SIÊU LÔ 58 + ĐỀ 74 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 58X2 + TRƯỢT ĐỀ )
25/08/2019 GÓI: SIÊU LÔ 35 + ĐỀ 01 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 35 + ĂN ĐỀ 01 )
24/08/2019 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 69 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
23/08/2019 GÓI: SIÊU LÔ 36 + ĐỀ 48 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
22/08/2019 GÓI: SIÊU LÔ 16 + ĐỀ 93 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 16 + ĂN ĐỀ 93 )
21/08/2019 GÓI: SIÊU LÔ 82 + ĐỀ 26 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
20/08/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 70 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 32 + TRƯỢT ĐỀ )
19/08/2019 GÓI: SIÊU LÔ 89 + ĐỀ 56 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
18/08/2019 GÓI: SIÊU LÔ 09 + ĐỀ 67 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 09X2 + TRƯỢT ĐỀ )
17/08/2019 GÓI: SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 87 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
16/08/2019 GÓI: SIÊU LÔ 68 + ĐỀ 93 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 68 + TRƯỢT ĐỀ )
15/08/2019 GÓI: SIÊU LÔ 91 + ĐỀ 47 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 91 + TRƯỢT ĐỀ )
14/08/2019 GÓI: SIÊU LÔ 38 + ĐỀ 84 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 38X2 + ĂN ĐỀ 84 )
13/08/2019 GÓI: SIÊU LÔ 63 + ĐỀ 47 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
12/08/2019 GÓI: SIÊU LÔ 89 + ĐỀ 78 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
11/08/2019 GÓI: SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 83 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
10/08/2019 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 32 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 65X4 + TRƯỢT ĐỀ )
09/08/2019 GÓI: SIÊU LÔ 83 + ĐỀ 01 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 83 + TRƯỢT ĐỀ )
08/08/2019 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 85 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
07/08/2019 GÓI: SIÊU LÔ 15 + ĐỀ 90 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 15 + TRƯỢT ĐỀ )
06/08/2019 GÓI: SIÊU LÔ 48 + ĐỀ 57 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 48 + TRƯỢT ĐỀ )
05/08/2019 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 67 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
04/08/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 50 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 32X2 + TRƯỢT ĐỀ )
03/08/2019 GÓI: SIÊU LÔ 87 + ĐỀ 79 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
02/08/2019 GÓI: SIÊU LÔ 53 + ĐỀ 82 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 53 + ĂN ĐỀ 82 )
01/08/2019 GÓI: SIÊU LÔ 68 + ĐỀ 02 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 68X2 + TRƯỢT ĐỀ )
31/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 31 + ĐỀ 69 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 31 + TRƯỢT ĐỀ )
30/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 47 + ĐỀ 57 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 47X2 + ĂN ĐỀ 57 )
29/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 95 + ĐỀ 98 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
28/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 89 + ĐỀ 65 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
27/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 62 + ĐỀ 15 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
26/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 95 + ĐỀ 34 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 95 + TRƯỢT ĐỀ )
25/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 35 + ĐỀ 82 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 35 + ĂN ĐỀ 82)
24/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 49 + ĐỀ 78 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 49X2 + TRƯỢT ĐỀ )
23/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 85 + ĐỀ 64 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 85 + TRƯỢT ĐỀ )
22/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 36 + ĐỀ 98 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 36 + ĂN ĐỀ 98 )
21/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 79 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
20/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 93 + ĐỀ 89 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
19/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 87 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 39 + TRƯỢT ĐỀ )
18/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 54 + ĐỀ 37 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 54 + TRƯỢT ĐỀ )
17/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 85 + ĐỀ 09 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 85 + ĂN ĐỀ 09 )
16/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 93 + ĐỀ 58 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 93 + TRƯỢT ĐỀ )
15/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 07 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 23X2 + ĂN ĐỀ 07 )
14/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 68 + ĐỀ 89 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 68 + TRƯỢT ĐỀ )
13/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 50 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
12/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 93 + ĐỀ 37 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
11/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 73 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 32 + TRƯỢT ĐỀ )
10/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 83 + ĐỀ 58 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
09/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 89 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 67 + TRƯỢT ĐỀ )
08/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 93 + ĐỀ 21 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 93 + TRƯỢT ĐỀ )
07/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 93 + ĐỀ 05 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 05)
06/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 91 + ĐỀ 43 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
05/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 86 + ĐỀ 34 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 86 + TRƯỢT ĐỀ )
04/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 92 + ĐỀ 75 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
03/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 85 + ĐỀ 59 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 85 + TRƯỢT ĐỀ )
02/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 30 + ĐỀ 93 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 30 + TRƯỢT ĐỀ )
01/07/2019 GÓI: SIÊU LÔ 76 + ĐỀ 84 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 77 + ĂN ĐỀ 84)
30/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 14 + ĐỀ 63 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 14 + TRƯỢT ĐỀ)
29/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 86 + ĐỀ 79 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 86X2 + TRƯỢT ĐỀ)
28/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 38 + ĐỀ 89 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 38 + TRƯỢT ĐỀ)
27/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 85 + ĐỀ 32 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ)
26/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 89 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 65 + TRƯỢT ĐỀ)
25/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 59 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ)
24/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 85 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 39 + TRƯỢT ĐỀ)
23/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 62 + ĐỀ 57 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ)
22/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 34 + ĐỀ 65 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 34 + TRƯỢT ĐỀ)
21/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 91 + ĐỀ 86 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 91X2 + ĂN ĐỀ 86)
20/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 82 + ĐỀ 03 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 82 + TRƯỢT ĐỀ)
19/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 68 + ĐỀ 53 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 68 + ĂN ĐỀ 53)
18/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 89 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 23 + TRƯỢT ĐỀ )
17/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 19 + ĐỀ 67 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 19 + TRƯỢT ĐỀ )
16/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 85 + ĐỀ 27 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
15/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 19 + ĐỀ 57 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
14/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 93 + ĐỀ 25 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 93X2 + TRƯỢT ĐỀ )
13/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 34 + ĐỀ 59 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 34X2 + ĂN ĐỀ 59 )
12/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 92 + ĐỀ 79 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
11/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 68 + ĐỀ 14 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 68 + ĂN ĐỀ 14 )
10/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 76 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 32 + TRƯỢT ĐỀ )
09/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 16 + ĐỀ 38 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 16 + ĂN ĐỀ 38 )
08/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 45 + ĐỀ 59 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
07/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 45 + ĐỀ 73 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 45 + ĂN ĐỀ 73)
06/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 47 + ĐỀ 54 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 47 + TRƯỢT ĐỀ)
05/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 29 + ĐỀ 25 KẾT QUẢ: (SL:TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ)
04/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 86 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 23 + ĂN ĐỀ 86)
03/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 62 + ĐỀ 73 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 62 + ĂN ĐỀ 73 )
02/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 50 + ĐỀ 23 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 50 + TRƯỢT ĐỀ)
01/06/2019 GÓI: SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 91 KẾT QUẢ: (SL:ĂN LÔ 23 + ĂN ĐỀ 91)
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮCC •*´¨`*•.

