soi cau mien bac
Bây giờ là

COMBO SIÊU LÔ VÀ BẠCH THỦ ĐỀ TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 96% - 100%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

COMBO SIÊU LÔ VÀ BẠCH THỦ ĐỀ TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99.99%:

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ:

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, vd 5 cái 100k'Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ COMBO SIÊU LÔ VÀ BẠCH THỦ ĐỀ TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ MIỀN BẮC 99.99-100%%

NGÀY COMBO SIÊU LÔ VÀ BẠCH THỦ ĐỀ KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
25/09/2021 GÓI: SIÊU LÔ 92 + ĐỀ 08 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 92 + ĂN ĐỀ 08 )
20/09/2021 GÓI: SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 65 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 23 + TRƯỢT ĐỀ )
19/09/2021 GÓI: SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 57 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 57 )
17/09/2021 GÓI: SIÊU LÔ 19 + ĐỀ 65 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 19 + TRƯỢT ĐỀ )
16/09/2021 GÓI: SIÊU LÔ 43 + ĐỀ 12 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 43 + TRƯỢT ĐỀ )
15/09/2021 GÓI: SIÊU LÔ 92 + ĐỀ 65 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 92 + ĂN ĐỀ 65 )
14/09/2021 GÓI: SIÊU LÔ 21 + ĐỀ 09 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 31 + TRƯỢT ĐỀ )
13/09/2021 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 54 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
12/09/2021 GÓI: SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 49 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 49 )
11/09/2021 GÓI: SIÊU LÔ 39 + ĐỀ 87 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 39 + TRƯỢT ĐỀ )
10/09/2021 GÓI: SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 45 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 67 + TRƯỢT ĐỀ )
09/09/2021 GÓI: SIÊU LÔ 86 + ĐỀ 23 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 86 + TRƯỢT ĐỀ )
08/09/2021 GÓI: SIÊU LÔ 45 + ĐỀ 38 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 45X2 + ĂN ĐỀ 38 )
07/09/2021 GÓI: SIÊU LÔ 90 + ĐỀ 87 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
06/09/2021 GÓI: SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 28 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 67 + ĂN ĐỀ 28 )
05/09/2021 GÓI: SIÊU LÔ 21 + ĐỀ 65 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 21 + TRƯỢT ĐỀ )
04/09/2021 GÓI: SIÊU LÔ 63 + ĐỀ 87 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 63 + TRƯỢT ĐỀ )
03/09/2021 GÓI: SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 56 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
02/09/2021 GÓI: SIÊU LÔ 87 + ĐỀ 64 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 87 + ĂN ĐỀ 64 )
01/09/2021 GÓI: SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 21 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 67 + TRƯỢT ĐỀ )
31/08/2021 GÓI: SIÊU LÔ 37 + ĐỀ 09 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 37 + TRƯỢT ĐỀ )
30/08/2021 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 86 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 32 + ĂN ĐỀ 86 )
29/08/2021 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 21 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
28/08/2021 GÓI: SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 09 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 23 + ĂN ĐỀ 09 )
27/08/2021 GÓI: SIÊU LÔ 76 + ĐỀ 54 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 76 + TRƯỢT ĐỀ )
26/08/2021 GÓI: SIÊU LÔ 58 + ĐỀ 21 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 58 + TRƯỢT ĐỀ )
25/08/2021 GÓI: SIÊU LÔ 87 + ĐỀ 89 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + ĂN ĐỀ 89 )
24/08/2021 GÓI: SIÊU LÔ 65 + ĐỀ 32 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 65 + TRƯỢT ĐỀ )
23/08/2021 GÓI: SIÊU LÔ 23 + ĐỀ 98 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
22/08/2021 GÓI: SIÊU LÔ 34 + ĐỀ 11 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 34 + ĂN ĐỀ 11 )
21/08/2021 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 54 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 32 + TRƯỢT ĐỀ )
20/08/2021 GÓI: SIÊU LÔ 57 + ĐỀ 93 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 57 + ĂN ĐỀ 93 )
19/08/2021 GÓI: SIÊU LÔ 32 + ĐỀ 87 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
18/08/2021 GÓI: SIÊU LÔ 59 + ĐỀ 65 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 59 + TRƯỢT ĐỀ )
17/08/2021 GÓI: SIÊU LÔ 34 + ĐỀ 65 KẾT QUẢ: (SL TRƯỢT LÔ + TRƯỢT ĐỀ )
16/08/2021 GÓI: SIÊU LÔ 73 + ĐỀ 41 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 73 + ĂN ĐỀ 41 )
15/08/2021 GÓI: SIÊU LÔ 78 + ĐỀ 65 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 78 + TRƯỢT ĐỀ )
14/08/2021 GÓI: SIÊU LÔ 42 + ĐỀ 53 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 42 + ĂN ĐỀ 53 )
13/08/2021 GÓI: SIÊU LÔ 67 + ĐỀ 43 KẾT QUẢ: (SL ĂN LÔ 67 + TRƯỢT ĐỀ )
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮCC •*´¨`*•.