3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (HĐXS) MIỀN BẮC 100%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (HĐXS) MIỀN BẮC:

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ: VINAFONE

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, vi du 5 cái 100k Lưu NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (HĐXS) MIỀN BẮC

NGÀY 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (HĐXS) MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
19/10/2019 NHẬN SỐ :319.591.229 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
18/10/2019 NHẬN SỐ :548.984.149 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
17/10/2019 NHẬN SỐ :318.981.419 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
16/10/2019 NHẬN SỐ :673.037.517 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
15/10/2019 NHẬN SỐ :003.930.131 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 930 (HĐXS)
14/10/2019 NHẬN SỐ :034.943.135 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
13/10/2019 NHẬN SỐ :089.798.199 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
12/10/2019 NHẬN SỐ :056.765.957 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
11/10/2019 NHẬN SỐ :768.986.267 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 768 (HĐXS)
10/10/2019 NHẬN SỐ :658.085.159 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
09/10/2019 NHẬN SỐ :563.936.737 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
08/10/2019 NHẬN SỐ :102.903.712 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
07/10/2019 NHẬN SỐ :200.501.902 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 200 (HĐXS)
06/10/2019 NHẬN SỐ :187.579.386 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
05/10/2019 NHẬN SỐ :223.548.338 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
04/10/2019 NHẬN SỐ :634.935.056 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
03/10/2019 NHẬN SỐ :056.057.058 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
02/10/2019 NHẬN SỐ :096.469.495 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
01/10/2019 NHẬN SỐ :515.851.052 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 515 (HĐXS)
30/09/2019 NHẬN SỐ :024.742.843 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
29/09/2019 NHẬN SỐ :098.789.699 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
28/09/2019 NHẬN SỐ :745.654.126 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
27/09/2019 NHẬN SỐ :278.987.679 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 278 (HĐXS)
26/09/2019 NHẬN SỐ :126.762.563 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
25/09/2019 NHẬN SỐ :045.854.146 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
24/09/2019 NHẬN SỐ :957.875.376 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
23/09/2019 NHẬN SỐ :329.892.193 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 329 (HĐXS)
22/09/2019 NHẬN SỐ :438.983.945 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
21/09/2019 NHẬN SỐ :576.067.124 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
20/09/2019 NHẬN SỐ :145.765.489 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
19/09/2019 NHẬN SỐ :002.620.721 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 620(HĐXS)
18/09/2019 NHẬN SỐ :643.027.915 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
17/09/2019 NHẬN SỐ :534.043.278 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
16/09/2019 NHẬN SỐ :079.797.479 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 797(HĐXS)
15/09/2019 NHẬN SỐ :517.871.589 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
14/09/2019 NHẬN SỐ :345.754.167 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
13/09/2019 NHẬN SỐ :219.691.492 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
12/09/2019 NHẬN SỐ :717.571.548 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 717 (HĐXS)
11/09/2019 NHẬN SỐ :948.584.385 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
10/09/2019 NHẬN SỐ :382.526.836 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
09/09/2019 NHẬN SỐ :754.845.328 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
08/09/2019 NHẬN SỐ :325.952.315 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
07/09/2019 NHẬN SỐ :279.597.378 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
06/09/2019 NHẬN SỐ :645.054.431 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
05/09/2019 NHẬN SỐ :658.085.412 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
04/09/2019 NHẬN SỐ :756.065.417 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
03/09/2019 NHẬN SỐ :845.254.076 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 254 (HĐXS)
02/09/2019 NHẬN SỐ :362.526.336 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
01/09/2019 NHẬN SỐ :391.219.592 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
31/08/2019 NHẬN SỐ :420.902.304 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
30/08/2019 NHẬN SỐ :379.897.339 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
29/08/2019 NHẬN SỐ :239.893.338 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
28/08/2019 NHẬN SỐ :347.846.349 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
27/08/2019 NHẬN SỐ :228.337.873 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
26/08/2019 NHẬN SỐ :578.087.423 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
25/08/2019 NHẬN SỐ :320.521.402 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
24/08/2019 NHẬN SỐ :056.965.166 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
23/08/2019 NHẬN SỐ :347.974.167 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 347 (HĐXS)
22/08/2019 NHẬN SỐ :545.054.656 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
21/08/2019 NHẬN SỐ :512.856.037 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
20/08/2019 NHẬN SỐ :389.912.409 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
19/08/2019 NHẬN SỐ :928.082.167 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 082 (HĐXS)
18/08/2019 NHẬN SỐ :623.032.167 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
17/08/2019 NHẬN SỐ :378.087.157 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
16/08/2019 NHẬN SỐ :802.920.302 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
15/08/2019 NHẬN SỐ :094.437.574 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
14/08/2019 NHẬN SỐ :090.790.267 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
13/08/2019 NHẬN SỐ :018.981.216 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 981 (HĐXS)
12/08/2019 NHẬN SỐ :567.976.189 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
11/08/2019 NHẬN SỐ :365.879.475 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
10/08/2019 NHẬN SỐ :804.040.812 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 040 (HĐXS)
09/08/2019 NHẬN SỐ :901.710.623 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
08/08/2019 NHẬN SỐ :556.965.782 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
07/08/2019 NHẬN SỐ :090.367.812 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
06/08/2019 NHẬN SỐ :648.558.328 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 648 (HĐXS)
05/08/2019 NHẬN SỐ :023.995.091 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 091 (HĐXS)
04/08/2019 NHẬN SỐ :609.990.256 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
03/08/2019 NHẬN SỐ :367.976.690 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
02/08/2019 NHẬN SỐ :478.987.125 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
01/08/2019 NHẬN SỐ :356.965.487 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 356 (HĐXS)
31/07/2019 NHẬN SỐ :534.643.856 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
30/07/2019 NHẬN SỐ :498.276.409 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
29/07/2019 NHẬN SỐ :918.881.482 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 918 (HĐXS)
28/07/2019 NHẬN SỐ :478.390.584 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
27/07/2019 NHẬN SỐ :578.987.389 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
26/07/2019 NHẬN SỐ :702.420.621 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 420 (HĐXS)
25/07/2019 NHẬN SỐ :689.453.186 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
24/07/2019 NHẬN SỐ :469.596.397 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
23/07/2019 NHẬN SỐ :365.893.278 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
22/07/2019 NHẬN SỐ :689.598.499 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 598(HĐXS)
21/07/2019 NHẬN SỐ :287.689.598 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
20/07/2019 NHẬN SỐ :789.998.456 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
19/07/2019 NHẬN SỐ :579.034.564 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
18/07/2019 NHẬN SỐ :578.903.630 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
17/07/2019 NHẬN SỐ :609.490.791 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 609(HĐXS)
16/07/2019 NHẬN SỐ :958.385.559 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
15/07/2019 NHẬN SỐ :357.907.337 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
14/07/2019 NHẬN SỐ :674.645.854 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
13/07/2019 NHẬN SỐ :560.705.297 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 297(HĐXS)
12/07/2019 NHẬN SỐ : 453.737.998 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
11/07/2019 NHẬN SỐ : 675.973.337 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
10/07/2019 NHẬN SỐ : 465.568.966 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
09/07/2019 NHẬN SỐ : 679.894.490 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 490(HĐXS)
08/07/2019 NHẬN SỐ : 678.487.125 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
07/07/2019 NHẬN SỐ : 512.321.822 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
06/07/2019 NHẬN SỐ : 784.279.057 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
05/07/2019 NHẬN SỐ : 334.590.764 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
04/07/2019 NHẬN SỐ : 890.674.120 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 120(HĐXS)
03/07/2019 NHẬN SỐ : 976.096.453 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
02/07/2019 NHẬN SỐ : 927.731.976 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
01/07/2019 NHẬN SỐ : 784.348.832 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
30/06/2019 NHẬN SỐ : 623.783.569 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
29/06/2019 NHẬN SỐ : 890.443.703 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
28/06/2019 NHẬN SỐ : 405.050.55O KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
27/06/2019 NHẬN SỐ : 749.206.776 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 776(HĐXS)
26/06/2019 NHẬN SỐ : 354.679.989 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
25/06/2019 NHẬN SỐ : 085.634.768 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 768 (HĐXS)
24/06/2019 NHẬN SỐ : 324.587.897 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
23/06/2019 NHẬN SỐ : 257.759.559 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
22/06/2019 NHẬN SỐ : 243.568.989 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
21/06/2019 NHẬN SỐ : 686.886.468 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 886 (HĐXS)
20/06/2019 NHẬN SỐ : 458.982.232 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
19/06/2019 NHẬN SỐ : 357.858.853 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 853 (HĐXS)
18/06/2019 NHẬN SỐ : 238.598.787 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
17/06/2019 NHẬN SỐ : 464.474.484 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
16/06/2019 NHẬN SỐ : 557.757.778 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
15/06/2019 NHẬN SỐ : 236.509.439 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 509 (HĐXS)
14/06/2019 NHẬN SỐ : 541.104.334 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
13/06/2019 NHẬN SỐ : 358.978.579 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
12/06/2019 NHẬN SỐ : 379.897.298 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 298 (HĐXS)
11/06/2019 NHẬN SỐ : 287.568.995 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
10/06/2019 NHẬN SỐ : 845.578.898 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
09/06/2019 NHẬN SỐ : 238.338.838 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 338 (HĐXS)
08/06/2019 NHẬN SỐ : 558.878.457 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
07/06/2019 NHẬN SỐ : 270.073.537 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 073 (HĐXS)
06/06/2019 NHẬN SỐ : 456.687.954 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
05/06/2019 NHẬN SỐ : 223.568.878 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
04/06/2019 NHẬN SỐ : 282.568.686 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 686 (HĐXS)
03/06/2019 NHẬN SỐ : 328.573.887 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
02/06/2019 NHẬN SỐ : 223.546.876 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
01/06/2019 NHẬN SỐ : 321.191.151 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 191 (HĐXS)
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮC•*´¨`*•.

DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (HĐXS) MIỀN BẮC 100%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (3 con đề) (HĐXS) MIỀN BẮC:

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ:

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, vi dụ 5 cái 100k. Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (3 con đề) (HĐXS) MIỀN BẮC

NGÀY DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (3 con đề) (HĐXS) MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
19/10/2019 NHẬN SỐ:59.95.58 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
18/10/2019 NHẬN SỐ:48.84.49 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
17/10/2019 NHẬN SỐ:16.61.17 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 61 (HĐXS)
16/10/2019 NHẬN SỐ:12.21.24 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
15/10/2019 NHẬN SỐ:57.75.58 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
14/10/2019 NHẬN SỐ:23.32.24 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
13/10/2019 NHẬN SỐ:14.41.15 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
12/10/2019 NHẬN SỐ:09.90.91 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 09 (HĐXS)
11/10/2019 NHẬN SỐ:56.65.57 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
10/10/2019 NHẬN SỐ:78.87.79 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
09/10/2019 NHẬN SỐ:48.84.49 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 84 (HĐXS)
08/10/2019 NHẬN SỐ:67.76.68 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
07/10/2019 NHẬN SỐ:02.03.04 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
06/10/2019 NHẬN SỐ:78.87.79 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
05/10/2019 NHẬN SỐ:25.52.26 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 52 (HĐXS)
04/10/2019 NHẬN SỐ:28.82.29 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
03/10/2019 NHẬN SỐ:56.65.57 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
02/10/2019 NHẬN SỐ:27.72.28 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
01/10/2019 NHẬN SỐ:14.15.16 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 15 (HĐXS)
30/09/2019 NHẬN SỐ:57.75.58 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
29/09/2019 NHẬN SỐ:34.43.35 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
28/09/2019 NHẬN SỐ:16.61.17 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 16 (HĐXS)
27/09/2019 NHẬN SỐ:01.10.02 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
26/09/2019 NHẬN SỐ:47.74.48 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
25/09/2019 NHẬN SỐ:67.76.68 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
24/09/2019 NHẬN SỐ:68.86.69 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
23/09/2019 NHẬN SỐ:13.31.14 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
22/09/2019 NHẬN SỐ:47.74.48 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 74 (HĐXS)
21/09/2019 NHẬN SỐ:45.54.46 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
20/09/2019 NHẬN SỐ:56.65.57 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
19/09/2019 NHẬN SỐ:02.20.03 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 20 (HĐXS)
18/09/2019 NHẬN SỐ:67.76.48 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
17/09/2019 NHẬN SỐ:35.53.36 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
16/09/2019 NHẬN SỐ:46.64.47 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
15/09/2019 NHẬN SỐ:03.30.04 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 03 (HĐXS)
14/09/2019 NHẬN SỐ:67.76.68 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
13/09/2019 NHẬN SỐ:12.21.13 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
12/09/2019 NHẬN SỐ:34.43.35 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
11/09/2019 NHẬN SỐ:14.41.15 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 41 (HĐXS)
10/09/2019 NHẬN SỐ:12.21.13 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
09/09/2019 NHẬN SỐ:34.43.35 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
08/09/2019 NHẬN SỐ:68.86.67 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 68 (HĐXS)
07/09/2019 NHẬN SỐ:17.71.18 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
06/09/2019 NHẬN SỐ:35.53.54 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
05/09/2019 NHẬN SỐ:47.74.75 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
04/09/2019 NHẬN SỐ:48.84.85 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 84 (HĐXS)
03/09/2019 NHẬN SỐ:48.84.46 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
02/09/2019 NHẬN SỐ:49.94.95 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
01/09/2019 NHẬN SỐ:29.92.93 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
31/08/2019 NHẬN SỐ:34.43.45 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
30/08/2019 NHẬN SỐ:56.65.66 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 66 (HĐXS)
29/08/2019 NHẬN SỐ:56.65.66 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
28/08/2019 NHẬN SỐ:57.75.78 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
27/08/2019 NHẬN SỐ:57.75.76 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
26/08/2019 NHẬN SỐ:26.62.63 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 63 (HĐXS)
25/08/2019 NHẬN SỐ:02.20.21 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
24/08/2019 NHẬN SỐ:69.96.97 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
23/08/2019 NHẬN SỐ:28.82.20 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
22/08/2019 NHẬN SỐ:47.74.48 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
21/08/2019 NHẬN SỐ:26.62.27 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
20/08/2019 NHẬN SỐ:34.43.45 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
19/08/2019 NHẬN SỐ:18.81.19 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
18/08/2019 NHẬN SỐ:67.76.78 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
17/08/2019 NHẬN SỐ:89.98.90 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 98 (HĐXS)
16/08/2019 NHẬN SỐ:35.53.54 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
15/08/2019 NHẬN SỐ:36.63.64 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
14/08/2019 NHẬN SỐ:48.84.47 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 84 (HĐXS)
13/08/2019 NHẬN SỐ:67.76.77 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