3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (HĐXS) MIỀN BẮC 100%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (HĐXS) MIỀN BẮC:

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ: VINAFONE

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, vi du 5 cái 100k Lưu NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (HĐXS) MIỀN BẮC

NGÀY 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (HĐXS) MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
25/09/2021 NHẬN SỐ :657.890.408 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 408 (HĐXS)
20/09/2021 NHẬN SỐ :236.568.909 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
19/09/2021 NHẬN SỐ :187.957.078 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 957(HĐXS)
17/09/2021 NHẬN SỐ :354.478.991 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
16/09/2021 NHẬN SỐ :232.568.980 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
15/09/2021 NHẬN SỐ :167.876.568 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
14/09/2021 NHẬN SỐ :126.768.098 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
13/09/2021 NHẬN SỐ :568.989.990 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
12/09/2021 NHẬN SỐ :349.894.648 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 349(HĐXS)
11/09/2021 NHẬN SỐ :165.654.055 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 654(HĐXS)
10/09/2021 NHẬN SỐ :134.643.235 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
09/09/2021 NHẬN SỐ :076.567.877 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
08/09/2021 NHẬN SỐ :136.763.437 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
07/09/2021 NHẬN SỐ :127.689.095 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
06/09/2021 NHẬN SỐ :728.782.083 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 728(HĐXS)
05/09/2021 NHẬN SỐ :167.876.569 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG(HĐXS)
04/09/2021 NHẬN SỐ :356.765.357 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG(HĐXS)
03/09/2021 NHẬN SỐ :162.768.097 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG(HĐXS)
02/09/2021 NHẬN SỐ :509.890.708 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG(HĐXS)
01/09/2021 NHẬN SỐ :525.852.627 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 627(HĐXS)
31/08/2021 NHẬN SỐ :109.890.680 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
30/08/2021 NHẬN SỐ :136.765.896 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
29/08/2021 NHẬN SỐ :245.654.755 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 755(HĐXS)
28/08/2021 NHẬN SỐ :127.687.098 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
27/08/2021 NHẬN SỐ :167.854.094 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
26/08/2021 NHẬN SỐ :154.784.073 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
25/08/2021 NHẬN SỐ :156.975.589 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 589(HĐXS)
24/08/2021 NHẬN SỐ :576.890.094 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
23/08/2021 NHẬN SỐ :419.391.692 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 391(HĐXS)
22/08/2021 NHẬN SỐ :127.675.875 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
21/08/2021 NHẬN SỐ :156.765.966 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
20/08/2021 NHẬN SỐ :498.789.095 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
19/08/2021 NHẬN SỐ :134.843.544 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 544(HĐXS)
18/08/2021 NHẬN SỐ :178.987.357 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
17/08/2021 NHẬN SỐ :167.876.368 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
16/08/2021 NHẬN SỐ :145.754.346 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
15/08/2021 NHẬN SỐ :148.784.349 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
14/08/2021 NHẬN SỐ :535.853.036 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 853(HĐXS)
13/08/2021 NHẬN SỐ :134.743.535 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
12/08/2021 NHẬN SỐ :868.086.265 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 868(HĐXS)
11/08/2021 NHẬN SỐ :216.823.424 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG (HĐXS)
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮC•*´¨`*•.

DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (HĐXS) MIỀN BẮC 100%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (3 con đề) (HĐXS) MIỀN BẮC:

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ:

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, vi dụ 5 cái 100k. Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (3 con đề) (HĐXS) MIỀN BẮC

NGÀY DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT 3 SỐ (3 con đề) (HĐXS) MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
25/09/2021 NHẬN SỐ:80.08.81 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 08 (HĐXS)
20/09/2021 NHẬN SỐ:23.32.34 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
19/09/2021 NHẬN SỐ:57.75.58 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 57(HĐXS)
17/09/2021 NHẬN SỐ:15.51.52 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
16/09/2021 NHẬN SỐ:23.32.33 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
15/09/2021 NHẬN SỐ:56.65.66 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 65(HĐXS)
14/09/2021 NHẬN SỐ:89.98.99 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
13/09/2021 NHẬN SỐ:23.32.34 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
12/09/2021 NHẬN SỐ:48.84.49 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 49 (HĐXS)
11/09/2021 NHẬN SỐ:45.54.55 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 54 (HĐXS)
10/09/2021 NHẬN SỐ:28.82.83 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
09/09/2021 NHẬN SỐ:67.57.47 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
08/09/2021 NHẬN SỐ:38.83.39 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 38 (HĐXS)
07/09/2021 NHẬN SỐ:67.76.68 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
06/09/2021 NHẬN SỐ:27.72.28 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 28 (HĐXS)
05/09/2021 NHẬN SỐ:15.51.16 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
04/09/2021 NHẬN SỐ:78.87.76 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
03/09/2021 NHẬN SỐ:56.65.57 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
02/09/2021 NHẬN SỐ:67.76.68 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 67(HĐXS)
01/09/2021 NHẬN SỐ:27.72.28 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 27(HĐXS)
31/08/2021 NHẬN SỐ:02.20.03 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 20(HĐXS)
30/08/2021 NHẬN SỐ:56.65.66 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
29/08/2021 NHẬN SỐ:67.76.77 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
28/08/2021 NHẬN SỐ:23.32.24 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
27/08/2021 NHẬN SỐ:59.95.58 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 59(HĐXS)
26/08/2021 NHẬN SỐ:23.32.24 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
25/08/2021 NHẬN SỐ:78.87.88 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
24/08/2021 NHẬN SỐ:78.87.88 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
23/08/2021 NHẬN SỐ:19.91.92 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 91(HĐXS)
22/08/2021 NHẬN SỐ:78.87.79 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
21/08/2021 NHẬN SỐ:78.87.79 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
20/08/2021 NHẬN SỐ:39.93.94 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 93(HĐXS)
19/08/2021 NHẬN SỐ:56.65.66 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
18/08/2021 NHẬN SỐ:37.73.38 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
17/08/2021 NHẬN SỐ:67.76.68 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
16/08/2021 NHẬN SỐ:14.41.42 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 41(HĐXS)
15/08/2021 NHẬN SỐ:78.87.79 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
14/08/2021 NHẬN SỐ:56.65.57 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
13/08/2021 NHẬN SỐ:34.43.44 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 44(HĐXS)
12/08/2021 NHẬN SỐ:56.65.66 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
11/08/2021 NHẬN SỐ:02.20.03 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 20(HĐXS)
10/08/2021 NHẬN SỐ:78.87.74 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
09/08/2021 NHẬN SỐ:89.98.97 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
08/08/2021 NHẬN SỐ:15.51.16 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 15(HĐXS)
07/08/2021 NHẬN SỐ:78.87.79 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ(HĐXS)
06/08/2021 NHẬN SỐ:68.86.69 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ(HĐXS)
05/08/2021 NHẬN SỐ:18.81.19 KẾT QUẢ:ĂN ĐỀ 81(HĐXS)
04/08/2021 NHẬN SỐ:89.98.87 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
03/08/2021 NHẬN SỐ:09.90.08 KẾT QUẢ:TRƯỢT ĐỀ (HĐXS)
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮC •*´¨`*•.

LÔ 1 SỐ CHẮC CHẮN (HĐXS) MIỀN BẮC 100%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

LÔ 1 SỐ CHẮC CHẮN CHUẨN XÁC:

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ:

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, ví dụ 5 cái 100k. Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ LÔ 1 SỐ CHẮC CHẮN CHUẨN XÁC MB

NGÀY LÔ 1 SỐ CHẮC CHẮN MIỀN BẮC KẾT QUẢ
Hôm Nay

HÔM NAY Đã chốt số
25/09/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 62 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 62
20/09/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23
19/09/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 90 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 90
17/09/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 79 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 79
16/09/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 43 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 43
15/09/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 92 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 92
14/09/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 89 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
13/09/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23
12/09/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 96 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 96
11/09/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 92 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 92
10/09/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 67 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 67
09/09/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 65
08/09/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 45 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 45X2
07/09/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 89 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
06/09/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 92 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 92X2
05/09/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 21 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 21
04/09/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 63 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 63
03/09/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 54 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 54
02/09/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 98 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
01/09/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 56 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56
31/08/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 86 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 86
30/08/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 45 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 45X2
29/08/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 56 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 56
28/08/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 09 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 09
27/08/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
26/08/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 58 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 58
25/08/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 32 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 32
24/08/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 89 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 89
23/08/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 45 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 45X2
22/08/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 34 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 34
21/08/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
20/08/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 57 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 57
19/08/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 23 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 23
18/08/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 59
17/08/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 45 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 45
16/08/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 65 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
15/08/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 18 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 18
14/08/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 98 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 98
13/08/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 51 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 51
12/08/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 68 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 68
11/08/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 83 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 83
10/08/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 59 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 59
09/08/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 39 KẾT QUẢ: TRƯỢT LÔ
08/08/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 97 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 97
07/08/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 63 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 63
06/08/2021 NHẬN SỐ : SỐ LÔ 98 KẾT QUẢ: ĂN LÔ 98
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮC •*´¨`*•.

XIÊN 2 TUYỆT MẬT (HĐXS) MIỀN BẮC 98%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

XIÊN 2 TUYỆT MẬT (HĐXS):

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ: VINAFONE

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, ví dụ 5 cái 100k Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XIÊN 2 TUYỆT MẬT MIỀN BẮC

NGÀY XIÊN 2 TUYỆT MẬT MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
25/09/2021 62.83 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
20/09/2021 65.91 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
19/09/2021 23.90 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 90
17/09/2021 79.19 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
16/09/2021 23.93 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
15/09/2021 67.90 KẾT QUẢ:TRƯỢT
14/09/2021 21.90 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 21
13/09/2021 23.98 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
12/09/2021 73.83 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
11/09/2021 54.92 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
10/09/2021 54.93 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 93
09/09/2021 23.90 KẾT QUẢ:TRƯỢT
08/09/2021 19.45 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
07/09/2021 65.84 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
06/09/2021 32.86 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 86
05/09/2021 87.90 KẾT QUẢ:TRƯỢT
04/09/2021 63.97 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
03/09/2021 96.54 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
02/09/2021 32.90 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 90
01/09/2021 439.57 KẾT QUẢ:TRƯỢT
31/08/2021 45.73 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
30/08/2021 45.85 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
29/08/2021 21.09 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 09
28/08/2021 56.98 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
27/08/2021 23.98 KẾT QUẢ:TRƯỢT
26/08/2021 34.58 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
25/08/2021 18.98 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 18
24/08/2021 65.90 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 65
23/08/2021 91.45 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
22/08/2021 34.97 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
21/08/2021 65.90 KẾT QUẢ:TRƯỢT
20/08/2021 65.93 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 93X2
19/08/2021 67.83 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
18/08/2021 23.93 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 93
17/08/2021 23.90 KẾT QUẢ:TRƯỢT
16/08/2021 34.73 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
15/08/2021 78.93 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
14/08/2021 65.53 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 53
13/08/2021 65.90 KẾT QUẢ:TRƯỢT
12/08/2021 34.90 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
11/08/2021 28.93 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 93
10/08/2021 89.71 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
09/08/2021 65.91 KẾT QUẢ:TRƯỢT
08/08/2021 39.97 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
07/08/2021 63.86 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮC •*´¨`*•.

XIÊN 3 TUYỆT MẬT (HĐXS) MIỀN BẮC 96%

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

XIÊN 3 TUYỆT MẬT (HĐXS):

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ:

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn, ví dụ 5 cái 100k Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XIÊN 3 TUYỆT MẬT (HĐXS) MIỀN BẮC