12/08/2019 NHẬN SỐ:56.65.66 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
11/08/2019 NHẬN SỐ:67.76.78 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 76 (HĐXS)
10/08/2019 NHẬN SỐ:23.32.33 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
09/08/2019 NHẬN SỐ:01.10.11 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
08/08/2019 NHẬN SỐ:26.62.63 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 62 (HĐXS)
07/08/2019 NHẬN SỐ:09.90.91 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
06/08/2019 NHẬN SỐ:28.82.57 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
05/08/2019 NHẬN SỐ:09.90.91 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 91 (HĐXS)
04/08/2019 NHẬN SỐ:35.53.54 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
03/08/2019 NHẬN SỐ:57.75.89 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
02/08/2019 NHẬN SỐ:56.65.83 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 82 (HĐXS)
01/08/2019 NHẬN SỐ:68.86.23 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
31/07/2019 NHẬN SỐ:68.86.87 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
30/07/2019 NHẬN SỐ:46.64.65 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
29/07/2019 NHẬN SỐ:17.71.18 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 18 (HĐXS)
28/07/2019 NHẬN SỐ:58.85.86 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
27/07/2019 NHẬN SỐ:46.64.65 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
26/07/2019 NHẬN SỐ:02.20.21 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 20(HĐXS)
25/07/2019 NHẬN SỐ:45.54.55 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
24/07/2019 NHẬN SỐ:67.76.77 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
23/07/2019 NHẬN SỐ:47.74.75 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 74(HĐXS)
22/07/2019 NHẬN SỐ:78.87.88 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
21/07/2019 NHẬN SỐ:67.76.75 KẾT QUẢ: TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
20/07/2019 NHẬN SỐ:05.50.51 KẾT QUẢ: ĂN ĐỀ 05 (HĐXS)
19/07/2019 NHẬN SỐ:56.65.67 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
18/07/2019 NHẬN SỐ:37.73.74 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
17/07/2019 NHẬN SỐ:09.90.91 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 09 (HĐXS)
16/07/2019 NHẬN SỐ:58.85.59 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
15/07/2019 NHẬN SỐ:07.70.06 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 07 (HĐXS)
14/07/2019 NHẬN SỐ:45.54.87 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
13/07/2019 NHẬN SỐ:67.76.45 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
12/07/2019 NHẬN SỐ:67.76.98 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 66(HĐXS)
11/07/2019 NHẬN SỐ: 37.73.66 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 66(HĐXS)
10/07/2019 NHẬN SỐ: 56.65.68 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
09/07/2019 NHẬN SỐ: 86.43.80 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
08/07/2019 NHẬN SỐ: 67.21.74 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
07/07/2019 NHẬN SỐ: 12.67.22 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
06/07/2019 NHẬN SỐ: 46.89.97 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 97 (HĐXS)
05/07/2019 NHẬN SỐ: 34.67.89 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
04/07/2019 NHẬN SỐ: 89.67.75 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
03/07/2019 NHẬN SỐ: 76.88.24 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 88 (HĐXS)
02/07/2019 NHẬN SỐ: 65.90.73 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
01/07/2019 NHẬN SỐ: 78.95.48 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
30/06/2019 NHẬN SỐ: 26.62.93 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
29/06/2019 NHẬN SỐ: 34.43.78 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 34 (HĐXS)
28/06/2019 NHẬN SỐ: 27.72.68 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
27/06/2019 NHẬN SỐ: 34.43.45 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
26/06/2019 NHẬN SỐ: 39.93.95 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 95 (HĐXS)
25/06/2019 NHẬN SỐ: 67.25.79 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
24/06/2019 NHẬN SỐ: 23.32.45 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
23/06/2019 NHẬN SỐ: 59.95.58 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 95 (HĐXS)
22/06/2019 NHẬN SỐ: 23.32.35 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
21/06/2019 NHẬN SỐ: 68.86.87 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 86 (HĐXS)
20/06/2019 NHẬN SỐ: 45.54.56 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
19/06/2019 NHẬN SỐ: 35.53.56 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 53 (HĐXS)
18/06/2019 NHẬN SỐ: 23.32.45 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
17/06/2019 NHẬN SỐ: 47.74.48 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 74 (HĐXS)
16/06/2019 NHẬN SỐ: 37.73.78 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
15/06/2019 NHẬN SỐ: 57.75.59 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
14/06/2019 NHẬN SỐ: 34.43.45 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
13/06/2019 NHẬN SỐ: 23.32.35 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
12/06/2019 NHẬN SỐ: 78.87.98 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 98 (HĐXS)
11/06/2019 NHẬN SỐ: 45.54.56 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
10/06/2019 NHẬN SỐ: 23.68.98 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
09/06/2019 NHẬN SỐ: 56.65.38 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 38 (HĐXS)
08/06/2019 NHẬN SỐ: 23.32.36 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
07/06/2019 NHẬN SỐ: 37.73.78 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 73 (HĐXS)
06/06/2019 NHẬN SỐ: 23.32.34 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
05/06/2019 NHẬN SỐ: 56.65.67 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 67 (HĐXS)
04/06/2019 NHẬN SỐ: 56.65.86 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 86 (HĐXS)
03/06/2019 NHẬN SỐ: 34.43.45 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
02/06/2019 NHẬN SỐ: 24.42.45 KẾT QUẢ :TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
01/06/2019 NHẬN SỐ: 15.51.91 KẾT QUẢ :ĂN ĐỀ 91 (HĐXS)
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮC •*´¨`*•.

LÔ 1 SỐ CHẮC CHẮN (HĐXS) MIỀN BẮC 100%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

LÔ 1 SỐ CHẮC CHẮN CHUẨN XÁC:

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ:

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, ví dụ 5 cái 100k. Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ LÔ 1 SỐ CHẮC CHẮN CHUẨN XÁC MB

NGÀY LÔ 1 SỐ CHẮC CHẮN MIỀN BẮC KẾT QUẢ
Hôm Nay

HÔM NAY Đã chốt số
19/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 37 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 37X2
18/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 93 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 93
17/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 87 KẾT QUẢ: TRƯỢT
16/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 12 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 12
15/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 58 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 58X2
14/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 53 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 53
13/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 34 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 34
12/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 86 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 86X2
11/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 93 KẾT QUẢ: TRƯỢT
10/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 83 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 83X2
09/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 35 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 35
08/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 21 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 21
07/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 64 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 64X2
06/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ: TRƯỢT
05/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 52 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 52X2
04/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 56 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56
03/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 39
02/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: TRƯỢT
01/10/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 29 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 29
30/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 27 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 27X2
29/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 87 KẾT QUẢ: TRƯỢT
28/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 93 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 93
27/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23X2
26/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 12 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 12
25/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 07 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 07X2
24/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 95 KẾT QUẢ: TRƯỢT
23/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 13 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 13
22/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 70 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 70X2
21/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 14 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 14
20/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 53 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 53X2
19/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 68
18/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 29 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 29
17/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 15 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 15X2
16/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 85 KẾT QUẢ: TRƯỢT
15/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 61 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 61
14/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 93 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
13/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 18 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 18X2
12/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 80 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 80
11/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: TRƯỢT
10/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 17 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 17
09/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23
08/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 48 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 48
07/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 21 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 21X2
06/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 93 KẾT QUẢ: TRƯỢT
05/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 94 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 94X2
04/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 49 KẾT QUẢ: TRƯỢT
03/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 78 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 78
02/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 85 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 85
01/09/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 62 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 62X2
31/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 14 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 14
30/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 97 KẾT QUẢ: TRƯỢT
29/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 85 KẾT QUẢ: TRƯỢT
28/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 25 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 25
27/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: TRƯỢT
26/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 39X2
25/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 35 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 35
24/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 45 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 45X2
23/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23
22/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 82 KẾT QUẢ: TRƯỢT
21/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 95 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 95X2
20/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 56 KẾT QUẢ: TRƯỢT
19/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 35 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 35X2
18/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 89 KẾT QUẢ: TRƯỢT
17/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: TRƯỢT
16/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 68
15/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 93 KẾT QUẢ: TRƯỢT
14/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 19 KẾT QUẢ: TRƯỢT
13/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 67 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 67
12/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 53 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 53X2
11/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 43 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 43
10/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 65X4
09/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 82 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 82X2
08/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 62 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 62
07/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 15 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 15
06/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32
05/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 57 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 57
04/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32X2
03/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 87 KẾT QUẢ: TRƯỢT
02/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 53 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 53
01/08/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 56 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56X2
31/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 31 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 31
30/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 47 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 47X2
29/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 97 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 97
28/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 52 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 52X2
27/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 37 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 37
26/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 17 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 17X2
25/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 35 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 35
24/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 49 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 49X2
23/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 85 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 85
22/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 24 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 24X2
21/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 83 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 83
20/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32
19/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 39
18/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 54 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 54
17/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 85 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 85
16/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 93 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 93
15/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 56 KẾT QUẢ: TRƯỢT
14/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 26 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 26X2
13/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 21 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 21
12/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: TRƯỢT
11/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32
10/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ: TRƯỢT
09/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 92 KẾT QUẢ: TRƯỢT
08/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 36 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 36
07/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 65X2
06/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 79 KẾT QUẢ:TRƯỢT
05/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 33 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 33X2
04/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 47 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 47
03/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 31 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 31
02/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 16 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 16
01/07/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 64 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 64X2
30/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 04 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 04
29/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 92 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 92X2
28/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 12 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 12
27/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 55 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 55X2
26/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ:TRƯỢT
25/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 67 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 67
24/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 16 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 16X2
23/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 95 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 95
22/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 98 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 98X2
21/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 82 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 82
20/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 58 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 58
19/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 68
18/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 23
17/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 95 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 95
16/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 12 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 12
15/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 67 KẾT QUẢ:TRƯỢT
14/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 82 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 82
13/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 63 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 63
12/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 23
11/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 68
10/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 32
09/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 83 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 83X2
08/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 39X2
07/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 68
06/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 54 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 54
05/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 07 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 07X2
04/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 23
03/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 62 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 62
02/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 45 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 45X2
01/06/2019 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 32X2
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮC •*´¨`*•.

XIÊN 2 TUYỆT MẬT (HĐXS) MIỀN BẮC 98%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

XIÊN 2 TUYỆT MẬT (HĐXS):

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ: VINAFONE

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, ví dụ 5 cái 100k Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XIÊN 2 TUYỆT MẬT MIỀN BẮC