NGÀY XIÊN 3 TUYỆT MẬT (HĐXS) MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
25/09/2021 62.92.43 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
20/09/2021 65.91.34 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
19/09/2021 23.90.56 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 90.56
17/09/2021 19.58.89 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
16/09/2021 23.59.43 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
15/09/2021 19.54.82 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 82X2
14/09/2021 89.65.71 KẾT QUẢ:TRƯỢT
13/09/2021 23.48.98 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
12/09/2021 53.49.65 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
11/09/2021 32.89.54 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 54
10/09/2021 19.62.38 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
09/09/2021 54.90.87 KẾT QUẢ:TRƯỢT
08/09/2021 19.45.79 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
07/09/2021 23.56.79 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 56
06/09/2021 32.89.92 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 92X2
05/09/2021 65.76.97 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
04/09/2021 32.97.58 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 97.58
03/09/2021 23.90.56 KẾT QUẢ:TRƯỢT
02/09/2021 64.87.90 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
01/09/2021 23.90.78 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 90.78
31/08/2021 45.73.92 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
30/08/2021 58.67.81 KẾT QUẢ:TRƯỢT
29/08/2021 65.09.81 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 09.81
28/08/2021 23.09.56 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
27/08/2021 65.78.90 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 65.90
26/08/2021 23.90.65 KẾT QUẢ:TRƯỢT
25/08/2021 89.32.18 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
24/08/2021 89.32.45 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 89.45
23/08/2021 23.45.76 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 45X2.76
22/08/2021 59.34.97 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
21/08/2021 78.90.65 KẾT QUẢ:TRƯỢT
20/08/2021 23.87.57 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 87.57
19/08/2021 23.96.83 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
18/08/2021 34.93.74 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 93.74
17/08/2021 63.72.86 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
16/08/2021 23.98.56 KẾT QUẢ:TRƯỢT
15/08/2021 78.93.57 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
14/08/2021 23.91.57 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 91.57
13/08/2021 23.90.51 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 51
12/08/2021 65.90.34 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
11/08/2021 67.93.27 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
10/08/2021 35.62.83 KẾT QUẢ:TRƯỢT
09/08/2021 29.65.78 KẾT QUẢ:TRƯỢT
08/08/2021 65.23.97 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 97
07/08/2021 34.92.18 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
06/08/2021 32.98.67 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 98.67
05/08/2021 98.43.78 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
04/08/2021 76.59.39 KẾT QUẢ:TRƯỢT
03/08/2021 69.53.07 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
02/08/2021 90.32.53 KẾT QUẢ:ĂN LÔ 53
01/08/2021 59.81.62 KẾT QUẢ:ĂN XIÊN
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• WEB CHÍNH THỨC TỪ HDXS MIỀN BẮC•*´¨`*•.

SOI CẦU LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC

SỐ VIP – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC:

500.000 VNĐ

Hỗ trợ các loại thẻ: VINAFONE

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Có thể nạp cộng dồn,ví dụ 5 cái 100k Lưu ý NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN RA MÀ HÌNH.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC

NGÀY LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC KẾT QUẢ
HÔM NAY Đã chốt số
25/09/2021 62.83.92.43 ĂN XIÊN
20/09/2021 15.09.34.65 ĂN LÔ 34.65
19/09/2021 23.98.59.82 ĂN XIÊN
17/09/2021 58.79.49.51 ĂN XIÊN
16/09/2021 23.43.59.68 ĂN LÔ 23.43.59
15/09/2021 76.89.92.57 ĂN LÔ 92.57
14/09/2021 23.89.67.52 ĂN LÔ 67.52X2
13/09/2021 34.48.57.98 ĂN XIÊN
12/09/2021 65.96.53.73 ĂN XIÊN
11/09/2021 65.90.87.31 TRƯỢT
10/09/2021 23.89.65.93 ĂN LÔ 93
09/09/2021 17.65.89.94 ĂN XIÊN
08/09/2021 23.89.79.92 ĂN LÔ 79.92
07/09/2021 89.57.09.91 TRƯỢT
06/09/2021 04.19.86.71 ĂN XIÊN
05/09/2021 19.43.56.76 ĂN LÔ 76
04/09/2021 23.90.58.75 ĂN LÔ 58.75
03/09/2021 65.90.87.39 TRƯỢT
02/09/2021 19.64.43.87 ĂN XIÊN
01/09/2021 45.67.81.90 ĂN LÔ 67.90
31/08/2021 37.09.86.29 ĂN XIÊN
30/08/2021 23.56.71.89 TRƯỢT
29/08/2021 45.90.81.35 ĂN LÔ 90.81.35
28/08/2021 23.90.65.78 ĂN LÔ 23.78
27/08/2021 65.90.59.26 ĂN XIÊN
26/08/2021 59.32.76.81 TRƯỢT
25/08/2021 23.90.56.78 ĂN LÔ 90X2.78X2
24/08/2021 65.89.45.91 ĂN XIÊN
23/08/2021 23.89.91.76 ĂN LÔ 91.76
22/08/2021 39.65.79.81 TRƯỢT
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC
.•*´¨`*• SOI CẦU MIỀN BẮC •*´¨`*•.
 

hoidongxsmb.info

TUYỆT MẬT | CHÍNH XÁC | UY TÍN