NGÀY XIÊN 2 TUYỆT MẬT MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
19/10/2019 56.79 KẾT QUẢ:TRƯỢT
18/10/2019 97.59 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
17/10/2019 73.15 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
16/10/2019 39.81 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 81
15/10/2019 84.16 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
14/10/2019 65.71 KẾT QUẢ:TRƯỢT
13/10/2019 87.23 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
12/10/2019 39.82 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 82
11/10/2019 58.94 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
10/10/2019 34.29 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
09/10/2019 29.13 KẾT QUẢ:TRƯỢT
08/10/2019 39.45 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 45
07/10/2019 35.64 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
06/10/2019 32.56 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 56X2
05/10/2019 91.25 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
04/10/2019 95.32 KẾT QUẢ:TRƯỢT
03/10/2019 44.19 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
02/10/2019 59.31 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 31
01/10/2019 32.53 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
30/09/2019 32.75 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 75
29/09/2019 68.43 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
28/09/2019 95.32 KẾT QUẢ:TRƯỢT
27/09/2019 68.90 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
26/09/2019 39.46 KẾT QUẢ:TRƯỢT
25/09/2019 16.32 KẾT QUẢ:TRƯỢT
24/09/2019 39.54 KẾT QUẢ:TRƯỢT
23/09/2019 13.62 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
22/09/2019 90.41 KẾT QUẢ:TRƯỢT
21/09/2019 38.21 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
20/09/2019 98.85 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 98
19/09/2019 30.98 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
18/09/2019 85.56 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 95
17/09/2019 34.25 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
16/09/2019 78.32 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
15/09/2019 45.06 KẾT QUẢ:TRƯỢT
14/09/2019 97.50 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
13/09/2019 26.75 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 26
12/09/2019 59.67 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 67
11/09/2019 97.36 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 36
10/09/2019 32.73 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
09/09/2019 62.56 KẾT QUẢ:TRƯỢT
08/09/2019 93.47 KẾT QUẢ:TRƯỢT
07/09/2019 32.64 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 64
06/09/2019 27.96 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
05/09/2019 37.85 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
04/09/2019 29.54 KẾT QUẢ:TRƯỢT
03/09/2019 87.95 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
02/09/2019 81.43 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
01/09/2019 37.18 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 18X2
31/08/2019 38.21 KẾT QUẢ:TRƯỢT
30/08/2019 64.52 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
29/08/2019 32.27 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 27
28/08/2019 84.92 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
27/08/2019 79.49 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 49X2
26/08/2019 79.21 KẾT QUẢ:TRƯỢT
25/08/2019 35.46 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
24/08/2019 23.51 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
23/08/2019 78.95 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 78
22/08/2019 67.29 KẾT QUẢ:TRƯỢT
21/08/2019 56.82 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 56X2
20/08/2019 32.57 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 32
19/08/2019 58.93 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
18/08/2019 45.83 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 45
17/08/2019 19.54 KẾT QUẢ:TRƯỢT
16/08/2019 03.35 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
15/08/2019 58.93 KẾT QUẢ:TRƯỢT
14/08/2019 92.45 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
13/08/2019 98.43 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
12/08/2019 82.52 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
11/08/2019 32.65 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
10/08/2019 92.14 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
09/08/2019 57.79 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
08/08/2019 92.47 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 92X3
07/08/2019 59.84 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
06/08/2019 36.48 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
05/08/2019 95.36 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
04/08/2019 78.90 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 78X2
03/08/2019 58.70 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
02/08/2019 91.53 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
01/08/2019 85.25 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 85
31/07/2019 26.74 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 26X2
30/07/2019 68.42 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
29/07/2019 68.74 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 74
28/07/2019 24.78 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
27/07/2019 51.38 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 51
26/07/2019 31.05 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
25/07/2019 22.69 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 22X3
24/07/2019 17.63 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
23/07/2019 45.28 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
22/07/2019 59.68 KẾT QUẢ:TRƯỢT
21/07/2019 83.45 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
20/07/2019 90.16 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
19/07/2019 67.95 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 67
18/07/2019 97.29 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
17/07/2019 73.32 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
16/07/2019 80.15 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
15/07/2019 59.85 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
14/07/2019 92.25 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 25X2
13/07/2019 73.06 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
12/07/2019 28.69 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 28
11/07/2019 83.46 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
10/07/2019 59.83 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 59X2
09/07/2019 32.67 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
08/07/2019 97.13 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
07/07/2019 82.97 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 82X2
06/07/2019 18.36 KẾT QUẢ:TRƯỢT
05/07/2019 96.32 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
04/07/2019 57.19 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 57X2
03/07/2019 28.65 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
02/07/2019 77.49 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 77
01/07/2019 92.03 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
30/06/2019 19.77 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 77
29/06/2019 35.93 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
28/06/2019 59.98 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 59X2
27/06/2019 76.31 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
26/06/2019 23.19 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
25/06/2019 56.89 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
24/06/2019 25.58 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 58
23/06/2019 15.95 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
22/06/2019 29.45 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
21/06/2019 18.09 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
20/06/2019 32.58 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
19/06/2019 68.93 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
18/06/2019 19.23 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
17/06/2019 56.95 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 95
16/06/2019 12.43 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
15/06/2019 32.13 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
14/06/2019 82.93 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
13/06/2019 63.85 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
12/06/2019 23.65 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
11/06/2019 15.68 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 68
10/06/2019 32.68 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
09/06/2019 16.28 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
08/06/2019 28.58 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
07/06/2019 45.68 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
06/06/2019 15.06 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
05/06/2019 18.29 KẾT QUẢ:TRƯỢT
04/06/2019 23.68 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
03/06/2019 62.82 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
02/06/2019 23.58 KẾT QUẢ:TRƯỢT
01/06/2019 32.98 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮC •*´¨`*•.

XIÊN 3 TUYỆT MẬT (HĐXS) MIỀN BẮC 96%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

XIÊN 3 TUYỆT MẬT (HĐXS):

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ:

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, ví dụ 5 cái 100k Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XIÊN 3 TUYỆT MẬT (HĐXS) MIỀN BẮC

NGÀY XIÊN 3 TUYỆT MẬT (HĐXS) MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
19/10/2019 97.84.37 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
18/10/2019 69.23.17 KẾT QUẢ: TRƯỢT
17/10/2019 95.63.41 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 41X2
16/10/2019 95.67.34 KẾT QUẢ: TRƯỢT
15/10/2019 78.91.30 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
14/10/2019 54.79.13 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 79
13/10/2019 56.78.91 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 78.91
12/10/2019 39.52.92 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 92
11/10/2019 36.18.08 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
10/10/2019 32.89.14 KẾT QUẢ: TRƯỢT
09/10/2019 59.26.05 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 26
08/10/2019 74.48.25 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 74.48
07/10/2019 89.75.95 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
06/10/2019 56.23.82 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56X2.82
05/10/2019 56.78.98.21 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 78
04/10/2019 58.91.36.41 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 91.41
03/10/2019 90.45.68 KẾT QUẢ: TRƯỢT
02/10/2019 09.81.25 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
01/10/2019 39.29.71 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 29
30/09/2019 36.98.64 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
29/09/2019 98.21.68 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 21.68
28/09/2019 07.79.12 KẾT QUẢ: TRƯỢT
27/09/2019 90.29.81 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 90.29X2
26/09/2019 98.45.61 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 98
25/09/2019 23.59.89 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
24/09/2019 53.49.68 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 68
23/09/2019 12.84.37 KẾT QUẢ: TRƯỢT
22/09/2019 92.34.78 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 92X2.78
21/09/2019 98.64.47 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 47
20/09/2019 56.70.25 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
19/09/2019 46.67.93 KẾT QUẢ: TRƯỢT
18/09/2019 27.81.36 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 36
17/09/2019 45.67.15 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 67.15X2
16/09/2019 80.96.27 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
15/09/2019 68.27.46 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 68.46
14/09/2019 93.58.29 KẾT QUẢ: TRƯỢT
13/09/2019 35.76.93 KẾT QUẢ: TRƯỢT
12/09/2019 34.16.71 KẾT QUẢ: TRƯỢT
11/09/2019 53.12.74 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
10/09/2019 35.70.93 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 70
09/09/2019 29.43.65 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 65
08/09/2019 63.85.59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 63X2.85
07/09/2019 69.07.29 KẾT QUẢ: TRƯỢT
06/09/2019 31.09.70 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
05/09/2019 23.98.71 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 71
04/09/2019 30.75.13 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
03/09/2019 39.07.83 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 83
02/09/2019 78.39.05 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
01/09/2019 98.12.06 KẾT QUẢ: TRƯỢT
31/08/2019 68.32.06 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 68.06
30/08/2019 93.76.25 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
29/08/2019 45.67.24 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 24X2
28/08/2019 25.84.43 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
27/08/2019 49.06.41 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 49X2.41
26/08/2019 13.21.05 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 05
25/08/2019 35.46.96 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
24/08/2019 18.05.63 KẾT QUẢ: TRƯỢT
23/08/2019 48.90.23 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 48.23
22/08/2019 21.63.86 KẾT QUẢ: TRƯỢT
21/08/2019 37.95.41 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 37.95X2
20/08/2019 59.79.25 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 59.79
19/08/2019 17.93.52 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
18/08/2019 12.37.09 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 09X2
17/08/2019 89.92.43 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 43
16/08/2019 91.03.68 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
15/08/2019 93.65.18 KẾT QUẢ: TRƯỢT
14/08/2019 28.39.72 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 39
13/08/2019 67.81.98 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
12/08/2019 90.59.23 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 59X2.23
11/08/2019 32.65.87 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
10/08/2019 95.47.56 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
09/08/2019 34.56.72 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 34.56
08/08/2019 37.19.91 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
07/08/2019 97.36.47 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 97.36X2
06/08/2019 32.56.89 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
05/08/2019 27.89.90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 89X2
04/08/2019 94.52.39 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
03/08/2019 27.89.82 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 82X2
02/08/2019 71.29.63 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
01/08/2019 78.92.12 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 92.12
31/07/2019 90.31.43 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
30/07/2019 25.89.67 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 25.67
29/07/2019 97.53.71 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
28/07/2019 68.92.79 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 92X2
27/07/2019 71.20.94 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
26/07/2019 89.95.32 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 95.32
25/07/2019 64.39.72 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
24/07/2019 92.36.82 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 92X2.82
23/07/2019 45.57.85 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
22/07/2019 47.83.60 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
21/07/2019 19.83.95 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 83
20/07/2019 89.53.34 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 53.34
19/07/2019 51.92.67 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
18/07/2019 32.18.76 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
17/07/2019 92.69.40 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 92.40X2
16/07/2019 45.21.58 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
15/07/2019 59.23.68 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 59.23X2
14/07/2019 68.82.14 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
13/07/2019 94.21.57 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 94X2.21
12/07/2019 43.28.61 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
11/07/2019 57.26.72 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 57X2.72
10/07/2019 29.58.92 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
09/07/2019 67.45.26 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 67.26
08/07/2019 17.39.83 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 17.83
07/07/2019 05.87.46 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
06/07/2019 07.79.84 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 07.84
05/07/2019 15.09.96 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
04/07/2019 74.96.51 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 96.51
03/07/2019 97.28.07 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
02/07/2019 56.15.84 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
01/07/2019 21.52.74 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 52.74
30/06/2019 19.65.98 KẾT QUẢ: TRƯỢT
29/06/2019 21.65.11 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 65.11
28/06/2019 15.62.89 KẾT QUẢ: TRƯỢT
27/06/2019 97.02.88 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 02.88
26/06/2019 29.18.65 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
25/06/2019 28.34.78 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 28.34
24/06/2019 24.36.48 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
23/06/2019 15.26.39 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
22/06/2019 29.35.68 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 29.35
21/06/2019 18.09.82 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
20/06/2019 23.58.61 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 58.61
19/06/2019 16.08.93 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
18/06/2019 19.23.98 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
17/06/2019 15.95.48 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 95.48
16/06/2019 62.83.98 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
15/06/2019 45.62.76 KẾT QUẢ: TRƯỢT
14/06/2019 15.23.82 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 15.82
13/06/2019 63.82.90 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
12/06/2019 19.23.64 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23
11/06/2019 07.58.94 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
10/06/2019 32.59.68 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
09/06/2019 18.39.62 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
08/06/2019 28.39.65 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
07/06/2019 15.68.93 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
06/06/2019 54.15.95 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
05/06/2019 38.12.58 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
04/06/2019 68.91.56 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
03/06/2019 62.82.89 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
02/06/2019 18.92.50 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
01/06/2019 32.98.54 KẾT QUẢ: ĂN XIÊN
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮC•*´¨`*•.

SOI CẦU LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC

SỐ VIP – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC:

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ: VINAFONE

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn,ví dụ 5 cái 100k Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC

NGÀY LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
19/10/2019 56.78.28.59 ĂN LÔ 28X2.59
18/10/2019 18.54.98.39 ĂN LÔ 18
17/10/2019 98.34.21.53 ĂN LÔ 53X2
16/10/2019 54.90.81.16 ĂN XIÊN
15/10/2019 68.90.21.39 TRƯỢT
14/10/2019 36.78.21.84 ĂN LÔ 36X2.21
13/10/2019 59.23.15.67 ĂN LÔ 23
12/10/2019 84.97.21.15 ĂN LÔ 84.97
11/10/2019 95.67.81.27 ĂN XIÊN
10/10/2019 56.71.08.39 TRƯỢT
09/10/2019 83.90.27.16 ĂN LÔ 27
08/10/2019 56.78.90.12 ĂN LÔ 56
07/10/2019 39.47.16.54 ĂN LÔ 47X2.16.54
06/10/2019 32.78.90.12 ĂN LÔ 78.12
05/10/2019 91.31.46.13 ĂN XIÊN
04/10/2019 09.34.51.25 TRƯỢT
03/10/2019 39.51.03.25 ĂN LÔ 39.51.25
02/10/2019 59.97.74.12 ĂN LÔ 74X2.12
01/10/2019 32.53.21.08 ĂN XIÊN
30/09/2019 98.23.14.56 ĂN LÔ 98X2.14
29/09/2019 06.71.28.46 TRƯỢT
28/09/2019 93.40.97.25 ĂN LÔ 93
27/09/2019 90.21.56.76 ĂN LÔ 90.76
26/09/2019 45.78.17.69 ĂN LÔ 17
25/09/2019 13.49.07.59 ĂN XIÊN
24/09/2019 39.87.40.54 ĂN LÔ 87.40
23/09/2019 35.67.80.21 TRƯỢT
22/09/2019 68.95.72.16 ĂN LÔ 68.72
21/09/2019 20.86.03.47 ĂN XIÊN
20/09/2019 56.78.90.25 ĂN LÔ 56.25
19/09/2019 56.71.07.23 ĂN LÔ 56.23
18/09/2019 96.24.57.19 ĂN LÔ 19
17/09/2019 82.15.05.61 ĂN XIÊN
16/09/2019 17.94.46.71 TRƯỢT
15/09/2019 23.87.19.71 ĂN LÔ 87.19
14/09/2019 39.28.61.19 TRƯỢT
13/09/2019 18.97.56.38 ĂN XIÊN
12/09/2019 54.38.49.15 ĂN LÔ 15
11/09/2019 67.42.09.86 ĂN LÔ 67X2
10/09/2019 12.71.25.98 ĂN XIÊN
09/09/2019 36.59.95.87 TRƯỢT
08/09/2019 23.57.91.47 ĂN LÔ 23
07/09/2019 83.96.39.27 ĂN LÔ 83X2
06/09/2019 31.24.81.19 ĂN XIÊN
05/09/2019 67.57.96.19 ĂN LÔ 57.96
04/09/2019 97.68.19.53 TRƯỢT
03/09/2019 95.74.06.13 ĂN XIÊN
02/09/2019 15.09.32.65 ĂN LÔ 09
01/09/2019 26.62.34.43 ĂN LÔ 62X2.34
31/08/2019 15.56.91.48 TRƯỢT
30/08/2019 29.45.82.93 ĂN LÔ 93
29/08/2019 15.36.48.91 ĂN LÔ 36
28/08/2019 52.87.36.09 ĂN LÔ 09
27/08/2019 36.54.83.90 TRƯỢT
26/08/2019 16.58.93.27 ĂN LÔ 58X2.93.27
25/08/2019 29.32.85.63 ĂN LÔ 29
24/08/2019 18.59.35.63 TRƯỢT
23/08/2019 56.67.12.01 ĂN LÔ 67.12.01
22/08/2019 78.37.92.71 TRƯỢT
21/08/2019 56.70.12.37 ĂN LÔ 56X2.37
20/08/2019 84.79.21.32 ĂN XIÊN
19/08/2019 38.97.25.73 ĂN LÔ 38.97X2
18/08/2019 45.12.63.39 ĂN LÔ 45.63
17/08/2019 18.79.36.80 TRƯỢT
16/08/2019 34.62.13.83 ĂN XIÊN
15/08/2019 21.97.45.38 ĂN LÔ 21X2.38
14/08/2019 98.58.12.71 ĂN XIÊN
13/08/2019 56.78.90.17 ĂN LÔ 78.90
12/08/2019 67.53.12.05 ĂN LÔ 53X2.12.05
11/08/2019 32.65.87.92 ĂN XIÊN
10/08/2019 65.78.90.15 ĂN LÔ 65X4
09/08/2019 82.37.59.18 ĂN LÔ 82X2.59
08/08/2019 05.64.79.18 ĂN LÔ 05.64.18
07/08/2019 23.91.48.58 ĂN LÔ 23X2.91
06/08/2019 32.56.89.91 ĂN XIÊN
05/08/2019 45.67.94.21 ĂN LÔ 45.94
04/08/2019 78.90.16.83 ĂN LÔ 78X2
03/08/2019 96.14.05.52 ĂN XIÊN
02/08/2019 67.89.79.25 ĂN LÔ 79X2
01/08/2019 56.41.17.95 ĂN XIÊN
31/07/2019 26.78.90.65 ĂN LÔ 26X2.90
30/07/2019 73.90.28.85 ĂN LÔ 90.28
29/07/2019 25.38.85.07 ĂN XIÊN
28/07/2019 25.52.37.73 ĂN LÔ 25.52X2
27/07/2019 72.95.60.43 ĂN LÔ 60.43
26/07/2019 43.76.32.95 ĂN XIÊN
25/07/2019 82.57.34.18 ĂN LÔ 82X2.34.18
24/07/2019 59.42.19.85 ĂN XIÊN
23/07/2019 36.79.22.74 ĂN LÔ 22X2.74
22/07/2019 37.16.79.96 ĂN XIÊN
21/07/2019 21.73.82.16 ĂN LÔ 73X2.82
20/07/2019 87.51.38.85 ĂN XIÊN
19/07/2019 32.89.93.56 TRƯỢT
18/07/2019 38.95.21.54 ĂN LÔ 38X2.54
17/07/2019 76.51.29.83 ĂN XIÊN
16/07/2019 93.78.43.35 ĂN LÔ 93.43.35
15/07/2019 59.85.17.23 ĂN XIÊN
14/07/2019 89.26.83.68 ĂN LÔ 26X2.68
13/07/2019 97.45.89.37 ĂN XIÊN
12/07/2019 58.61.86.18 ĂN LÔ 58.61.86
11/07/2019 23.89.63.82 TRƯỢT
10/07/2019 15.06.83.91 TRƯỢT
09/07/2019 23.67.46.92 ĂN LÔ 67
08/07/2019 23.67.46.92 TRƯỢT
07/07/2019 23.67.41.15 ĂN LÔ 23X2.41.15
06/07/2019 95.28.34.73 TRƯỢT
05/07/2019 37.12.78.83 ĂN LÔ 37.12.83
04/07/2019 79.02.58.30 ĂN LÔ 02X2.58.30
03/07/2019 57.31.90.64 ĂN XIÊN
02/07/2019 90.01.47.88 ĂN LÔ 01.88
01/07/2019 98.70.43.76 ĂN LÔ 70.76
30/06/2019 92.56.42.15 ĂN LÔ 42X2
29/06/2019 64.78.35.58 ĂN LÔ 64.35
28/06/2019 97.41.07.37 ĂN LÔ 97.41.37
27/06/2019 96.26.15.68 ĂN LÔ 26.68
26/06/2019 29.65.37.54 ĂN XIÊN
25/06/2019 73.28.47.22 ĂN LÔ 28.73.22
24/06/2019 23.58.89.64 ĂN LÔ 58.64
23/06/2019 15.26.52.95 ĂN XIÊN
22/06/2019 29.35.68.45 ĂN LÔ 29.35.45
21/06/2019 54.82.09.18 ĂN XIÊN
20/06/2019 32.58.90.16 ĂN LÔ 32.58.16
19/06/2019 16.08.67.90 ĂN XIÊN
18/06/2019 19.57.98.23 ĂN XIÊN
17/06/2019 56.19.08.23 ĂN LÔ 19.08.23
16/06/2019 12.43.98.62 ĂN XIÊN
15/06/2019 23.56.95.39 ĂN LÔ 95.39
14/06/2019 15.89.93.45 ĂN LÔ 15.93X2
13/06/2019 17.34.63.82 ĂN XIÊN
12/06/2019 12.65.98.05 ĂN LÔ 65.98.05
11/06/2019 76.89.52.48 ĂN LÔ 52.48
10/06/2019 32.68.89.09 ĂN XIÊN
09/06/2019 18.28.62.83 ĂN XIÊN
08/06/2019 39.43.28.58 ĂN XIÊN
07/06/2019 36.93.15.68 ĂN XIÊN
06/06/2019 15.06.52.95 ĂN XIÊN
05/06/2019 15.09.58.05 ĂN LÔ 58X2.05
04/06/2019 23.68.91.59 ĂN XIÊN
03/06/2019 32.89.62.78 ĂN LÔ 89.62
02/06/2019 19.25.93.68 ĂN XIÊN
01/06/2019 32.98.63.82 ĂN XIÊN
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• SOI CẦU MIỀN BẮC •*´¨`*•.
 

hoidongxsmb.info

TUYỆT MẬT | CHÍNH XÁC | UY TÍN